16. Poglavlje. Zamjena organizama

16. Poglavlje.
Zamjena organizama

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

16.1 Može li fizički organizam biti zamijenjen ?

Darvinistička evolucijska hipoteza pretpostavlja da je živo biće potpuno istovjetno sa svojim fizičkim tijelom. U skladu sa time, živo biće može živjeti samo jednom sve do prestanka funkcioniranja njegovog tijela. Ova teorija o jednom životu očigledno pretpostavlja da jedinka ne može zamijeniti stari organizma novim.

Teorija inteligentnog dizajna je također teorija o jednom životu. Ni u njoj nema mjesta za ideju da se istrošeni organizam može zamijeniti.

Kozmička teorija evolucije ukazuje na to da živo biće nema samo fizičko tijelo, već i vječnu strukturu svijesti. To omogučava biću zamjenu njegovog organizma, čime se unapređuje njegov instrument za doživljavanje života u skladu sa razvojem njegove svijesti i sakupljanjem iskustava.

Martinus (1890.1981) i sin stue på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg. www.martinus.dk
Martinus i sin dagligstue i Martinus Institut på Mariendalsvej. www.martinus.dk

16.2 Da li je veće čudo biti rođen jednom ili dvaput ?

Martinus u čitavom 34 poglavlju VSS4 objašnjava odvijanje začeća i zamjene organizma. U svjetlu vječne prirode života, sasvim je prirodno pretpostaviti da će sa razvojem organizam biti zamijenjen. Međutim, ideja o zamjeni organizama se večini ljudi čini prilično nevjerojatnom.

Kada bi mi neka pametna osoba mogla objasniti kako je moguće biti rođen po prvi puta, ja bi vrlo rado objasnio kako je moguće biti rođen drugi puta ! Zar nije veće čudo biti rođen jednom nego biti rođen dvaput ?

Ako postavimo dvije znanstvene hipoteze, naime teoriju o jednom životu i teoriju o postojanosti života, meni se čini da mi trenutno ne možemo dokazati teoriju o jednom životu dok istovremeno odbacujemo teoriju o životu kao postojanoj pojavi. Po meni je hipoteza o jednom životu slabija, no koliko ja znam nikada do sada nije napravljena usporedba te dvije hipoteze na znanstvenoj osnovi, bilo zbog toga što znanstvenici jednostavno nisu zainteresirani za vječnu prirodu bilo čega – ili jer su potpuno nesvjesni Martinusove duhovne znanosti.

16.3 Da li postoji veza između oplodnje i smrti ?

Kada je svijest prisutna u tijelu, tijelo je živo. Kada svijest napusti tijelo, imamo leš. Činjenica je da su organizam i svijest dvije potpuno različite stvari. Uspoređivanje živog organizma i leša pokazuje da svijest može biti povezana sa organizmom, ali i nemora. Organizam je izgrađen od fizičke tvari, dok je svijest potpuno drugačije prirode. Svijest se ne može vidjeti fizičkim očima, ne može se izmjeriti ili izvagati, no može se prepoznati indirektno kroz njene utjecaje na fizički organizam.

Često se može čuti izraz da duša prilikom smrti napušta tijelo. Martinus govori o «nečem» što se odvaja od tijela prilikom smrti i ostavlja iza sebe leš koji se odmah počinje razlagati. Kao što smo vidjetli da to «nešto» može napustiti organizam, također možemo vidjeti da ono može ući u organizam nakon oplodnje.

Martinus :

Martinus : «Vidimo da to ‘nešto’ sve više ulazi u hrpu mesa u obliku embrija, potiče ga na razvoj i rast, prvo do fizičkog rođenja, kada beba napušta majčinu utrobu, a tada, kako sve više i više ulazi u fizički organizam, ono se dalje razvija kroz stupnjeve razvoja djetinjstva, mladosti i zrelosti, nakon čega ono ponovno počinje napuštati tijelo u starosti, što je zapravo samo polagani proces fizičke smrti ili ‘stvaranja leša’. Iako mi ne možemo direktno vidjeti to ‘nešto’ što ulazi u tijelo na taj način i preobražava ga iz jednog stanja u drugo, ne možemo poreći činjenicu da ono ipak postoji, jer upravo ono daje život tijelu ili organizmu» (LB4, 1402).

16.4 Zašto je smrt neophodna u evoluciji ?

Materijalistički znanstvenici vjeruju da kada fizičko tijelo umre, to predstavlja apsolutnu smrt ili apsolutni prestanak postojanja i doživljavanja života pojedinca. U odnosu na to, Martinus tvrdi da fizički organizam nije pravo živo biće, koje ne umire samo zato što je izgubilo svoj fizički organizam. Naprotiv, on vidi oslobađanje od starog ili oronulog fizičkog tijela prilikom smrti kao preduvjet daljnje evolucije i transformacije. Fizički organizam je stroj ili privremeni instrument koji je prilagođen određenim uslovima života na trenutnom stupnju evolucije bića. Poput svih ostalih fizičkih predmeta, on je podređen destruktivnoj snazi vremena u obliku starenja i trošenja. Starost je prirodni uzrok smrti jer tijelo postupno postaje toliko oslabljeno i oronulo da se više ne može koristiti kao instrument za doživljavanje fizičkog života i za kreativno djelovanje. Martinus naziva zamjenu organizma blagoslovom koji omogučava nemoćnom starom čovjeku da doživi novu sjajnu mladost, da se potvrdi u novom kreativnom zrelom dobu i da se odmori u novoj blagoslovljenoj starosti (vidi LB3, 748).

X1 i X2

Suština života, naime X1 i X2, ili «Jastvo» i nadsvijest, nikada nisu bili stvoreni i uslijed toga preživljavaju smrt fizičkog tijela. Martinus ističe da koji je to blagoslov za današnjeg profinjenog i civiliziranog čovjeka što se davno oslobodio svojih prethodnih organizama gmazova, majmuna i primitivnih vrsta ljudi zahvaljujući zamjeni svojih organizama. Mi smo morali proći kroz te prethodne primitivne evolucijske epohe kako bi došli do našeg današnjeg vrlo razvijenog ljudskog stanja. Smrt je neizbježan stupanj u stvaranju dovršenog ljudskog bića. Martinus piše : «Smrt je neophodno potrebna za postizanje višeg stupnja tjelesnog i mentalnog savršenstva» (Knjiga Put u raj, 23 poglavlje).

On dodaje slijedeće u knjizi Livets bog : «Sadašnji organizam predstavlja svrhovito sastavljeni blok energije i time izražava plan. Ali, ako izražava plan, to je manifestacija misli. Međutim, misli ne miruju već postoje kao dinamični impulsi energije, jer bi u protivnom svako biće bilo nesvjesno, tako da plan koji predstavlja taj blok energije ili organizam ne može biti vječan, već se mora mijenjati u skladu sa promjenjivim mislima svojeg izvora. Uostalom, organizam je samo instrument koji koristi «Jastvo» kako bi manifestiralo određeni uzorak ili tok misli. Ali, s obzirom da se ti uzroci misli neprestano mijenjaju zahvaljujući zakonu gladi i zasićenja, svaki organizam također mora biti zamjenjiv u korist budućeg organizma koji može biti instrument za nove uzorke misli itd., tako da organi ili instrumenti bića mogu uvijek pratiti njegove promjenjive uzorke misli ili transformaciju svijesti» (LB3, 710).

16.5 Što je postojalo prije stvaranja organizma ?

Da bi izgradili kuću, moramo znati kako se to radi. To znanje i vještine ne mogu biti ugrađeni u samoj kući, oni su morali postojati prije nego što je kuća izgrađena. Isto tako, znanje i vještine koji su potrebni za stvaranje tijela morali su postojati prije tog tijela. Prema Martinusu, ta informacija se ne nalazi u tijelu, već u jezgrama talenata. S obzirom da one postoje neovisno o tijelu, ta informacija se ne gubi prilikom smrti. Jezgre talenata posjeduju informaciju i snagu koja je potrebna za izgradnju fizičkog tijela u stvorenom ili manifestiranom svijetu koji Martinus naziva X3.

Martinus nam kaže da prije nastanka tijela, u jezgrama talenata je već prisutno nemanifestirano znanje o njegovoj izgradnji. To znanje se nije manifestiralo sve dok ono nije bilo stvoreno. Ono je koncentrirano u jezgrama talenata, koje u principu predstavljaju duhovno sjeme. Sjeme biljke osigurava da biljka može preživjeti smrt ili zimu jer ono sadrži uspavanu informaciju o stvaranju novog biljnog organizma. Isto tako čovjek može preživjeti smrt svojeg tijela. Sve informacije koje su potrebne za stvaranje novog tijela sadržane su u tom mentalnom sjemenu koje nazivamo jezgre talenata kao smrznuta energija. Ona se može pokrenuti iz svojeg smrznutog stanja prilikom začeća i razvijati se kroz stupnjeve trudnoće, djetinjstva i mladosti.

Martinusova kozmologija

Višegodišnje grmlje i drveće doživljava samo djelomičnu zamjenu svojih organizama, dok je ona potpuna kod životinja i ljudi, čiji čitavi fizički organizam propada i mora biti zamijenjen. Ta zamjena je tek na početku kod biljaka, no one će razviti princip potpune zamjene svojih organizama tokom svoje evolucije ka životinjskom carstvu (vidi LB6, 1966-1969).

Zahvaljujući jezgrama talenata koje je razvio, čovjekove sposobnosti i sklonosti mogu preživjeti smrt njegovog fizičkog organizma i doprinjeti stvaranju novog fizičkog tijela. To je čista rutina, automatska funkcija. Mi smo samo kao majmuni i ljudi stvorili na tisuće tijela, a da ne spominjemo sva naša prethodna tijela kada smo bili sisavci, gmazovi, vodozemci, ribe, crvi, primitivne životinje i biljke.

Dakle, sposobnosti i sklonosti svih živih bića se prenose u obliku jezgara talenata na novi fizički organizam bića u novom fizičkom postojanju putem ponovnog rođenja. Te jezgre talenata preživljavaju smrt, nakon čega, pomoću mikrokozmičkih i super-mikrokozmičkih detalja, njihovo djelovanje se prenosi na novi fizički organizam prilikom oplodnje u kojem će procvjetati nakon rođenja (VSS2, 17.4).

16.6 Da li mi biramo svoje vlastite roditelje ?

Mi ne biramo svoje roditelje svjesno, već je to automatski, zakonom upravljani proces u kojem određene jezgre talenata automatski privlače odgovarajuće fizičke gene. Dijete se nalazi na istoj valnoj duljini sa svojim roditeljima. Privlačnost koja postoji između djeteta i njegovih roditelja posljedica je određenih sudbinskih veza i određenih sličnosti. Martinus detaljnije objašnjava vezu između fizičkih gena i jezgara talenata unutar svojeg opisa parenja i začeća (VSS4, 34.16-34.20).

Jezgre talenata su mentalne ili zračeće prirode, i kada uđemo u genetički svijet, tj. svijet molekula, atoma i elektrona, mi doživljavamo elektromagnetski svijet sa svojim zakonima privlačenja i odbijanja. Prilikom duhove selekcije, pomoću zakona privlačenja i odbijanja, dijete odabire upravo one roditelje koji ga mogu opskrbiti genima koji odgovaraju njegovim vlastitim jezgrama talenata.

Biće na duhovnoj razini privučeno je svojim roditeljima i oplođenom jajašcu prilikom začeća pomoću automatskih funkcija koje se odvijaju neovisno od dnevne svijesti. Duhovne ili primarne jezgre talenata privučene su svojim sekundarnim genetičkim partnerima u fizičkim genima oplođenog jajašca.

Martinus piše

Martinus piše : «Kada se spoje spermij i jajašce, neinkarnirano duhovno biće se povezuje sa tim sjedinjenim entitetom u maternici i auru tih stanica prožima aura neinkarniranog bića. Počinje stvaranje novog fizičkog organizma. Nad mikro jezgrama talenata koje su odgovorne za stvaranje novog organizma, koje se nalaze u stanicama spermija i jajašca roditelja, sve više i više počinje dominirati duhovna snaga neinkarniranog bića. S obzirom da ta duhovna snaga zrači od vlastitih jezgara talenata bića, ona postupno preuzima kontrolu nad jezgrama talenata koje dolaze od roditelja, čime stvara fizički organizam koji u potpunosti određuje neinkarnirano biće» (VSS4, 34.19).

Nakon rođenja, mentalni talenti još nisu došli do svojeg punog izražaja. To se događa tek nakon što je biće prevazišlo svoj fetalni stupanj i nakon što je prošlo kroz čitavo djetinjstvo i mladost. Ni u kojem slučaju sve sposobnosti i talenti ne dolaze do izražaja prilikom rođenja. Uostalom, biće je prije bilo odrasla osoba i ono postupno stvara sebi novi odrasli organizam nakon što je prošlo kroz stupnjeve razvoja fetusa, djetinjstvo i mladost.

Martinus piše

Martinus : «Tek na stupnju zrelosti oko tridesete godine života fizičko tijelo običnog zemaljskog čovjeka postaje dovoljno zrelo ili potpuno izgrađeno, i tek tada mogu doći do izražaja njegov pravi karakter i stupanj razvoja. Ne može se u potpunosti procijeniti njegov karakter prije nego što on ne dođe do tog stupnja zrelosti, jer sve do tada on samo predstavlja ponavljanja manje razvijenih stupnjeva karaktera koje je već prevazišao u svojim prošlim životima» (Sahranjivanje, 149 poglavlje).

16.7 Kako se bira dijete prilikom začeća ?

Svaki čovjek ima svoju vlastitu vibraciju ili valnu duljinu, i Martinus nam kaže da potencijalni roditelji prilikom spolnog odnosa imaju zajedničku vibraciju u obliku zajedničkog zračenja ili aure. Kao što se možemo podesiti da određeni radio program (P1) koji odašilje na određenoj frekvenciji, ili na P2 i P3 ili na neke druge frekvencije, isto tako roditelji privlače određeno ljudsko biće koje ima istu vibraciju ili frekvenciju poput njihove zajedničke aure spolnog odnosa. Taj zakon osigurava da se svako biće rađa na pravom mjestu.

Zakon privlačenja i odbijanja osigurava da ljudi mogu rađati samo ljudsku djecu, da majmuni mogu rađati mlade majmune, da psi mogu rađati štence, itd (VSS4, 34.16). Taj zakon osigurava da se rađamo sa biološkim materijalom koji odgovara našim vlastitim talentima. Čovjek se ne rađa u bilo kojem ljudskom tijelu. On samo može biti rođen sa genetskim materijalom koji u potpunosti odražava njegove vlastite karakteristike. Prema tome, prilikom začeća dolazi do privlačenja mentalnog zračenja bića koja se pare zahvaljujući sličnostima na čitavom području jezgara talenata. To ne obuhvaća samo fizičko tijelo, već i talente, karakter i ponašanje bića (vidi VSS4, 34.16).

– – – – – – – –

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw