#OT252. Pyramiden og verdenslærerne

#OT252. Pyramiden og verdenslærerne

OT252 er et foredrag, der blev afholdt af Ole  Therkelsen den 29. dec. 2009 på nytårskurset i Martinus Center Klint.

Den unge Martinus med fin bowler-hat og mappe under armen. www.martinus.dk

Martinus og den ny verdensmoral 

Pyramidens hemmelighed og profetier om Martinus og Krishnamurti som verdenslærere.  En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Løsningen på globale problemer med klima. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed.

Martinus – verdensfornyer og verdenslærer

Arven efter Martinus, handler ikke blot om det værk, som Martinus har efterladt sig, men også om hvordan vi forvalter denne arv. Formålet med Martinus arbejde, der har et globalt sigte, er kort sagt at skabe en ny verdensmoral. De mennesker, der interesserer sig for analyserne og forsøger at leve efter dem, er den ny verdenskulturs pionerer. Martinus kosmologi, der både er en åndsvidenskab og en kærlighedsvidenskab, er samtidigt også en verdenslære.

De gamle profetier om en kommende Messias eller verdensfrelser

I Det Gamle Testamente profeteres der om en ny Messias, der skulle komme, og jøderne forventede, at han skulle fremstå i deres midte. Men Kristus blev ydmygt født i en stald, han talte på bjerget og vandrede i ørkenen kun iført kjortel og sandaler, han blev hverken skriftklog eller ypperstepræst i templet. Nej, der skulle åbenbart ikke hældes ny vin på gamle sække, som der står i Biblen.

Det blev fiskere, prostituerede, syndere og toldere, som tog den ny verdenslærer til sig. Jøderne med Det Gamle Testamente anerkendte ikke Kristus som den ny Messias og anerkender dermed heller ikke Det Nye Testamente. De valgte at fortsætte med den gamle verdensmoral, hævnmoralen med øje for øje og tand for tand, og de må derfor stadig vente på Messias’ komme, som det blev profeteret i Det Gamle Testamente.

Teosofiens profetier om en ny verdensfrelser eller verdenslærer

Ligesom Kristus havde fortalt om sin genkomst, havde en verdenslærer som Buddha også profeteret om sin genkomst som Maitreya eller Maitreya Buddha. I begyndelsen af 1900-tallet blev der i de teosofiske kredse også profeteret om, at der snart skulle komme en ny Messias, en Kristus eller Lord Maitreya.

Annie Besant (1847-1933), der i en lang årrække var præsident for Det teosofiske Samfund, holdt talrige foredrag om det emne, og hun skrev også Den nærmeste fremtid og Kristi genkomst (1912). Teosofferne var således vældigt på udkig efter den ny verdensfrelser.

Krishnamurti Jiddu blev født den 11. maj i det sydlige Indien, og han levede 1895-1986, fem år senere end Martinus (1890-1981). Efter hinduistisk tradition blev det ottende barn, hvis det var en dreng, opkaldt efter guden Krishna som en hyldest til denne. Også efter gammel skik hos braminer af høj kaste blev han kendt under sit fornavn – Krishnamurti. Martinus Thomsen ønskede ligeledes at være på fornavn med hele verden.

Krishnamurti erklærer sig selv som verdenslærer i 1927

Nogle måneder senere får Krishnamurti en stor åndelig oplevelse, formentligt det Martinus kalder et kosmisk glimt. Det fører til, at Krishnamurti nu for første gang selv erklærer sig som verdenslærer. I foråret 1927 udtalte han i en privat kreds således: “Med hensyn til mig selv siger jeg det helt enkelt: Jeg har nået befrielsen, det vil sige den menneskelige fuldkommengørelse. For seks måneder siden ville jeg ikke helt ærligt kunne komme med denne deklaration, for da var jeg endnu ikke blevet verdenslærer.” (Ludowic Réhault, L’Instructeur du Monde – Krishnamurti, Les Tables d’Harmonie Édition, Nice 1934).1

Den 2. august 1927 i Camp Ommen erklærede han selv for første gang offentligt, at han var verdenslæreren. Annie Besant stod ved hans side, og selv om han havde forkastet apostlene og hendes åbenbaringer fra 1925, anerkendte hun ham alligevel og sagde: “Eftersom jeg har sagt, at verdenslæreren skulle komme, har jeg nu den glædelige nyhed, at han er til stede her”.

Krishnamurti som erklæret verdenslærer

Selv sagde Krishnamurti: “Tidligere har jeg ikke sagt, at jeg er verdenslæreren, men efter at jeg har opnået foreningen med den højtelskede, siger jeg det” (Int. Star Bull. Dec. 1927).

I de eksisterende Krishnamurti-biografier forbigås det i stilhed, at Krishnamurti rent faktisk selv erklærede sig for verdenslærer. Det fremstilles normalt som om, at det var Annie Besant og Stjernen i Øst, der var ansvarlige for at udråbe Krishnamurti til verdenslærer, men han erklærede det selv i 1927.

Næste år i Camp Ommen 1928 erklærede han yderligere en gang, at han var verdenslæreren: Sandheden er, at jeg er verdenslæreren og Krishnamurti eksisterer ikke mere. Ligesom floden bliver forenet med oceanet, er jeg blevet forenet med dette liv, der bl.a. repræsenteres af Buddha, Kristus og Maitreya. (Int. Star Bull. Nov. 1928).

Fra oktober 1927 rejste Krishnamurti som verdenslærer verden rundt og blev modtaget triumfalt i Indien, USA, Kina, Japan, Brasilien, Europa, og overalt var der store modtagelser af ham. I 1928 talte han for ikke mindre end 16.000 mennesker i Hollywood Bowl og også for kæmpe forsamlinger med flere tusinde tilhørere i New York, Chicago, London og Paris.

“Verdensreligionernes Herre”

Når Besant talte om verdenslærerens komme, talte hun om “Verdensreligionernes Herre”, og det kom mere og mere i konflikt med Krishnamurti’s modstand mod religioner med dogmer og ritualer, og han gik mere og mere imod udtalelserne fra de teosofiske chefer. Han sagde, at hvis man ville finde sig selv og opnå friheden, måtte man frigøre sig af tro på religioner, mennesker og autoriteter.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

– – –

Kristusvisionen eller den hvide ilddåb

Lars Nibelvang skriver i sine dagbogsblade, at han havde givet Martinus’ mundtlige anvisninger på, hvordan man kunne meditere i en bekvem stol og evt. tage et bind for øjnene for at holde lyset og for bedre at kunne koncentrere sig. Martinus købte derefter en ny kurvestol til dette formål, og han fortalte, at den knirkede, at den var meget levende og helt magnetisk. (Kosmos nr. 3/1991). Stolen virkede bedst, når der ikke var puder i stolen.

Martinus boede i et lille værelse på Jagtvej 52A1.tv. i København, og da han i påsken havde fået fri fra mejeriet ville han igen prøve at meditere i kurvestolen. Askeonsdag den 23. marts 1921 om aftenen oplevede han således “den hvide ilddåb”, der var en Kristus-vision. Der var eksakt fuldmåne kl. 21.18, hvilket ifølge visse astrologien skulle bevirke at indstrømningen af universel, guddommelig energi skulle have været meget stærk på det tidspunkt.

Det blev under denne koncentration på Gud, at Martinus i en dagsbevidst kosmisk vision kom til at opleve sin kaldelse til at skabe den kosmiske videnskab, som logisk og intellektuelt skulle klarlægge det “meget”, som Jesus ikke kunne forklare sine disciple, da de ikke kunne bære det. (Den Intellektualiserede Kristendom, Forord og stk. 2).

Martinus meditation

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. Det guddommelige lys, der således havde taget bolig i Martinus, gav ham evne til at se ud over verden. Fra denne guddommelige skikkelse i Martinus udgik der en kolossal lysstråle, og Martinus kunne i dette lys se jordkloden dreje rundt. Han så kontinenter og have, byer og lande, bjerge og dale ligge badet i lyset fra sit eget indre. I det hvide lys blev jorden forvandlet til Guds rige. Og dermed sluttede den overjordiske guddommelige kristusvision. (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 2 og Bog nr. 4, kap. 16).

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. /Ole Therkelsen
Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

 Figur 3. Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844).


Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

Martinus arbejdede med selv verdensmoralen

Martinus arbejdede således med selve verdensmoralen, der er baseret på den absolutte sandhed og den absolutte alkærlighed. Rent akademisk eller filosofisk set kan det være meget interessant at studere Martinus Åndsvidenskab, for den giver nye og hidtil ukendte løsninger på mange erkendelsesteoretiske og filosofiske problemer; men hans arbejde havde også et helt anderledes praktisk sigte, nemlig at bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur baseret på en ny verdensmoral.

Martinus’ arbejde havde således et globalt sigte, og han fremstår på denne baggrund som en verdensgenløser, en verdensfornyer eller en verdenslærer. I de forskellige hellige skrifter inden for hinduisme, buddhisme, islam, jødedom, kristendom og andre religioner, kan man læse flere profetier om en stor verdenslærers komme eller genkomst.

I forbindelse med sin genkomst i de sidste tider forklarede Kristus, at der ville komme mange falske profeter. Nogle af disse ville endog udgive sig for at være selve Kristus.

 

Kristo kun la dana flago. La dana flago estas uzata en la ortodoksa eklezio kiel simbolo de la resurekto de Kristo. La katedralo de Sankta Izaako en Sankt-Peterburgo.
Den genopstandne Jesus Kristus med det danske flag “Dannebrog” fra Isaac Cathedral i St. Peterburg

 Figur 4. Kristus med Dannebrog.

Det danske flag bruges i den ortodokse kirke som symbol på Kristi opstandelse. St. Isaac katedralen i Skt. Petersborg.

Martinus’ kaldelse til at blive verdenslærer

Efter denne Kristus-vision følte Martinus sig kaldet til at blive verdenslærer. Da Kristus-skikkelsen gik ind i ham, og han så strålerne derfra lyse ud over jorden, oplevede han det som et tegn på, at han ved Kristus personligt var blevet indviet til at skulle videreføre kristusmissionen. Det, at jordkloden drejede rundt i dette kristuslys, var et symbol på, at hans mission var af et globalt omfang. Han oplevede, at han af Gud var udvalgt til at videnskabeliggøre og intellektualisere kristendommen og føre den frem til sin fuldkommengørelse her på jorden.

Martinus skriver: “Hvis der under visionen havde været tid og lejlighed til det, måtte jeg over for denne guddommelige kaldelse have gjort indvendinger ligesom Moses, da han igennem tornebuskens guddommelige ilds vision fik kaldelsen til at skulle føre Israel ud af Ægypten. Ligesom han mente ikke at have kvalifikationer nok til at udføre denne meget vanskelige mission, således måtte jeg, som ganske ulærd mand og uden nogen som helst kosmisk viden, også være kommet med indvendinger med hensyn til manglende kvalifikationer. Men som nævnt, det var der ikke tid til. Sådanne tankearter kunne for øvrigt ikke komme til udtryk her. Jeg var i de følgende timer så overvældende indlemmet i en guddommelig overjordisk magt, der igennem visionerne gjorde mig urokkelig dagsbevidst i denne min kosmiske kaldelse eller indvielse af mit liv til kristendommens fuldkommengørelse til videnskabeligt eller urokkeligt logisk livsfundament for menneskehedens færdigskabelse til Guds billede efter hans lignelse.” (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 2).

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk