Martinus och den nya världsmoralen – av Ole Therkelsen

Martinus kosmologi utgör en hel världsbild som visar hur allt hänger ihop, hur alla delar ingår i en större helhet. Boken visar konturerna av en ny global kultur och vänder sig till alla som är intresserade av politik, vetenskap, filosofi, miljö, hälsa och fred. Boken kan också läsas som en introduktion till hela Martinus livsverk, Tredje testamentet. Ole Therkelsen, f. 1948, kemist och biolog, skriver utifrån sitt livslånga engagemang i Martinus kosmologi. Han har hållit över 2 000 föredrag om Martinus kosmologi i femton länder på sex olika språk. Flera föredrag finns tillgängliga på oletherkelsen.dk.

I MARTINUS OG DEN NY VERDENSMORAL ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lärorik och underhållande och innehåller bland annat avsnitt om Martinus invigning, Krishnamurti som världslärare, profetior om den danska världsläraren, pyramidernas hemlighet, esperanto som världsspråk, kärlek till djuren, sjukdom och helande och Kristi återkomst.
Författaren visar också Martinus syn på den aktuella världskrisen och hur denna kan leda mänskligheten vidare mot en ljusare framtid. I Martinus verk förmedlas principer för en ny världsmoral som utgör en grund för skapelsen av en fredlig och kärleksfull kultur på jorden. Utvecklingen av en ny gåvokultur, ett sunt leverne, en rättvis världsstat, ett internationellt världsspråk och utvecklingen av kärlek till allt levande, såväl växter och djur som människor, ingår som naturliga delar i mänsklighetens framtid.