#OT285. Talsystemet og det fuldkomne sprog Esperanto

#OT285. Talsystemet og det fuldkomne sprog Esperanto

Foredrag af Ole Therkelsen på Martinus Institut den 13.10.2007

En færdigudviklet og fuldkommen kommunikation

Bogstavalfabetet indeholder 29 bogstaver, mens talsystemets tal-alfabetet kun indeholder 10 talbogstaver, som Martinus beskriver i LB3 stk. 1017-1023. Han skriver i sit hovedværk Livets Bog, at ligesom menneskets udvikling af talsystemet eller talsproget har nået fuldkommenheden, sådan skal bogstavsproget også efterhånden udvikle sig til at nå en tilsvarende fuldkommenhed. (LB3 stk. 1047-1051).

Det grønne esperanto-flag med den fem-takkede stjerne.

          Tanker og ideer kan man meddele andre gennem skrift og tale eller på kunstnerisk form som maleri eller skulptur. Det bliver et større og større behov for mennesket at give udtryk for sit liv og sit inderste væsen, der til sidst vil kulminere i form af udfoldelse af livskunst og ren næstekærlighed.

Talsystemet og bogstavsproget 

Talsystemet og bogstavsproget er to af de ældste foreteelser i denne udfoldelse af livskunst, og Martinus mener, at mennesket vil blive i stand til at benytte bogstavalfabetet på lige så fuldkommen en måde, som det nu benytter talalfabetet. Det vil aldrig nogensinde kunne lykkes med de eksisterende nationalsprog, der alle er fyldt med uregelmæssigheder og andre ulogiske fænomener, der ikke med matematikkens logik frit og kreativt kan kombineres til nye meningsdannende elementer. Det fuldkomne sprog må være et plansprog, som fra starten er konstrueret, så det er helt befriet for uregelmæssigheder og uhensigtsmæssige vaner og traditioner. Det må indeholde en række sproglige elementer med stavelser, præfikser og suffikser, der kan kombineres sådan, at man kan udtrykke lige præcis det, man ønsker.

Esperanto er et fuldkomment sprog – ligesom vort 10-talssystem er færdigudviklet

Esperanto er et sådant sprog, der på grund af sin fuldkommen, logiske og matematiske opbygning, opfylder de krav, som man måtte stille til det fuldkomne sprog.

Talsystemets struktur i Livets Bog 3, stk. 1017.
Skema over talsystemets struktur – Livets Bog 3, stk. 1017.

Nullets rolle i det fuldkomne talsystem og i det fuldkomne sprog

Det geniale ved 10-talssystemet er nullet, i modsætning til det primitive system med romertallene uden nul. Jeg kan knap nok forestille mig, hvordan man gangede og dividerede med romertal. Da de såkaldte arabertal med nullet, som stammer fra Indien, blev kendt i Europa, varede det ikke mindre end 400 år inden hele Europa fik det talsystem, vi har nu, og som hele verden har taget til sig. Derfor må man også forvente en stor træghed ved indførelsen af esperanto som verdenssprog.

Internationalisme er upartiskhed. Nationalisme er partiskhed
Esperanto-flaget for det internationale og upartiske sprog

          Martinus skriver, at først når man er i stand til at benytte sprogalfabetet på en lige så fuldkommen måde, som man nu benytter talsystemet, er sproget blevet færdigudviklet og fuldkomment. (LB3 stk. 1051).

          Martinus har skrevet meget om nullets analyse. (LB3 1010-1032). Nullet er det, der gør vort talsystem fuldkomment. (Se senere stk. 12.6, 12.19). Her melder sig så spørgsmålet, hvordan kan nullet ligesom i talsystemet mon indføres i sproget?

          I esperanto sker det ved, at hver ordklasse har et bestemt bogstav som endelse. Alle navneord ender på -o, alle tillægsord på -a, alle biord på -e, og udsagnsord i forskellige former har også deres faste endelse.

          En ordklasses endelsesbogstav spiller samme rolle som nullet i talsystemet. Alle navneord ender på bogstavet -o, som f.eks. i vivo (liv) og vero (sandhed). Talsystemets 0 svarer til navneordenes o. Et foranstillet nul i talsystemet udtrykker noget umanifesteret, mens et efterstillet nul indgår som en tælleenhed i lighed med de øvrige ni tal. (Se senere stk. 12.28). Isoleret udtrykker navneordenes endelsesbogstav -o, ligesom det foranstillede nul, noget umanifesteret, nemlig et umanifesteret navneord. (LB3 stk. 1010, 1023). Men bogstavet o får betydning i sammenhæng med andre bogstaver, ligesom nullet får betydning som tælleenhed i sammenhæng med andre tal.

Esperanto er internationalt og upartisk. De nationale sprog er partiske sprog.
Det internationale sprog Esperanto er et upartisk sprog.

Talsystemet er analogt med Esperanto’s logiske grammatik

Talsystemets 0 svarer til tillægsordenes a. Da sproget er en mere kompliceret affære end talsystemet, forekommer der flere “nuller” i de fuldkomne sprog, men alle med den principielt samme rolle. Alle tillægsord ender på -a, som f.eks. viva (levende) eller vera (sand). Hvis man tager summen af alle positive og negative tal, får man 0. Hvis man tager summen af alverdens positive og negative elektriske ladninger, får man nul. Hvis man tager summen af alle tillægsord, kort-lang, kold-varm, ung-gammel osv. får man også noget, der svarer til talsystemets 0, nemlig tillægsordenes endelsesbogstav -a. Isoleret udtrykker det noget umanifesteret, nemlig et umanifesteret tillægsord, ligesom et isoleret nul udtrykker et umanifesteret tal. (LB3 stk. 1032-1033).

          Som biord hedder de ovenstående to ord vive og vere, fordi alle biord ender på -e. Talsystemets 0 svarer til biordenes e. Alle ord, der på esperanto ender på -e, er biord. Det svarer lidt til, at alle lige tal er delelige med to, eller alle tal der ender på 0 eller 5 er delelige med 5.

Esperanto er et fuldkomment sprog der har stor lighed med talsystemet

Hvis det da overhovedet giver nogen mening, kan man på matematisk eller kombinatorisk vis frit skifte ordklasse ud fra det samme rod-ord. Herved får esperanto også en stor lighed med talsystemet. Som ovenfor påvist indeholder det principielt fuldkomne sprog esperanto i kraft af ordklassernes faste endelsesbogstav også det nul, der er med til at gøre vort talsystem fuldkomment. En nærmere redegørelse ligger uden for rammerne af denne bog. Min påstand er blot, at esperanto teoretisk og principielt er et fuldkomment sprog i lighed med nuværende talsystem, der er helt perfekt uden mangler og fejl. Esperanto lever helt op til de kriterier, som Martinus opstiller for det fuldkomne sprog.

Potræt af Zamenhof i 1908
Grundlæggeren af plansproget Esperanto var den polske øjenlæge Ludwig Zamenhof, født i Bjalistok i 1859

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176

Jesus i Getsemane have. Carl Bloch (1834-1890)
Lysets Engel hos Jesus i Getsemane Have Skærtorsdag
Lukas 22.42