#OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint.

#OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint, 02.07.1992

Fredsvidenskab er et foredrag af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 2. juli 1992.

Fredens anatomi

Enpolethed er krigens anatomi – Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Hvilket princip regulerer al udvikling?

Det seksuelle polprincip er et af de overordnede kosmiske skabeprincipper, der regulerer det evige livs pulsslag eller åndedræt. Denne livets evige pulseren er baseret på, at det levende væsen skiftevis optræder i en seksuelt enpolet og dobbeltpolet tilstand. De seksuelle polers pulseren er den regulerende faktor i væsenets vekslende tiltrækning til spiralkredsløbets to store kontraster, den fysiske og den stråleformige verden. I stedet for luft er det evige livs åndedræt baseret på en indånding og udånding af lys eller materie. Det evige liv former sig altså som en evig skiften mellem liv i en fysisk og i en stråleformig verden.

Paul Brunton og Martinus i Danmark 1952
I sommeren 1952 var Paul Brunton 3 måneder i Danmark, hvor han talte med Martinus med henblik på at skrive en bog om Martinus. www.martinus.dk oletherkelsen.dk

Krigens anatomi = enpolethed

Ifølge Martinus’ beskrivelse findes der to seksuelle poler i ethvert levende væsen. For et nærmere studium af dette polprincip og specielt menneskets nuværende seksuelle forvandling henvises til Livets Bog 5, hvor Martinus har skrevet ikke mindre end 350 sider om dette emne. I dyreriget er den ene pol latent, hvorfor væsenerne her fremtræder som halve, ufuldkomne eller enpolede væsener, hanner og hunner, der er egoistiske og har en partisk kærlighed. I de øvrige riger findes der fuldkomne og dobbeltpolede væsener, der er det tredje køn, der har den organiske struktur og forudsætning for at praktisere en upartisk kærlighed.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

 

Den gradvist skiftende tilstand mellem enpolethed og dobbeltpolethed er den højeste regulerende faktor bag kombinationen af de energier, som ethvert levende væsen tiltrækker eller frastøder. De to seksuelle poler eller polprincippet er den højeste faktor bag al udvikling.

Den seksuelle lyst eller det seksuelle princip, også kaldet den højeste ild, er den styrende kraft bag hele sult- og mættelsesprincippet og dermed også den regulerende faktor i skabeevnens eller X2’s styring af udviklingen igennem alle udviklingsspiraler.

Menneskets seksuelle forvandling fra enpolethed til dobbelpolethed

Hvis man ganske kort og lidt overfladisk skulle argumentere lidt for menneskets nuværende seksuelle polforvandling fra et enpolet væsen til et dobbeltpolet væsen, kunne man se på, at forskellen mellem kvinde og mand bliver mindre og mindre. Den maskuline pol udvikler sig i kvinden, og den feminine pol udvikler sig i manden. Det skyldes ifølge Martinus, at jordmennesket er ved at udvikle sig mod det omtalte tredje køn, der er dobbeltpolet. Mennesket er kort sagt inde i et udviklingsforløb, der fører fra en partisk enpolethed til en upartisk og alkærlig dobbeltpolethed. Ofte kan det være svært at få en empirisk bekræftelse på Martinus’ analyser, men specielt i forbindelse med menneskets seksuelle transformation er der gode muligheder.

Martinus bog nr 28. To slags kærlighed
Forside til småbog 28, To slags kærlighed af Martinus 1967. Om menneskets seksuelle forvandling fra enpolethed til dobbeltpolethed

Det er således ifølge Martinus et evigt kosmisk princip, og ikke tilfældigheder og mutationer, der ligger bag omskabelsen af væsenet fra et egoistisk enpolet dyr til et alkærligt dobbeltpolet menneske i Guds billede. Det er et kosmisk princip eller en naturlov, der bevirker at udviklingen bliver styret i en ganske bestemt bane frem mod fuldkommenhed.

Selv om det forekommer ganske selvfølgeligt, at der må findes naturlove for udvikling, anses det fra naturvidenskabeligt hold for dybt religiøst og uvidenskabeligt at arbejde med en planmæssighed i evolutionen. Mens biologerne afviser, at der kan være en plan og en hensigt med evolutionen, kan man dog i f.eks. fysiologien og medicinen læse om, at både den ene og den anden af cellers og organers funktioner er meget hensigtsmæssige. De fleste intelligensbetonede naturforskere er tilfredse med forklaringer og undersøgelser af detaljer i deres respektive specialer, men med den fremvoksende intuition begynder der hos visse forskere at opstå et behov for at erkende større sammenhænge og helheder.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen