Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke – skærsilden

Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke – skærsilden