Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. Hermann Rudolph

Læs eller download den lille katalysatorbog på 97 sider af Hermann Rudolph, som Martinus læste i marts 1921.

Hermann Rudolph. Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. oletherkelsen.dk Blog


se 10. Martinus och den teosofiska meditationsbok av Hermann Rudolph (1865- 1946)

Den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946) er forfatter til bogen "Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation". Udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den danske autoriserede oversættelse ”Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet i København af J.S. Jensens forlag i 1913. Denne lille bog på 97 sider er den bog, der foranledigede Martinus til at meditere på Gud i marts 1921 i sit lille værelse på Jagtvej 52A, DK-2200 København N.
Forside til bogen “MEDITATION. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” af den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946).

“Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation”
af Hermann Rudolph

I februar 1921 lånte Martinus (1890-1981) en bog af Lars Peter Larsen (senere Lars Nibelvang), der boede på Christian Svendsens gade på Amager. Senere kunne hverken Martinus eller Lars huske bogens titel og forfatter, men nyere tids efterforskning viser, at der må være tale om bogen “Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” skrevet af den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946).

Hermann Rudolph - forfatter til bogen "Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til Meditation
Bogen skrevet i 1912 af den tyske lærer og teosof Hermann Rudolph- Oversat til dansk af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag, 1913.

Denne danske bog er oversat fra tysk:

Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation,

der er skrevet af Hermann Rudolph (1865-1946) og udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den autoriserede oversættelse, Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation, er er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag i 1913. Oversætteren Werner Blædel boede i Badstuestræde 1 i det indre København.

Hermann Rudolph, 2. kapitel i hans teosofiske meditationsbog, som Martinus læste i marts 1921, før han fik sin kosmiske bevidsthed
2. Kapitel af Hermann Rudolph, “Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. Omhandler der KOSMISKE GUDSBEGREB

Hvad var det for en lille bog, der satte Martinus i gang med at meditere – resulterende i hans kosmiske indvielse?

Det spørgsmål er først blevet besvaret i år 2016!

af Ole Therkelsen, forfatter

I 1921 arbejdede den intuitive Martinus (1890-1981) som kontorist i mejeriet Enigheden i København. Han var blot 30 år og havde ingen uddannelse.

En dag fortalte en ældre kollega om en ny interessant bog med åndelige emner. Da Martinus havde sikret sig, at det havde noget med bøn at gøre, blev han interesseret i at låne bogen.

I februar 1921 blev han inviteret hjem til bogens ejer Lars Nibelvang, som boede på Amager. Igennem de næste syv år blev han Martinus’ daglige samtalepartner og ven.

Ved deres første møde sagde Lars Nibelvang til Martinus: “Det eneste råd, jeg mener at kunne forsvare at give Dem med på vejen, er den sidste store lærer Bhagavan Ramakrishnas ord: Fæst din tanke fast på Gud, og alt skal blive vel med dig!

I februar 1921 lånte Martinus (1890-1981) en teosofisk bog med anvisninger på meditation af Lars Nibelvang. Denne bog af Hermann Rudolph, Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation foranledigede Martinus (1890-1981) til i kurvestolen at meditere på Gud, hvilket førte til at Martinus den 24.03.1921 fik den store bevidsthedsudvidelse, nemlig kosmisk bevidsthed. www.martinus.dk
Martinus meditationsstol. en pile-kurvestol. Her i hall på Martinus Institut. I denne stol fik Martinus kosmisk bevidsthed den 24. marts 1921.
Foto Ole Therkelsen

Lars Nibelvang skrev i sin dagbog: “Inden han forlod mig, lånte jeg ham et par små bøger med hjem (…). Og så gav jeg ham anvisning på de mest elementære regler for meditation; fordi jeg følte, at jeg stod over for en meget fremskreden personlighed, som muligt i en nær fremtid vilde opnå alt, hvad jeg forgæves havde søgt i en lang årrække.”

Martinus fortalte senere, at det eneste, han huskede af den smule, han fik læst i bogen, var, at den foranledigede ham til at meditere på Gud.

Da han nogle år senere begyndte at skrive sine bøger, kunne han hverken huske bogens titel eller forfatter. Lige siden har det været lidt af et mysterium. Før 1921 fandtes der nemlig meget få teosofiske bøger på dansk med anvisninger på, hvordan man mediterer på Gud.

En ubelæst mand

Lige efter sin store bevidsthedsudvidelse var Martinus af psykiske årsager helt forhindret i at læse bøger. Han mente ligefrem, at åndelige kræfter forhindrede ham deri, fordi hans kommende livsværk ikke skulle influeres af andres meninger og opfattelser.

Martinus skrev: “Den blotte tanke om at læse i en bog var nok til at frembringe en fornemmelse i min hjerne, som om den skulle sprænges. Og i det tidsrum, fra jeg gennemgik den omtalte åndelige proces, og til jeg fundamentalt havde gennemskuet hele verdensbilledet og manifesteret det i billedform, var jeg således ikke i berøring med nogen som helst bog eller nogen som helst anden form for teoretisk vejledning, ligesom jeg forud for mine kosmiske evners opvågnen også må siges at have været en ganske ubelæst mand, idet jeg aldrig har studeret, men kun fået den almindelige almueskoleundervisning, som for mit vedkommende, idet jeg er født på landet, kun udgjorde to gange tre timer om ugen om sommeren og noget mere om vinteren.”

Og ved et foredrag i 1955 udtalte han: “Der er adskillige, der har sagt til mig, at jeg må have læst og studeret, men det har jeg ikke. Jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden gennem sin egen bevidsthed, og det er en tilstand, som alle mennesker er på vej til at opnå.”

Ole Therkelsen

Oversat fra tysk: Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation, skrevet af Hermann Rudolph (1865-1946) og udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den autoriserede oversættelse, Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation, er er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag i 1913.

Titel på den tyske bog af Hermann Rudolph (1865-1946) Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912.
Hermann Rudolph’s KATALYSATORBOG, der fik Martinus til at meditere på Gud, da han i 23-24 marts 1921 fik kosmisk bevidsthed ved den hvide inddåb og den gyldne ilddåb.
Hvad var det for en lille bog, der satte Martinus i gang med at meditere – resulterende i hans kosmiske indvielse?
Den bog, der foranledigede Martinus til at meditere på Gud, var Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. Denne lille bog på 97 sider er skrevet af den tyske lærer og teosof Hermann Rudolph i 1912, og den er oversat til dansk af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag i 1913. Martinus havde udtalt, at hvis bogen ikke handlede om bøn, var han ikke interesseret i at låne den. (Kosmos nr. 3/1991, Martinus Erindringer på Zinglersens forlag). Denne bog opfordrer netop til bøn og til at rette bevidstheden mod Gud (Atma – den kosmiske ånd, alånden), og den anbefaler at meditere på bønnen “Fader Vor”.
Hermann Rudolph (1865-1946) skrev bogen “Meditation, en teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation”

OLE THERKELSEN BLOG

oletherkelsen.dk

 

OLE YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

AMAZON

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen