#OT391. Hverdagens cirkel. Herning

#OT391. Hverdagens cirkel.

Foredrag af Ole Therkelsen i Herning den tirsdag 26.01.1984

Tankernes betydning for sygdom og helbredelse

Ifølge Martinus er fejltænkning dybest set årsag til al sygdom, og han formulerer det også med ordene: Årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Kvaliteten af tankerne er helt afgørende for sundhedstilstanden, men menneskenes tænkeevne har endnu ikke fået sin videnskab ligesom alt det fysiske.

Martinus som nattevægter 1919

Martinus gør bl.a. gældende, at de fleste indre organiske og kroniske sygdomme stammer fra fejlagtige og dermed giftige tankearter. Vore onde, vrede og bitre tanker går ikke blot ud over andre mennesker, men de går også ud over os selv, for inden de når ud til andre, skal de passere igennem vort eget system. De enkelte tankearter er kræfter, der virker ind på de særlige organer i os. Vrede, aggressivitet og kværuleren svækker og underminerer hjertefunktionen og giver hjerte- og karsygdomme. (Se LB2 stk. 296).

          Nogle tankearter virker således direkte ind på hjerte-, lunge- og blodsystemet, mens andre virker ind på mavesystemet. Nogle tankearter virker ind på hjerne- og nervesystemet, nogle på kønsorganerne, nogle på hud og muskulatur og nogle på skelettet. (Kosmos nr. 7/1992 og 9/1992).

          Helt specielt skriver Martinus, at blodet bliver opmagnetiseret af tankerne, og at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet.

          Tankerne udgør et elektrisk kraftfelt, der ud over at have indflydelse på blodet og neurokemien også har en direkte indflydelse på hele organismen ved at stråle ud imellem celler, atomer og elektroner, der således alle forsynes med livskraft. Positive, glade og taknemmelige tanker oplader automatisk livskraftsbatterierne. En stor livskraft giver bl.a. større modstandskraft mod infektionssygdomme.

Martins fotograferet af Arne Henriksson i 1965
Martinus (1890-1981) boede på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96 de sidst 38 år af sit liv, 1943-1981

         Martinus: “Det, et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, mens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære.” (Bisættelse, kap. 43).

Kan man videnskabeligt vise tankernes indflydelse på sundhedstilstanden

I dag findes der undersøgelser, der påviser en sammenhæng mellem visse tankemønstre og visse sygdomme. På baggrund af et meget stort statistisk materiale har man videnskabeligt kunnet bevise, at bestemte personlighedstræk disponerer for bestemte sygdomme. (se stk. 24.17 i Darwin-bogen)

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Menneske-type A, B, C og D

Mennesker, der kan være aggressive, hidsige og vrede udadtil, er disponerede for hjerte- og karsygdomme (type A). Hvis man er bitter, nærtagende, depressiv og føler håbløshed, uretfærdighed, indvendig vrede og undertrykker sine følelser, er man prædisponeret for kræft (type B).

          Det viser sig også, at overdrevent flittige og moralske mennesker, som er alvorlige, ufleksible og stejle, og som ofte vælger praktiske formål frem for lyst, er disponerede for sygdomme i forbindelse med hjernen og nervesystemet (type C). Tillidsfulde, positive, humoristiske, lystbetonede og afslappede mennesker er ikke disponerede for sygdomme i nogen særlig grad (type D). Mange af disse undersøgelser kan man finde på nettet ved at google på f.eks. type C, type D.

          Martinus har udtalt, at han udmærket godt kunne udarbejde et værk om de specifikke sammenhænge mellem de forskellige former for mentalitet og sygdom og helbred. Det ville blive et kæmpeværk, men det var ikke en nødvendig opgave, for Martinus mente, at fremtidens læger i detaljer vil være i stand til at udarbejde det, efterhånden som de vil få kosmiske oplevelser og evne til at lave kosmiske analyser.

Til ethvert symptom svarer der en specifik tankefejl

Til ethvert specifikt symptom svarer der nemlig en specifik tankefejl. Sygdomme ville kunne afhjælpes ved at lære at tænke rigtigt.

Erindringsbogen "Martinus som ve husker ham" blev udgivet af Sam Zinglersen, Ternevej 5, Frederiksberg
Forsiden til bogen “Martinus som vi husker ham” blev udgivet af Sam Zinglersen, Ternevej 5, 2000 Frb. shop.martinus.dk

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176