12. Poglavlje. Pamćenje i kartoteka života

12. Poglavlje. Pamćenje i kartoteka života

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

Martinus fik kosmiske bevidsthed den 24. marts 1921 på Jagtvej 52A, 1.tv. på Nørrebro ved Nørrebros Runddel. www.martinus.dk
Martinus 30 år i 1921, hvor i påsken får kosmisk bevidsthed. www.martinus.dk

 

12.1 Kako je nastala sposobnost pohranjivanja informacija ?

Kozmička teorija evolucije temelji se na sposobnosti svakog bića da prikuplja i pohranjuje informacije u skladu sa rastom iskustva.

Inteligentni dizajn se protivi evoluciji u korist nepromjenjivosti vrsta. Darvinistička evolucija se temelji na slučajnim mutacijama i prirodnoj selekciji.

Znanost se bavi privremenim i stvorenim pojavama koje imaju početak i kraj. Postojanje svih stvorenih stvari može se objasniti na temelju njihovog podrijetla. Znanost još uvijek nije uspjela objasniti kako je sposobnost prikupljanja iskustava mogla nastati iz beživotnih atoma. No, može li sposobnost učenja ikada biti rezultat nečeg beživotnog ? Martinus nam kaže da sposobnost prikupljanja informacija nije stvorena pojava ili nešto što je nekada bilo stvoreno. Osobina života da prikuplja i pohranjuje informacije vječna je pojava.

12.2 Koja se energija nalazi iza sposobnosti prikupljanja informacija ?

Svako iskustvo ostavlja dojam i utisak. Kada se iskustva ne bi sjećao onaj tko ga je doživio, to bi onda bila apsurdna pojava. Međutim, utisci ne nestaju, već se pohranjuju u svijesti zahvaljujući energiji pamćenja. Svaki puta kada nešto doživimo, pohranjuje se kopija tog iskustva, nešto poput fotografije. Sjećanje je kopija iskustva.

Martinus naročito trajna sjećanja koja sadrže suštinu iskustava naziva «zlatne kopije» (LB 1, 212-217).

Većina nas prihvaća postojanje pamćenja kao nešto prirodno i dato, ali da li je znanost ikada objasnila kako sjećanja mogu nastati iz slučajnih kemijskih reakcija u fizičkoj materiji ? Postojanje energije pamćenja je apsolutno neophodno za evoluciju. Pokušajte samo zamisliti kakav bi bio život bez pamćenja. U tom slučaju bi prošlost prestala postojati, a uslijed toga i budućnost. Zauvijek bi bili zaglavljeni u sadašnjem trenutku. Ne bi bilo ni planova ni briga. Bez pamćenja ne bi imali nikakve koristi od iskustava i znanja koje smo prethodno stekli.

12.3 Postoji li mentalni svijet ?

Da li nešto tako jednostavno kao pamćenje dokazuje postojanje zračećeg ili mentalnog svijeta ? Da li je to nešto fizičko što se može izmjeriti i izvagati ? Uostalom, nešto što više ne postoji na fizičkoj razini može nastaviti postojati u našem pamćenju. Instinkti su drugi dokaz postojanja mentalnih funkcija ili svijeta – oni se poput duboke tuge ili velike radosti ne mogu fizički izmjeriti. Inteligencija koju koristimo da bi analizirali mjerenja također je mentalne prirode. Intuicija koja nam pruža najdivnije uvide, inspiraciju i ideje u najvišoj je mjeri mentalne prirode. Instinkti, osjećaji, inteligencija, intuicija i pamćenje su vječno postojeće mentalne pojave.

U pravilu, materijalistički znanstvenici tumače um kao nusproizvod materije. A ipak moja knjiga o fizici koja se bavi strukturom materije ne spominje činjenicu da su pamćenje ili inteligencija osobine fizičke materije.

Martinus nam kaže da se um može povezati ili odvojiti od fizičke materije, ali on je sam po sebi električne ili zračeće prirode. Dakle, pamćenje se može povezati sa fizičkom materijom, kao što to možemo vidjeti u svakodnevnom životu, ali ono se također može i odvojiti od nje, što se događa tokom spavanja i smrti. Kada su pamćenje ili inteligencija odvojeni od fizičke materije, ti oblici energije postoje u zračećem stanju koje sačinjava mentalni svijet. U svojoj slici svijeta Martinus govori o tri zračeće razine postojanja : carstvo mudrosti, carstvo intuicije i carstvo blaženstva. Upravo tu inteligencija, intuicija i pamćenje kulminiraju u svojem suštinskom obliku odvojenom od fizičke materije. Međutim, u principu, funkcija inteligencije, na primjer, ostaje ista bez obzira da li je povezana ili je odvojena od fizičke materije.

Postojanje mentalnog svijeta može se također ilustrirati stvaralačkom sposobnošću koja slijedi neki plan, kao što je gradnja kuće. Planiranje i stvaranje uključuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da bi realizirali neki plan ili ideju, moramo imati neka prošla iskustva koja možemo koristiti u sadašnjosti kako bi ostvarili plan u nekoj doglednoj budućnosti. Prošlost i budućnost predstavljaju mentalni prostor koji ne postoji na fizičkoj razini. Taj mentalni prostor može postojati samo zahvaljujući energiji pamćenja. «Jastvo» je transcendentan i neophodan faktor bilo kojeg plana, koji uvijek mora uključivati prošlost, sadašnjost i budućnost.

12.4 Zašto pamćenje ne igra nikakvu ulogu u darvinizmu ?

Energija pamćenja ne igra nikakvu ulogu u darvinizmu jer se ta teorija evolucije temelji isključivo na fizičkim pojavama. No, ne bi li pamćenje trebalo igrati važnu ulogu u evoluciji ? Kako bi bez njega funkcionirao svakodnevni život ? Zar se ne bi probudili jednoga jutra i sa čuđenjem gledali dugme ili rupicu za dugme ? Čemu li to služi ? Čemu li samo služi ključ ? U nedostatku pamćenja mi ne bi mogli obavljati čak ni najelementarnije svakodnevne aktivnosti. Upravo zahvaljujući pamćenju mi imamo koristi od prethodnih iskustava.

To je veliki nedostatak darvinizma što u potpunosti ignorira pamćenje i stvaranje iskustava usprkos činjenici da nam svakodnevni život jasno pokazuje da su obje te osobine neophodne za svaki uspjeh, napredak i razvoj. Uistinu, ljudi bez pamćenja jednostavno ne bi mogli preživjeti. Čak i životinje ne bi mogle preživjeti bez pamćenja !

Darvinizam ne može prepoznati evoluciju kao rezultat svijesti jer on ignorira postojanje vječnog «Jastva» i vječne svijesti.

12.5 Da li se sva iskustva temelje na usporedbi sa prethodnim iskustvima ?

Gledano iz kozmičke perspektive, doživljavanje života ne bi bilo moguće bez pamćenja. Mi bi živjeli u vakumu, jer se sva iskustva temelje na usporedbi sa prethodnim iskustvima. Bez pamćenja mi bi bili potpuno izgubljeni. Kako bi znali da je nešto vruće ili da smo sretni ? Za to su nam potrebne usporedbe sa prethodnim iskustvima, što nam samo može omogučiti pamćenje. Bez pamćenja mi ne bi imali koristi od iskustava koja smo kroz naša osjetila prikupili u vanjskom svijetu.

Životna kartoteka je naziv za riznicu sjećanja i iskustava koje koristimo kao usporedbu sa svakim novim iskustvom (Kozmos br. 4/1997). Ova kartoteka predstavlja osnovu svakog razmišljanja. Jer bez pamćenja mi ne bi imali na raspolaganju materijal za razmišljanje. Bez pamćenja u obliku životne kartoteke mi bi bili potpuno nesposobni razumjeti ono što trenutno doživljavamo na temelju opažanja u fizičkom svijetu.

12.6 Kako je nastala životna kartoteka ?

S obzirom da možemo vidjeti da se svako životno iskustvo temelji na usporedbi sa prethodnim iskustvima, također možemo razumjeti Martinusov maleni dokaz vječnosti : ukoliko bi život imao početak, tada prije toga ne bi postojala kartoteka bilo kojeg prethodnog iskustva sa kojim bi se usporedila sadašnja iskustva. Zbog toga bi prvo životno iskustvo bilo nemoguće, jer bi mu nedostajao bilo kakav materijal za usporedbu. Ako nam sadašnjost pokazuje da život postoji i da je prvo životno iskustvo nemoguće uslijed nedostatka spomenutog okvira, iz toga proizlazi da su prethodna iskustva oduvijek postojala, što automatski znači da je život uvijek postojao. Dakle, život mora biti vječan !

Život nikada nije bio na nultoj točki. Također niti jedno živo biće nikada nije moglo imati početak. Život nikada nije mogao nastati iz ničega. Svaka jedinka je oduvijek imala prošlost. Svako živo biće ima vječno «Jastvo» i vječnu sposobnost stvaranja i doživljavanja koju je koristilo čitavu vječnost za baratanje sa svim različitim oblicima životnih energija. Sva živa bića tokom čitave vječnosti imaju pamćenje i životnu kartoteku.

12.7 Naširoko je rasprostranjeno vjerovanje da živimo samo jednom. Gledano iz kozmičke perspektive da li je takvo vjerovanje opravdano ?

Gledano iz kozmičke perspektive, vječno biće uistinu živi samo jednom – naime, čitavu vječnost. Vječno živo biće ne može dobiti novo «Jastvo» ili novu individualnost. Ono tokom čitave vječnosti ima isto «Jastvo» i isti osjećaj ukorijenjeosti u svoj individualni centar. Ja sam ja. Ja postojim. Ja mislim. Ja doživljavam život. Postoji razlika između «Jastva» i njegovih iskustava. «Jastvo» čitavu vječnost proživljava nova iskustva.Ono tokom čitave vječnosti doživljava i promjene organizama, no samo «Jastvo» ostaje nepromijenjeno, isto kao što tokom čitave vječnosti živi samo jednom – naime, vječno.

12.8 Kako je nastalo pamćenje ?

Ne postoji znanstveno objašnjenje za postojanje pamćenja kao osobine fizičke materije. Zašto postoji energija pamćenja ? Odgovor koji daju Martinusove analize je : ono jednostavno postoji. Vječne stvari su takve kakve jesu. Energija pamćenja je takva kakva jest. Ne postoji razlog zašto je ona takva kakva jest, jer ona nije nešto stvoreno. Jednostavno ne može postojati nikakav uzrok nastanka pamćenja. Ono jednostavno postoji, poput ostalih pet osnovnih energija. Prvi zakon termodinamike tvrdi da energija ne može biti stvorena niti uništena : zbroj energije pamćenja je konstantan. Ako je konstantan, onda je i vječan, bez početka ili kraja.

Detalji kojih se sjećamo ne traju zauvijek, no funkcija pamćenja koja može pohraniti naša iskustva je vječna. Princip je vječno isti, ali iskustva su uvijek drugačija. Sve role filma su u principu iste, no vrlo su različite pojedine fotografije koje se javljaju na filmu.

Energija pamćenja vječno služi životu. Ona je uvijek na raspolaganju vječnom «Jastvu» u živom biću. Martinus govori o šest osnovnih energija i o matičnoj energiji kao o vječnim izvorima energije «Jastva» (vidi LB 2, 311, 350-357).

12.9 Kako nastaju osjećaji u biljnom i životinjskom carstvu ?

Biljke se još nisu toliko razvile kao životinje sa svojih pet potpuno razvijenih fizičkih osjetila. Zbog toga one ne mogu stvarati detaljne slike fizičke razine ili svjesno doživljavati fizički život. Biljka ne može stvarati vizualne slike, niti slušne, mirisne ili okusne utiske, no ona zasigurno može osjetiti koji su utjecaji iz fizičkog svijeta ugodni, a koji neugodni. Prema Martinusu, doživljavanje biljke na fizičkoj razini je tako općenito i raspršeno da ga on opisuje kao instinktivni oblik doživljavanja koji nalikuje nejasnom opažanju. No, biljke mesojedi koje mogu hvatati kukce nalaze se na stupnju evolucije na kojem su one odmakle u razvoju fizičkih osjetila, što je posljedica neprestanog bombardiranja utiscima iz vanjskog svijeta tokom miliona godina. Nije uzaludno što se prekrasne zelene livade talasaju na vjetru, jer taj proces postupno budi biljku za život na fizičkoj razini. Ogromni fizički utjecaj na biljku iz okolnog svijeta nastavlja se kroz čitavo životinjsko carstvo. Biljke i životinje postupno stjeću osjetilo dodira kako se njihovo tijelo osjećaja razvija u skladu sa brojnim utiscima iz vanjskog svijeta. Ti utjecaji, koji će vremenom probuditi biljku za život u fizičkom svijetu, predstavljaju neku vrstu atletskog treninga za tijelo osjećaja. Prve primitivne životinje uzdižu se iznad instinktivnog biljnog stupnja tako što počinju stvarati misaone slike posljedica koje dolaze iz vanjskog fizičkog svijeta. Pomoću uspoređivanja ili analiza srodnih iskustava, životinja postupno počinje upotrebljavati novu osnovnu energiju, inteligenciju, koja je vječna kao i ostale osnovne energije. Ona nam daje sposobnost analiziranja, omogućava nam sortiranje, sređivanje i organiziranje osjetilnih slika i iskustava.

12.10 Koji se oblik energije nalazi iza opažanja ?

Martinus nam kaže da se svaki oblik opažanja temelji na osjećajima (LB 4, 1219). Sposobnost osjećanja, koja putem živčanog sustava čini osnovu opažanja, predstavlja osnovu doživljavanja radosti i tuge, želje i težnje, depresije i sreće, mržnje i ljubomore, simpatije i antipatije pojedinca.

Svako od pet fizičkih osjetila, naime vid, sluh, miris, okus i dodir, predstavljaju naročiti oblik osjećanja ili opažanja. Svi oblici doživljavanja temelje se na reakcijama između različitih energija. Vid, miris, okus, sluh i dodir nastaju zahvaljujući reakcijama koje se događaju kada energije dođu u međusobni kontakt. U principu, svako opažanje se događa na isti način, naime kroz kontakt između energija «Jastva» i energija iz okoline (LB 1, 2).

Kako su nastali osjećaji ili bolje rečeno energija osjećaja ? Tokom evolucije različite jedinke mogu upotrebljavati energiju osjećaja u različitoj mjeri, no ta energija je vječna pojava, poput ostalih pet osnovnih energija. Zbroj energije osjećaja u svemiru je konstantan. S obzirom da je ta energija oduvijek postojala, nema razloga za njeno postojanje. Ona je jednostavno «nešto što postoji» bez početka ili kraja.

Vječni princip gladi i zasićenja određuje koje će energije živo biće privlačiti, a koje će odbijati. Glad privlači energije, a zasićenje ih odbija. Sva živa bića dijele karakteristiku da teže doživljavanju užitka i da izbjegavaju bol. Ali, ono što neka jedinka doživljava kao užitak ili bol ovisi isključivo o njenom stupnju gladi i zasićenja.

12.11 Da li doživljavamo i razmišljamo fizičkim mozgom ?

Pomoću naših fizičkih osjetila, naime dodira, vida, sluha, mirisa i okusa, fizički podražaji se prenose do svjesnog uma kroz živce i mozak u obliku električnih impulsa. Te vizualne, zvučne, dodirne, mirisne i okusne impresije tada postaju misaone slike koje predstavljaju kopiju fizičke pojave koja je reagirala sa našim osjetilnim organima. Doživljavnje života koje se odvija zahvaljujući električnim procesima predstavlja neprestanu interakciju između unutarnjeg i vanjskog svijeta tokom njihovog međusobnog kontakta. Sve fizičke impresije koje smo dobili kroz naših pet osjetila pretvorene su u električne ili mentalne impulse u živčanom sustavu i mozgu. Martinus nam kaže da je unutarnja struktura osjetila fino usklađeni električni sustav koji je slične prirode kao i čitava mentalna struktura i misaoni procesi bića. Fizički organizam je potpuno sekundaran – to je instrument za doživljavanje života – no, samo iskustvo je mentalne, a ne fizičke prirode.

Zahvaljujući skenerima, elektrodama i ostalim modernim mjernim spravama, došli smo do dobrog razumijevanja činjenice da je život električne prirode. Kada elektricitet više ne teče kroz srce i mozak, mi smo mrtvi. Dakle, život je električne ili mentalne prirode. Razlike u električnom potencijalu dokazano postoje ne samo kod životinja, već i kod biljaka : bioelektricitet se može pronaći kod svih živih bića u prirodi.

Gledano iz kozmičke perspektive, fizički organizam je samo instrument vječnog «Jastva» i njegove svijesti. Mentalni svijet se sastoji od zračeće materije. Fizički organizam je instrument koji koristi mentalno biće. Mozak i živci djeluju poput odašiljačke stanice «Jastva» tako da ono može upravljati i kontrolirati fizički organizam (vidi također LB 1, 189-190, 224). Martinus nam kaže da se doživljavanje i razmišljanje odvijaju na mentalnoj razini u kozmičkom mozgu koji koristi fizički mozak kao antenu ili odašiljačku stanicu.

Ono što nazivamo umom ili mentalnom silom odgovara elektromagnetnoj sili. Mi susrećemo taj um ili životnu silu u živim bićima svih veličina kao mikrokozmički, međukozmički i makrokozmički elektricitet (LB 6, 2144-2146, 2186, 2295, 2302-2303). Dakle, mentalna strana živog bića i mentalni svijet predstavljaju elektromagnetski svijet.

– – – – – –

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw