OT321. Den globale krise er fødselsveer

Den globale krise er fødselsveer er et foredrag afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 4. juli 2005.

Jordklodens krise: diktatur eller demokrati 

Ligesom det jordiske menneske er halvt dyr og halvt menneske, således er jordklodevæsenet også et sfinksvæsen. Organerne i menneskets organisme har et fuldkomment samarbejde, men de forskellige lande eller folkeslag på jorden har endnu ikke opnået dette perfekte samarbejde. 

          Lige nu er jordklodeånden inde i en krise, hvor to modsat rettede bevidsthedstendenser kæmper mod hinanden. Der er ikke enighed mellem racerne, folkene og de forskellige nationer på jorden, og denne uenighed skyldes, at jordjeget er i en slags krise, hvor det skal vælge den ene eller den anden af de to ideologier, diktatur eller demokrati, statsundertrykkelse eller statsbeskyttelse af de enkelte mennesker.

          De forskellige magthavere og diktatorer bliver besjælede eller besatte af de bagvedliggende egoistiske bevidsthedssider hos jordjeget, og derfor kan deres taler, foredrag og fremtræden blive af en vældig kraft og styrke. Alle præsidenter og de store ledere i verden bliver således besat af de af jordjegets tankeimpulser, som de selv i deres daglige liv sympatiserer mest med. På denne måde kan jordklodens tanker direkte opleves i politikken og samfundslivet.

          Religiøse ledere og verdensgenløserne får også en vældig støtte og hjælp fra jordjeget. Det paradoksale er, at både Hitler og Jesus fik en vældig støtte fra jordjeget, men hver for sig fra dens to kontrære bevidsthedssider. I nuværende udviklingsfase får diktatoren ikke jordklodejegets fulde tilslutning og kan endog være udsat for en vis grad af bekæmpelse. Diktaturets ideologi er for nedadgående eller uddøende. Verdensgenløserne derimod er indviede talentkerner for alkærlighedens ideologi, der er for opadgående. Af de to ideologier i verden er den ene altså ved at uddø, mens den anden er ved at blive født. Verden oplever derfor en kamp, der er udtryk for en gammel kulturs dødskamp og en ny kulturs fødselsveer. (Kosmos nr. 2/1998). 

Citat fra afsnit 5.15 min bog “Martinus og den ny verdensmoral”

Med venlig hilsen

Ole Therkelsen

Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk.

OT’s to bøger: 

1. Martinus, Darwin og intelligent design  (2007)

2. Martinus og den nye verdensmoral  (2009)

OT’s to lydbøger på CD:

3. Kosmiske lektioner    (2006)  50 foredrag i MP3

4. FOREDRAG i 2013  (2014)  48 foredrag i MP3 

www.martinusshop.dk

www.varldsbild.com

www.varldsbild.se

www.bibliotek.dk

www.amazon.com/author/ole.therkelsen