20. Poglavlje. Životni poriv i čežnja u evoluciji

20. Poglavlje
Životni poriv i čežnja u evoluciji

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

20.1 Što je pokretačka sila evolucije ?

Teorija inteligentnog dizajna predstavlja statičan pogled na svijet gdje se vrste ne mijenjaju. Cilj tog pokreta u SAD je opovrgnuti Darwinovu teoriju o postupnoj evoluciji.

Darvinizam vidi slučajne događaje i prirodnu selekciju kao pokretačku silu iza evolucije. Krajnji izvor te pokretačke sile treba potražiti u fizičkoj materiji. Ta teorija poriče postojanje neke nevidljive i transcendentne pokretačke sile iza evolucije koja nije posljedica fizičke materije. Prema prirodnoj selekciji najbolje prilagođene jedinke će preživjeti u borbi za preživljavanje. Međutim, nije bilo pokazano kako volja za preživljavanje koja se nalazi iza te borbe može biti osobina materije. Kao što smo već vidjeli, smatrati ispoljavanje svijesti proizvodom fizičke materije, to je metafizička pretpostavka prikrivena kao znanost ! Nije dokazano da fizičke molekule koje čine gene mogu imati želju za preživljavanjem.

Martinus (1890-1981) fotograferet af Arne Henriksson i 1965 - altså 75 år gammel
Martinus 75 år i 1965. Se flere fotos af Martinus i “Billedgalleri” på onlinebiblioteket på www.martinus.dk

Martinusova kozmologija

Martinusova kozmologija ne vidi volju za preživljavanjem kao osobinu fizičke materije, već je to ispoljavanje svijesti koja postoji neovisno od fizičke materije. Martinus nam kaže da je svijest ta koja koristi materiju, a ne obrnuto. Gledano iz te perspektive, materijalisti koriste nematerijalnu volju za preživljavanjem kao argument i osnovu njihove čitave teorije evolucije. Prema tome, gledano iz kozmičke perspektive, teorija prirodne selekcije, koja predstavlja kamen temeljac materijalističke teorije evolucije, počiva na nematerijalnoj osnovi.

Martinus ističe da evoluciju pokreće vječno postojeći životni poriv koji je neovisan od fizičke materije i proizlazeće želje i težnje.

Darwin : Prirodna selekcija je pokretačka sila evolucije
Martinus : Životni poriv, želje i težnje predstavljaju pokretačku silu evolucije

20.2 Što bi mogla biti pokretačka sila vječne evolucije ?

Već smo vidjeli da Martinus pretpostavlja ne samo konstantnost energije i vječno postojanje, već i vječno postojanje «Jastva» i svijesti. Zahvaljujući toj vječnoj suštini, koja postoji neovisno od fizičkog organizma, svaka jedinka ima vječno postojanje. Prema Martinusu, život je vječna pojava.

Kao što smo već istaknuli, doživljavanje vječnog života organizirano je u obliku spiralnih ciklusa. Seksulani ili polni princip je regulirajući faktor evolucije kroz stvaralačku snagu ili X2 duž vječnog niza spiralnih ciklusa (vidi također 5.6). Naizmjenična pojava svakog bića kao seksulano jednopolnog i dvopolnog bića nalazi se iza naizmjeničnog doživljavanja dva velika kontrasta vječnog života. Dakle, vječni život se zasniva na vječnom pulsiranju polnog principa u svakom spiralnom ciklusu. Život je vječno pulsiranje ili disanje.

Poput godišnjeg ciklusa, i spiralni ciklus otkriva kulminaciju svoja dva kontrasta, svjetlosti i tame, dana i noći, ljeta i zime. Prošlost, kojom smo zasićeni, doživljava se kao tama, dok se budućnost doživljava kao svjetlost, jer ona predstavlja zadovoljstvo i užitak koji dolaze kada se ostvare naše želje, težnje i žudnje. Zahvaljujući tom vječnom i univerzalnom principu gladi i zasićenja, sva živa bića doživljavaju vječni život kao neprekidno putovanje od tame ka svjetlosti. Vječno zadovoljavanje želja i težnji doživljava se kao vječna evolucija ka svjetlosti.

Doživljavanje užitka i boli je potpuno individualno, jer u potpunosti ovisi o stanju gladi i zasićenja svake jedinke. Ono čime smo mi zasićeni može biti upravo ono čemu netko drugi teži. Neka bića doživljavaju fizički svijet kao svjetlost, a druga kao tamu. Ono što se vidi ovisi o oku koje gleda. Ukratko, ono što je ugodno izraz je užitka koji se doživljava prilikom zadovoljenja želje, dok ono što je neugodno predstavlja izraz zasićenja i bola u trbuhu koji se javlja nakon što je glad bila zadovoljena preko svoje prirodne mjere.

Ta težnja da se prevaziđe sve što je neugodno poznata je kao borba za preživljavanje ili evolucija(vidi LB1, 5) Ovdje vidimo kozmičku osnovu ili transcendentalni uzrok borbe za preživljavanje i prirodne selekcije.

Cilj vječnog života je zadovoljenje svih normalnih životnih težnji, i kada je želja bila zadovoljena, osjećamo potrebu za doživljavanjem suprotnosti. Kada postanemo zasićeni sebičnošću i njenim posljedicama, mi ponovno počinjemo težiti ka nesebičnim i ljubećim zonama spiralnog ciklusa.

Kada pitamo o pokretačkoj sili vječnog života, dobivamo odgovor od kozmičke istine da je želja ta koja pokreće sve. Težnja, glad, želje i čežnje potiču svako kretanje u čitavom vječnom i beskonačnom svemiru.

«Čežnja je element koji povezuje ‘Jastvo’ sa postojanjem» – «Sve misli su djeca želje» (LB2, 513).

20.3 Može li priroda stvoriti mentalnu glad i unutarnju čežnju u milionima ljudskih bića koja ne može biti zadovoljena ?

Većina normalnih ljudi ima brojne neispunjene želje, čežnje i ciljeve, i očigledno je da ih nitko ne uspijeva sve ostvariti prije smrti. No, koja je svrha sve te gladi i čežnji ukoliko one ne mogu biti zadovoljene ? Ukoliko bi mi mogli osjetiti želju koja nikada ne može biti zadovoljena, život bi bio sadistička pojava. Zar to ne bi bilo mučenje obečati djetetu nešto i nikada ne ispuniti to obećanje ? Uostalom, želja ili čežnja ne može nestati ukoliko nije zadovoljena, glad ne može nestati ukoliko nije utažena. Glad i zasićenje zajedno čine nerazdvojivu energetsku petlju koja na kraju mora postići ravnotežu.

Martinusova polazišna točka je da sve u prirodi pokazuje vrlo suptilnu logiku i potpunu svrhovitost. Ukoliko neko biće može imati želje koje ne mogu biti zadovoljene u njegovom sadašnjem životu, to pokazuje da se njegovo postojanje proteže i nakon životnog vijeka njegovog fizičkog organizma. Sve nezadovoljene želje i čežnje su poput niti koje povezuju bića sa njihovim budućim životima.

Martinus piše :

Martinus piše : «Sve nezadovoljene želje i čežnje, zapravo svaki oblik nezadovoljene mentalne gladi, predstavlja dakle nesalomljive niti koje povezuju sadašnje postojanje sa budućim nastavkom doživljavanja života nakon propasti fizičkog organizma» (LB3, 716).

Martinus dalje tvrdi da smrt ne može prekinuti energetsko zračenje koje predstavljaju čežnje. U prirodi nema otpada. Slučaj i kaos su samo iluzije koje je stvorilo razmišljanje koje je suprotno intelektualnosti koju su vlastite stvaralačke metode prirode napravile modelom ili osnovom svakog podučavanja ili učenja. Priroda predstavlja najvišu intelektualnost koja postoji (vidi LB3, 717).

20.4 Može li evolucija imati bilo kakav smisao ukoliko jedinka nije vječna ?

Znanost inzistira na postulatu objektivnosti koji zahtijeva svrhovitost u prirodi. No, ukoliko evolucija nema neku svrhu, to se mora smatrati apsurdom ili nečim potpuno slučajnim i besmislenim gledano iz znanstvene perspektive. Doista, život može izgledati sadističkim ukoliko može kod ljudi stvoriti čežnje i želje koje se u njihovom životu ne mogu ostvariti. No, ukoliko gledamo izvan životnog vijeka fizičkog organizma i pogledamo postojanje iz neke više perspektive, možemo vidjeti smisao u svemu i dobiti logično objašnjenje zašto neko biće može umrijeti sa neostvarenim željama i čežnjama.

Martinus piše :

Martinus piše : «Zar nam evolucijske stepenice ne pokazuju dugoročnu sliku ? Nije li to jasan dokaz činjenice da ‘Jastvo’ stvara sve savršenije i savršenije organizme, koji su sve bolje prilagođeni sve višoj i višoj intelektualnoj svijesti ? I što može biti logičnije i u većem skladu sa ostalim zakonima prirode da će brojne želje, težnje i čežnje koje ne mogu biti ostvarene u jednom zemaljskom životu biti ostvarene u budućnosti ? Da ta budućnost postoji, postaje nepobitna činjenica kada vidimo da se svi organizmi ne javljaju na istom stupnju, već njihovi stupnjevi razvoja predstavljaju uzlaznu skalu savršenstva koju poznajemo kao evolucijske stepenice. To bi bilo potpuno nemoguće bez nečega unutar ili iza organizama što ih nadživljava i što može željeti ili čeznuti upravo za takvim napretkom u savršenstvu koji predstavlja i ostvaruje ta evolucijska stepenica» (LB3, 730).

20.5 Zašto bi se mi trebali roditi na određenom evolucijskom stupnju, a da to uopće ne želimo ?

Ukoliko neko tumačenje života ili pogled na svijet ima početak, to nikako ne može biti logično jer tu nedostaje prošlost. Stoga teorija o jednom životu nikako ne može objasniti zašto se neki ljudi rađaju sa skromnim sposobnostima, a drugi su izuzetno nadareni, neki se rađaju zdravi dok drugi pate zbog ozbiljnih bolesti ili hendikepa. Gledano iz perspektive teorije jednog života, život je nepravedan i besmislen poput teatra apsurda.

Mnogo je razumnije pretpostaviti da se rađamo na određenom evolucijskom stupnju jer smo osobno radili na tome da dosegnemo taj stupanj. Jedini razlog zašto smo se rodili na određenom evolucijskom stupnju može biti samo taj da smo to željeli. Zašto čovjek iz kamenog doba, koji je želio ugodnije postojanje sa obiljem hrane, toplinom i ostalim udobnostima, ne bi nikada mogao dobiti šansu da to doživi ? Današnji civilizirani ljudi bi teško mogli postići današnji evolucijski stupanj sa svim njegovim modernim udobnostima ukoliko oni nisu živjeli prije i ukoliko to nisu željeli.

Evolucijske stepenice sa svojim postupno uzdižućim stepeništem ne bi imale nikakvog smisla ukoliko bi mi samo jednom mogli posjetiti određeni stupanj, a da to uopće nismo željeli i zbog toga to nikako ne bi znali cijeniti. Kako bi mi uživali što smo rođeni na višem evolucijskom stupnju ukoliko to nikada nismo žudjeli ? Te evolucijske stepenice mogu samo imati smisla ukoliko se jedinka osobno može uspinjati tim stepeništem. To je čitava svrha stepenica na svakom stepeništu ili prečki na ljestvama.

Ukoliko pretpostavimo savršenstvo u prirodi i vidimo da se neka želja ne može ostvariti u sadašnjem životu, onda se to mora dogoditi u budućem životu. Zato što sva fizička bića imaju neostvarene želje, njihova karakter još nije dovršen. Oni su napravili pripreme za nešto što još nije dovršeno. Danas većina ljudi čezne za životom u rajskom miru, zdravlju, sreći, radosti, harmoniji i savršenstvu. Kozmičke analize nam pokazuju da se oni nalaze na putu ka ostvarenju tih čežnji, koje predstavljaju privremeni cilj na putu vječne evolucije. Savršeni čovjek predstavlja dovršeno stvaranje Božje slike, on je sveljubeće biće koje postoji samo za dobrobit, radost i blagoslov svih živih bića. Međutim, nakon zasićenja tim stanjem nastaju nove želje i težnje i evolucija nastavlja svoj vječni tok.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o
MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

There is both instructive and entertaining reading with such chapter headings as: Martinus acquires Cosmic Consciousness, Krishnamurti as World Teacher, Prophecies about the Danish World Teacher, The Secrets of the Pyramids, The World Language – Esperanto, The Earth – a Living Being, The World State, Love towards Animals, Sickness and its Cure, The Christ Morality, Can Eternity be Understood? and The Second Coming of Christ. The book the outlines a new culture based on a new world morality and is intended for everyone who is interested in politics, science, philosophy, the environment, health and peace. The book may also be read as an introduction to the whole of Martinus’ life’s work – The Third Testament.
Ole Therkelsen (born 1948), chemical engineer and biologist, writes on the basis of his life-long involvement with Martinus Cosmology. He has given 2000 lectures on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these lectures can be heard on oletherkelsen.dk.

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw