OT261. Pyramidens hemmelighed i lyset af Martinus Kosmologi

Pyramidens hemmelighed i lyset af Martinus Kosmologi

Foredrag af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 22.05.2009

Video-film “Pyramidens hemmelighed” på YouTube

Denne video-film om pyramidens hemmelighed er baseret på en lydoptagelse, en MP3-fil, og bagefter har jeg i redigeringsprogrammet Final Cut Pro indsat fotos, symboler og billeder, der nogenlunde svarer til talen i foredraget.

“Pyramidens hemmelighed” har jeg skrevet om i min bog “Martinus og den ny verdensmoral. Titlen på 4. kapitel er den samme “Pyramidens hemmelighed”.

4.1  Sfinksen, Cheopspyramiden, Nostradamus og Martinus

En ny kultur tog sin begyndelse ved bygningen af hele anlægget med sfinksen og pyramiderne i Giza sydvest for det nuværende Cairo. Man taler om sfinksens gåde og pyramidens hemmelighed.

Den Store Danske Encyklopædi skriver: “Mange myter er allerede fra oldtiden blevet knyttet til sfinksen; bl.a. skulle den skjule hemmeligheder om verdens fremtid”.

Carl V. Hansen har skrevet en artikel om “Sfinksens gåde” i Kosmos nr. 12/1950. (Se www.martinus.dk).

I 2016 blev bogen "Martinus og den ny verdensmoral" genudgivet på www.scientia-intuitiva.dk Forlag. www.martinusshop.dk
Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”

Sfinksens gåde

Sfinksen er en kolossal stor statue bestående af en løvekrop med et menneskehoved, der ligger ved pyramiderne i Ægypten. – For mange er sfinksen en gådefuld figur, men for Martinus er den et symbol på det jordiske menneske. Det er et sfinks-væsen, det er halvt dyr og halvt menneske. (Logik, kap. 48-49 og Hvorfor skal man tilgive sin næste, bog 17 kap. 8).

I forbindelse med pyramidens hemmelighed skriver Billenstein: “Der er udtalelser i profetierne, der tyder på, at vi står foran overraskende opdagelser, der vil føre til yderligere erkendelse af tilværelsens gåder. I et af versene, side 128, knyttes Nostradamus, Nildeltaet med pyramiden og Kongen af Danmark sammen, som om pyramiden og profetierne skal supplere hinanden. Dette kan kun forstås således, at der vil komme en lignende opklaring angående pyramidens mysterium, som den, der nu er blevet mulig med profetierne.” (Opklaringen af Nostradamus’ profetier, side 168).

Foredraget “Pyramidens hemmelighed” af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 22.05.2009

MARTINUS omtalt i Billensteins bog “Opklaringen af Nostradamus profetier” som “kongen af Danmark” og “Fyrsten af Danmark”

Hvis man tolker “kongen af Danmark” som Martinus, kunne man således forvente, at man vil gøre store opdagelser i forbindelse med pyramiden, der på en eller anden måde vil have forbindelse med Martinus. Måske vil man finde en pendant til et af Martinus’ symboler i et nyopdaget kammer inde i pyramiden eller nede mellem sfinksens forben? -Fra min side er det ren spekulation, men måske ville man finde Martinus’ symbol over det levende væsen med trekanten, cirklen og strålekorset.

Meget talmystik og mange esoteriske spekulationer er knyttet til Cheopspyramiden, som man kan læse om mange forskellige bøger.

Selv om tiden måske endnu ikke er moden til afsløringen af pyramidens hemmelighed, er det dog interessant, at man i forbindelse med det seneste forskningsarbejde i pyramiden, nu har afsløret eksistensen af et hidtil ukendt kammer, som indtil videre ikke er blevet åbnet. På tv-kanalerne Discovery og National Geographic er der blevet vist filmoptagelser af en lille robot eller bil, der kørte op igennem en af pyramidens luftkanaler indtil den stødte på en lille dør til et ukendt kammer.

Martinus siddende mellem sfinksens forben foran Cheops pyramiden. Giza, Ægypten
Nedest til højre med ryggen til sidde Martinus ved Sfinksen og den store Cheops pyramide, Giza i Ægypten.

4.2  Den store Martinus-pyramide i Kaukasus

Ifølge Alf Lundbecks dagbogsblade helt tilbage fra tiden 1928-1932 fortalte Martinus, hvordan hans symboler ville komme til at stå uforandrede gennem tiderne. I fremtiden skulle der nemlig rejses en kæmpe pyramide, der ville være større end Cheopspyramiden. Den skulle rejses som et bevis på, hvad den nulevende menneskehed var i stand til at skabe ved hjælp af de materielle kræfter. På de tre sider skulle de vigtigste symboler vises i farve. For at modstå vejrets nedbrydende kræfter, skulle de bestå af metertykke sten i forskellige farver sat sammen som en mosaik. Den fjerde side skulle være skinnende hvid – symboliserende det treenige princip.

Ifølge Lundbeck kendte Martinus ikke til pyramidens nøjagtige beliggenhed, han brugte ikke sin kosmiske bevidsthed på dette spørgsmål, men han mente, at den måske ville komme til at ligge i Amerika. Senere i 1931 sagde Martinus, at der var større sandsynlighed for, at den ville komme til at ligge i Sydrusland. Det var ingen kosmisk analyse, det var noget Martinus havde på fornemmelsen. Rusland var jo også det første land, der havde prøvet at knække kapitalismens magt ved indføre den kommunistiske stat i stedet.

Denne store pyramide skulle i fremtiden blive centrum for jordens højeste åndsliv. De ypperste universiteter og læreanstalter for Martinus’ åndsvidenskab skulle komme til at ligge i omegnen af denne pyramide.

Lundbeck skriver videre, at denne pyramide sikkert ikke ville blive rejst i Martinus’ levetid, men der ville nok blive lavet en mindre model, mens han levede. For familien Lundbeck fremviste Martinus de tegninger, han foreløbigt havde skitseret. Ifølge Lundbeck ville der i Livets Bogkomme en nærmere beskrivelse med tegninger, så pyramiden kunne bygges efter disse. Dette forekommer mig imidlertid helt usandsynligt, for i Livets Bogskulle der kun bringes logiske analyser, der skulle ikke forekomme profetier – og slet ikke om kommende bygningsværker og deres eventuelle konstruktion. Lundbeck har formentligt troet, at de skitser til de symboler, som Martinus var ved at færdiggøre til udgivelsen af Livets Bog 1i 1932 var skitser til et konkret pyramidebyggeri. Det første, syvende og ottende symbol i LB1 viser nemlig en udviklingsstige med udviklingstrin, der er arrangeret i en pyramideform. Disse tre symboler er også publiceret som symbol nr. 27, 28 og 29 i symbolværket Det Evige Verdensbillede(DEV3).

Der har været forskellige formodninger om, hvornår mon det af Martinus omtalte åndsvidenskabelige verdenscenter i Kaukasus skulle dannes. På et torsdagsmøde den 30. marts 1978 har en medarbejder gjort et privat notat, der angiver om 2.000 år.

Martinus: „Vi bor det bedste sted på kloden. Skandinavien er udvalgt i de næste 2.000 år. Hertil kommer de store kosmiske impulser. Om 2.000 år kommer centret til at ligge i Kaukasus.” (Notits i Kosmos nr. 3/2005).

Martinus fik enkelte impulser vedrørende Kaukasus, men han havde ikke undersøgt det nærmere, han havde ikke lavet analyser af Kaukasus. Der skulle også være en moral på det kosmiske område. Det ville også være misbrug af kosmisk bevidsthed at undersøge enkeltpersoner, og hvad ville det gavne, hvis han skrev en masse om Kaukasus, når jorden først skal have kosmisk bevidsthed om 3.000 år?

4.3  Den lille Martinus-pyramide i Klint

Før sin bortgang ytrede Martinus ønske om, at hans kiste skulle stå i en lille pyramide. (Se kommende kap. 10). Det blev drøftet ved flere rådsmøder, og rådsmedlem Henning Laug (1913-1992) lavede en model i pap, som Martinus syntes godt om.

Der foreligger en båndoptagelse fra den 5. marts 1970, hvor Martinus havde en lang samtale med arkitekt Boe Seest (1916-1983) om den lille pyramide og om indretningen af barndomshjemmet i Sindal. Den 11. august 1990, ved 100-årsdagen for Martinus’ fødsel, blev barndomshjemmet restaureret eller rettere genopført som det så ud i Martinus’ barndom, og det skete netop efter tegninger, som Boe Seest havde lavet ud fra Martinus’ egne forklaringer.

De drøftede også opførelsen og placeringen af den pyramide, som Martinus ønskede opført i Klint, gerne i nærheden af Villa Rosenberg, hvor han boede i sommerferien. Efter Martinus’ bortgang ville Kirkeministeriet imidlertid slet ikke tillade dette. Enten måtte Martinus begraves i jorden, eller også måtte hans kiste placeres i en af de eksisterende krypter eller mausoleer i forbindelse med de danske kirker.

Med hensyn til den lille Martinus-pyramide var der ideer fremme om, at den lille pyramide kunne placeres inde i en anden bygning, hvis indre rum evt. kunne laves sekskantet, fordi Martinus jo arbejdede med både seks riger og seks grundenergier. Den lille pyramide kunne evt. også placeres inden i en større pyramide, som man så skulle kunne gå ind i. Der foreligger i dag tegninger til opførelse af den lille Martinus-pyramide, men ikke til den store.

Men når Martinus engang bliver mere kendt, vil man måske kunne få tilladelse til opførelse af et privat mausoleum, som det f.eks. er sket med den kendte filmproducent Ole Olsen (1863-1943) på det flotte udsigtspunkt Esterhøj i Høve kun 12 km fra Klint. I 1906 oprettede Ole Olsen Nordisk Films Kompagni, hvor den første produktion interessant nok var en reportage af Chr. IX’s bisættelse. Kongen blev balsameret og bisat i Roskilde Domkirke ligesom en lang række tidligere danske konger og dronninger.

4.4  Martinus’ besøg ved pyramiderne

I tiden omkring 1930 ville Martinus ifølge Lundbeck gerne til Palæstina og til Ægypten for at se de hellige steder, Cheopspyramiden og Sfinksen. Han ville gerne se pyramiden i månelys uden nogen ledsagelse, og han mente, at et sådant besøg ville have en meget stor betydning for ham, når han skulle til at konstruere tegningen til sin egen pyramide. Martinus sagde, at han godt astralt kunne tage dertil og se alt, hvad han ville, men det ville alligevel ikke være det samme som at gøre det i fysisk tilstand.

Martinus havde tidligere haft nogle oplevelser, hvor han var gået ud af kroppen og pludselig havde befundet sig bl.a. i Damaskus, Jerusalem og på en sydhavsø.

Martinus: “Jeg kunne se, at det ville ødelægge min intelligens, hvis jeg fortsatte med disse eksperimenter. Og da jeg netop skulle bruge intelligensen i vældig høj grad, turde jeg ikke gøre det mere. Man kan jo bare se på de spiritistiske medier, der er meget følelsesudviklede på intelligensens bekostning. De har ingen selvstændige meninger, men må spørge ånderne og spørge ånderne i det uendelige.” (Martinus Erindringer, side 81).

Men denne rejse måtte ligge et betydeligt stykke ude i fremtiden. Martinus var bundet af sine pligter og kunne ikke forlade sit arbejde for et så langt tidsrum, som der krævedes – og frem for alt havde han slet ikke penge til denne rejse.

Efter at Martinus 30 år senere i december 1960 var blevet færdig med Livets Bog, tog han først i 1961 imod en invitation til en betalt rejse til Ægypten og Palæstina sammen med to gode venner, Peter Zacho (1911-1991) og Eilif Sam Zinglersen (1912-2007). (Martinus Erindringer, side 138). Redaktør Sam Zinglersen, der havde tjent godt på Kryds og Tværs-bladet, betalte rejsen for Martinus, ligesom han i flere andre økonomiske sammenhænge var en stor hjælp for Martinus.

Rejsen til Ægypten begyndte i oktober 1961. På hotelværelset i Cairo nær pyramiderne fik Martinus helt spontant et åndeligt syn, der varede i flere minutter. Han oplevede det som om, at den ene væg i hotelværelset forsvandt og blev til en vision, hvor han så pyramiderne i deres unge pragt. Der var ingen ørken, der var palmer, tempelhallerne funklede og strålede, pyramiderne var skinnende blanke og hvide, og toppen var forgyldt.

Med sit clairvoyante syn oplevede Martinus sine visioner i farve. Ved et møde fortalte han, at han en dag så den smukkeste blå flamme stige op fra en lille bronze-pyramide, som han havde fået som gave. Sammen med andre små eksperimenter, som han lavede med denne pyramide, blev han overbevist om, at der var en særlig kraft ved pyramideformen.

Martinus reserverede altid sine åndelige evner til de kosmiske analyser, men det kunne forekomme, uden han ønskede det, at han spontant oplevede et åndeligt syn. Da han hele livet havde arbejdet med det åndelige, var skillevæggen mellem det fysiske og åndelige til sidst blevet meget tynd, og når han som 90-årig sad i sin lænestol og kiggede på gulvet, kunne han af og til se et blomsterflor eller græs og blomster, der vajede i vinden. Han spurgte de andre, om de kunne se blomsterne; nej, det kunne de jo ikke.

Med sin intuition eller kosmiske bevidsthed fik Martinus sin viden ind i bevidstheden i en farveløs og ordløs form, som han så senere måtte mingelere med og sætte ord på, når han lavede sine kosmiske analyser. Martinus brugte ikke sine kosmiske evner på profetier, på enkeltpersoner og for den sags skyld heller ikke på sin egen person. Der var også en moral for anvendelse af den kosmiske bevidsthed. Den skulle ikke misbruges ved at undersøge personlige forhold eller blot for at tilfredsstille en nysgerrighed.

4.5  Fødslen af det menneskelige princip ved pyramiderne for 90.000 år siden

Det af Martinus’ symboler, der ligner Cheopspyramiden mest, er symbolet med titlen Verdensgenløsningsprincippet. (DEV1, symbol nr. 2). Det vil af de følgende stykker netop fremgå, at Cheopspyramiden spiller en helt central rolle i forbindelse med skabelsen af en menneskelig verdenskultur eller en human verdensmoral. Den lyse side af menneskehedens uddannelsesforløb, der organisk er indbygget i det kosmiske forældreprincip, verdensgenløsningsprincippet, tog sin begyndelse for knap hundredtusind år siden, og den vil finde sin afslutning om nogle få tusind år i forbindelse med skabelsen af en ny verdensmoral, der i princippet er en ren kristusmoral. Dette forløb er i virkeligheden helt analogt med et fra undervisningsministeriet planlagt uddannelsesforløb fra børnehaveklasse til kandidateksamen på universitetet.

Denne første menneskeliggørelse eller humanisering af det primitive dyremenneske tog ifølge Martinus sin begyndelse for ca. 90.000 år siden ved pyramiderne. Mest kendt er den største pyramide, Cheopspyramiden, der er den eneste af oldtidens syv vidundere, der stadig er bevaret. Naturvidenskaben i dag angiver, at pyramiden blev bygget for højst 5.000 år siden.

I sine juleforedrag kom Martinus altid ind på verdensgenløsningsprincippet, der fungerer ved, at de ældre brødre i udviklingen hjælper de yngre. Hjælpen kan komme ad åndelig vej, eller den kan komme ved, at der fødes verdensgenløsere og profeter i fysisk skikkelse, som f.eks. Moses, Buddha, Jesus og Muhamed. I foredraget Julestemningafholdt den 15. december 1958 kommer Martinus ind på, at det ikke er det dyriske princip, der giver julestemning, men derimod det menneskelige princip, der er ved at fødes ind på jorden.

Martinus: “Denne vældige fødsel af dette guddommelige princip begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden. De nedlagde grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Ægypten. Det skal jeg ikke komme ind på, men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande fødtes. Dengang var menneskene en slags dyremennesker, men nogle var dog så modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne vokse frem.” (Julestemning, Kosmos nr. 12/1992).

Martinus talte om tre begivenheder, som havde haft stor betydning for menneskehedens udvikling, nemlig Pyramidebegivenheden, Moses-begivenhedenpå Sinai med de ti bud og Kristus-begivenhedenmed korsfæstelsen (se kap. 11).

4.6  Pyramidebyggerne i Ægypten

Pyramidebyggerne i Ægypten var meget langt fremme i åndelig udvikling, og de havde ifølge Martinus et enormt kendskab til materien, et kendskab som den materielle videnskab i dag slet ikke kan fatte. De kunne materialisere og dematerialisere stoffet. De kunne omdanne faste, flydende og luftformige stoffer til psykiske eller stråleformige materier, og de kunne igen omdanne disse materier til fysiske stoffer. Martinus skriver om denne fjerde tilstandsform, den stråleformige tilstand, bl.a. i LB5 stk. 1637, 1936 og i flere artikler, bl.a. Kosmos nr. 5/1991, nr. 9/1998, nr. 1, 3, 5, 8/2005, nr. 3/2009.

Disse mennesker kendte til elektrisk-magnetiske kræfter og baner i rummet, i kraft af hvilke de så at sige kunne flytte bjerge. Med disse kræfter var det let at håndtere de store stenblokke, som pyramiderne er opført af. De kendte til stjernernes gang og deres betydning og indflydelse på skabelsen i materien. Martinus blev ofte spurgt om, hvad han mente om astrologi, og han henviste altid til, at astrologien var en stor videnskab i det gamle Ægypten, og at astrologien i dag kun er en skygge af, hvad den har været.

Disse pyramidebyggere havde ikke fået deres viden og kunnen her på jordkloden, som for hundredtusind år siden var på et lavere udviklingstrin. De var missionærer fra højere udviklede kloder eller verdener. Ifølge Martinus er det nemlig indtil en vis grad muligt for højere udviklede væsener at inkarnere i lavere verdener, hvorved de med deres højere udviklede mentalitet kunne befrugte jordklodens mentale atmosfære. (Kosmos nr. 12/1992).

Da pyramiderne blev bygget, var menneskene på jorden for første gang kommet så langt frem i udviklingen, at de var blevet modtagelige for en højere åndelig eller religiøs vejledning. Dyrkelsen af den absolutte Gud tog sin begyndelse ved pyramiderne i Ægypten. Selv i dag taler disse pyramider et sprog om den højeste videnskab om materien og psyken. Denne videnskab og denne kærlighed er blevet dokumenteret gennem et monument, der kunne bestå i umådelig lang tid målt i forhold til et menneskes levetid. For den, der er i stand til at forstå pyramidernes sprog, er pyramiderne et visitkort eller et dokument fra en højere verden.

Normalt undgik Martinus at nævne lokale geografiske forhold for udelukkende at holde sig til principielle og logiske analyser, men han har antydet, at de kosmisk bevidste hjælpere og vejledere på jorden havde forbindelse med en færdigudviklet klode beliggende i mælkevejens centrum. (Se kommende stk. 5.22 og Kosmos nr. 8/2009).

I astrologien står skyttens tegn bl.a. for filosofi og åndsvidenskab, og derfor er det særligt interessant, at da de gamle grækere for godt to tusind år siden navngav de forskellige stjernebilleder, blev det til, at pilen i skyttens stjernebillede netop kom til at pege mod mælkevejens centrum, hvorfra de kosmiske impulser udgår.

4.7  Overjordiske skabemetoder i verdensgenløsningens tjeneste

Ifølge Martinus er Cheopspyramidens 2,5 millioner store stenblokke således ikke blevet placeret af slaver, men ved magi eller psykisk kraft. Ved dematerialisation af stenene forvandles de til en stråleformig tilstandsform, hvorefter de lige som radiobølger kan sendes af sted for derefter at blive materialiseret på det ønskede sted.

Om materialisation skriver Martinus: “Et eksempel på hurtig materialisation i menneskenes daglige liv er radioen. Speakerens tanker materialiseres til ord, altså til særlige lydbølger, som igen dematerialiseres af mikrofonen og med utrolig hastighed farer gennem æteren. Vor radiomodtager materialiserer igen radiobølgerne til lydbølger, som rammer vort øre.” (Døden og menneskenes tankeverden, Kosmos nr. 3/2005).

Martinus skriver mere om materialisation og dematerialisation, mirakler og overjordiske skabemetoder i Bibelen bl.a. i Ægteskabet og alkærligheden, Artikelsamling 1, stk. 41.32-41-35). Martinus talte ikke om ufoer, men brugte udtrykket materialisationer fra det rigtige menneskerige.

Martinus anså et mirakels fremkomst for at være lige så naturlig som enhver anden form for skabelse. (LB3 stk. 757). Et mirakel er blot en foreteelse, der er blevet til ved hjælp af en indsats af kræfter, der unddrager sig de almindeligt kendte fysiske love for skabelse eller manifestation. (LB3 stk. 756).

Man kan læse mere om materialisation i Kosmos nr. 8/2006 og LB5 stk. 1936., om højpsykisk magi i DEV3 stk. 33.71, 33.74 og om Den primære og sekundære opstandelsei bog nr. 22, kap. 7.

4.8  Jesu profeti om stenenes råb

Pyramiden er således et vidnesbyrd om højtudviklede mennesker, om videnskab og store bevidsthedskræfter. Stenene taler allerede for den, der forstår pyramidens sprog, men derudover skulle Martinus over for nære medarbejdere også have antydet, at man måske ville gøre nogle fund i pyramiden med direkte tilknytning til hans mission med skabelsen af den åndelige videnskab. (Olav Johansson, Pyramidens hemmelighed, Kosmos nr. 1/1988 og 4/1993). En sådan opdagelse ville også kunne være en tolkning af Jesu gådefulde ord: “Jeg siger jer, at hvis disse tie, skulle stenene råbe”. (Luk. 19,40).

Med hensyn til “at tie” passer Jesu profeti indtil videre godt med videnskabens berøringsangst og offentlighedens massive tavshed over for Martinus’ værker. Ja, det er tankevækkende, at Martinus endog meget omfattende værk på ca. 10.000 sider stadig er praktisk taget upåagtet eller ukendt af den store offentlighed, på trods af at hans bøger begyndte at blive udgivet allerede i 1932. Men måske ville et nyt fund under Sfinksen eller i Cheopspyramiden i relation til Martinus få stenene til at råbe og påkalde sig offentlighedens interesse.

4.9  Flyvende tallerkener

Martinus svarer på et spørgsmål om flyvende tallerkener: “Den absolutte naturlige og fuldkomne adgang for fremskredne levende væsener til at opleve besøg på fremmede verdener, kloder og sole er en kosmisk oplevelse. Den kan derfor normalt kun opleves ad åndelig vej, når væsenerne er fri af deres fysiske legeme. De hører følgeligt hjemme på det åndelige plan, hvor væsenerne er frigjorte fra den fysiske organismes spærrende forhindringer, afstande, tid og rum. Det er derfor, at åndelige væsener kan åbenbare sig for væsener på det fysiske plan, når som helst og hvor som helst åbenbaringens objekt måtte befinde sig. De viser sig da i et for tilfældet midlertidigt fysisk synligt legeme. Dette legeme er et materialiseret legeme og kan dematerialiseres lige så hurtigt, som det blev materialiseret. Hvis de flyvende tallerkener og deres ophav ikke er absolut fysiske og hjemmehørende her på det jordiske, fysiske plan, kan de kun være åndelige væsener i midlertidige fysiske materialisationer. Da kommer de ikke ude fra verdensrummet, men åbenbarer sig direkte fra det åndelige eller kosmiske plan. Da kan de udmærket være åndelige væsener, der på en eller anden måde er tilknyttet Mars og Venus’ åndelige planer, selv om disse verdeners fysiske plan ikke skulle være egnet til beboelse for fysiske mennesker eller andre fremragende udviklede fysiske væsener.” (Kosmos nr. 7/2005).

Martinus siger videre, at menneskenes evne til at rejse i verdensrummet er meget begrænset, og at der ikke er nogen fremtid i det. Om de meget omtalte flyvende tallerkener er kosmiske visioner iklædt fysisk materialisation, eller de kun er almindelige materielle, fysiske foreteelser med hemmeligt gemmested her på jorden, kunne han ikke sige, for han havde ikke haft nogen som helst intuitive eller kosmiske impulser til at skulle beskæftige sig med ufoer, og han havde aldrig været i nærkontakt med en ufo. Han mente ikke, at det hørte med til hans mission at skrive analyser om flyvende tallerkener. Ved en lejlighed sagde Martinus også, at han godt ville kunne skrive en analyse om Uri Geller, men han følte heller ikke, at det hørte med til hans mission at gøre det.

Martinus tog stærk afstand fra de fantasifulde ufo-film, man kunne se i biograferne, men han talte om materialisationer fra det rigtige menneskerige. Martinus henviste til tre steder i Bibelen med sådanne fænomener:

  1. Profetens kaldelse i Ezekiel 1. kap.
  2. Moses-begivenheden på Sinaibjerget i 2 Mos. 19. kap.
  3. Sodoma og Gomorras ødelæggelse i 1 Mos. 19. kap. (Kosmos nr. 7/2005).

4.10  Den guddommelige skabelse på jorden ved hjælp af verdensgenløsere

Pyramiderne er som nævnt et vidnesbyrd om en åndelig befrugtning, der fandt sted for ca. 90.000 år siden, og den absolut modne frugt vil først kunne høstes årtusinder senere i form af en absolut sand kristendom. Ligesom Martinus var Kristus et af de væsener, som havde fuldendt sin udvikling og fået kosmisk bevidsthed på en højere udviklet fysisk klode, og som inkarnerede her på jorden for at hjælpe sine yngre brødre frem i udviklingen. Igennem historiens forløb er der således kommet flere verdensgenløsere fra højere udviklede kloder eller fysiske verdener for at vedligeholde og passe den sæd, der blev nedlagt i jorden ved opførelsen af pyramiderne. Pyramiderne taler om den højeste kærlighed og videnskab, om en højere bevidsthed, der kunne materialisere og dematerialisere. Pyramiderne taler stadig dette sprog, og derfor kunne Kristus sige, hvis I tier, skal stenene tale.

På meget poetisk vis omtaler Martinus tilblivelsen af Ægyptens pyramider i en julehilsen fra 1948.

Martinus: Nævnte [jule]evangelium er netop et budskab, et eventyr fra det virkelige liv om Guds lysende ånd for alle dem, der vandrer i mørket. Den er det store lys, der skinnede over verdens første skabelsesepoker og senere ned igennem alle tider. Den lyste over tilblivelsen af Ægyptens pyramider, den strålede allerede i længst forsvundne og glemte tider over Indiens templer og pagoder og overskyggede kinesiske terræner. Den funklede med en altoverstrålende glans ud fra Judæas bjerge og koncentrerer i dag sit himmelske lys midt i vesterlandenes mørke skæbnenat. I sandhed, dens lys er ligesom “Lynet udgået fra Østen og skinner indtil Vesten”. Guds ånd svæver stadig over vandene. Den smiler til os her i vort nordiske domænes midvinter under begrebet Julestemning.(Martinus, Julehilsen 1948).

I selve hovedværket Livets Bognævner Martinus i poetiske vendinger Ægypten, Himalaya, Indien og Palæstina, der har haft stor betydning for verdensgenløsningen.

Martinus: “Tak fordi du har givet mig evne til at nyde denne din himmelske stemmes mægtige musik og tale. Denne vidunderlige stemme, som fra guddommelige væsener har lydt omkring Himalayas sneklædte tinder, har frembragt pyramiderne og sfinkserne og således i årtusinder udfyldt den åndelige atmosfære i Indiens og Ægyptens solfyldte troperiger. Den samme himmelske røst rungede engang ud over Judæas Bjerge, så det gav genlyd i fjerne riger og fjerne tider.” (Efterskrift LB7).

Martinus foran sfinksen og Cheopspyramiden i 1961, Giza, Ægypten
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961,

4.11  Indvielsen i pyramiden

Naturvidenskaben mener, at Cheopspyramiden er opført som et gravmonument. Martinus derimod mener, at den var et indvielsestempel til brug for kommende religiøse ledere og faraoner. (Hvad er sandhed, bog nr. 3 kap. 20, og Menneskeheden og verdensbilledet, bog nr. 8 kap. 52).

Kongekammeret skulle således ikke repræsentere et gravkammer med stenkiste, men et helligt rum til indvielse af aspiranten. Hele pyramidens komplicerede system af gange og kamre skulle tjene til afprøvning og indvielse af de ypperstepræster og faraoner, der skulle blive ledere eller førere for deres folk. Faraonerne fik ikke kosmisk bevidsthed, men ved hjælp af åndelige mestre fik de en lokal indvielse, der var nok til, at de kunne føre folket frem i retningen af menneskelighed.

Kongekammeret er ikke et begravelseskammer

Fortidens mennesker accepterede de indviede konger, profeter og verdensgenløsere som sønner af Gud, fordi de var guddommeligt inspirerede eller ligefrem ét med Faderen. Det var mysterieprincippet eller den guddommelige suggestion fra konger og ypperstepræster, der styrede og regerede den jordiske menneskehed, da den var på sit barnestadium. Der var nærmest tale om et guddommeligt diktatur. (Proletarbevidsthed og kongebevidsthed, Kosmos nr. 2/2004).

Carl V. Hansen har i Instituttets tidsskrift Kosmos nr. 10/1950 skrevet en interessant artikel Den store pyramides hemmelighedbl.a. om indvielserne i pyramiden (www.martinus.dk). I 1987 seks år efter Martinus’ bortgang udgav redaktør Sam Zinglersen bogen Martinus Erindringer, der var baseret på båndoptagelser af Martinus fra foråret 1963 på Ternevej 5. Senere supplerede Sam disse erindringer med forskellige tilføjelser, og på side 140 er der fra Carl V. Hansens artikel omhandlende indvielsen indføjet et citat, som beklageligvis fremstår som noget, Martinus skulle have sagt ved båndoptagelsen. Martinus plagierede ikke andre forfattere, han var sin egen kilde i kraft af sin kosmiske bevidsthed.

4.12  Indvielsen i hverdagens pyramide

Med udviklingen af intelligensen og den selvstændige tænkning vokser menneskeheden efterhånden fra barnestadiet til pubertetsstadiet.

Om den videre udvikling skriver Martinus: “En stor del af samme menneskehed er nu ved at vokse ud af denne kosmiske pubertetsalder og er modne til at stå på egne ben, dvs. til at modtage den kosmiske indvielse. Men nu skal det ikke mere ske ved tempelindvielser eller pyramideindvielser, hvor der skulle bestås vanskelige fysiske og psykiske prøver. Nu foregår indvielsen midt i hverdagens pyramide,og de gejstlige lærere afløses af den åndsvidenskab, der er tilgængelig for ethvert søgende menneske.” (Jomfrufødslen, Kosmos nr. 4/1990).

Menneskenes første religiøse epoke, hvor de i kraft af deres religiøse instinkt og den guddommelige suggestion var bundet til religion og gudsdyrkelse, kalder Martinus “den første grad af menneskehedens store indvielse”. (Et glimt fra verdensgenløsningen, Bog 15A kap. 10).

Menneskehedens anden grad af indvielse i den store indvielse eller skabelsen af mennesket i Guds billede, er den epoke, hvor mørket kulminerer. Mennesket er i dag inde i det, Martinus kalder indvielsen i mørket, der indebærer oplevelsen af virkningerne af dets mørke eller dræbende væremåde og dets generelle ufærdige tilstand. (Bog 15A kap. 11).

Martinus skriver: “Igennem oplevelsen af materialismen og gudløsheden eller indvielsen i mørketopstår den humane evne eller næstekærligheden, hvis væremåde igen afføder intuitionsevnen, der udgør sansen for kosmisk oplevelse.” (DEV2 stk. 22.5).

I dag er mennesket ved begyndelsen af den tredje indvielsesepoke, og når det senere er kommet helt igennem mørket og denne lidelsesepoke, er dets humane evne, medfølelse og næstekærlighed fuldt udviklet.

Den tredje og sidste grad af menneskets store indvielse finder således sted ved, at det dertil modne menneske i første omgang helt spontant oplever et kosmisk glimt og senere en hel serie af kosmiske glimt.

Martinus: “Det er nu nået frem til at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Da indtræder den store guddommelige indvielse, jeg har udtrykt som “Den store Fødsel”. Den er selve kulminationen af indvielsens tredje grad. I denne lyskulmination får væsenet permanent kosmisk bevidsthed.” (Bog 15A kap. 12).

Paul Brunton og Martinus i Danmark 1952
I sommeren 1952 var Paul Brunton 3 måneder i Danmark, hvor han talte med Martinus med henblik på at skrive en bog om Martinus. www.martinus.dk oletherkelsen.dk

4.13  Paul Brunton og Martinus

Den verdenskendte forfatter Paul Brunton (1898-1981) har skrevet en bog om indvielserne i pyramiderne, om religion, riter, magi og mysterier, A Search in Secret Egypt(1935), der første gang udkom på dansk i 1953 med titlen Hemmelighedsfulde Ægypten(Strubes forlag).

Paul Brunton besøgte Martinus tre gange, 1950, 1952 og 1956. Ved det første korte besøg tog Paul Brunton notater af samtalerne med Martinus, og disse notater afventer at blive publiceret af PBPF, Paul Brunton Philosophic Foundation, www.paulbrunton.org.

Ved det andet lange besøg i 1952 fra maj til august boede Brunton og frue i Gerner Larssons lejlighed på Martinus Institut. Ved hjælp af tolk fik Brunton undervisning af Martinus tre gange om ugen i fire måneder. De to første besøg er illustreret med fotos og beskrevet i Instituttets tidsskrift Kosmos nr. 10/1990 og 12/2000.

Bruntons besøg hos Martinus i 1952 blev omtalt i Instituttets kontaktbreve nr. 2, 11, 15, 19 og 25 i 1952. Det mest direkte vidnesbyrd om Bruntons besøg hos Martinus finder vi i Kosmos nr. 7/1952, hvor der bringes en dansk oversættelse af en flere sider lang artikel af Brunton, der giver en introduktion til Martinus og hans værk. Den engelske originalversion blev gengivet i engelsk Kosmos, “Special Issue”, No. 4/1990. Det var meningen, at denne artikel skulle anbringes som forord i den engelske oversættelse af Martinus’ bog Menneskeheden og verdensbilledetfor bedre at kunne markedsføre Martinus i den engelsktalende verden. Men oversættelsen af bogen til engelsk var noget mangelfuld, og den blev ikke udgivet. Siden er traditionen blevet den, at Martinus’ bøger ikke mere udgives med forord skrevet af andre personer. Bøgerne skal foreligge i renkultur fra Martinus’ egen hånd.

Brunton havde til hensigt at skrive en bog om Martinus og hans åndsvidenskab. Man alle hans papirer og notater fra besøget i 1952 gik imidlertid tabt, da han rejste videre med skib fra Ægypten til Indien. Skibet gik ned på lavt vand, alle passagerer blev reddet, men lasten gik tabt – bl.a. med Bruntons papirer og kufferter. Bruntons danske kone lever stadig i USA.

Der foreligger ingen notater af Paul Brunton fra det tredje besøg hos Martinus på Instituttet i 1956.

Martinus ville uden tvivl være blevet verdenskendt, hvis Brunton havde skrevet en bog om ham. Men det har tilsyneladende ikke været meningen, at Martinus skulle blive kendt i kraft af en anden forfatter. Naturligvis skal Martinus blive kendt i kraft af sit eget forfatterskab.

4.14  Moderne forskning og nye teorier om pyramiderne

Graham Hancock (f. 1950) og Robert Bauval (f. 05.03.1948) er et par af de forskere og forfattere, som har fremlagt nye teorier og forskningsresultater i bogform, i tv-dokumentarprogrammer og på internet. (www.robertbauval.co.uk).

De har påvist, at de tre stjerner i Orions bælte indbyrdes er placeret som de tre pyramider i Giza i forhold til hinanden. Orions bælte ligger desuden i forhold til mælkevejen som de tre pyramider i forhold til Nilen. Flere pyramider og templer i Ægypten er placeret i forhold til hinanden som flere af stjernerne i stjernebilledet Orion. Bygningsværkerne er altså en slags spejlbilleder af stjernerne, som formentlig skal udtrykke menneskenes samhørighed med det himmelske.

Hancock og Bauval mener, at pyramiderne og sfinksen er bygget for 12.500 år siden. På det tidspunkt faldt solens første morgenstråler ved forårsjævndøgn præcis mellem sfinksens forben, samtidig med at Orions bælte stod på himlen præcis i syd. Beregninger viser, at ved samme tid pegede en af pyramidens kanaler direkte mod himlens lysstærkeste stjerne, Sirius, der ifølge den ægyptiske mytologi er forbundet med guden Osiris. Denne kanals præcise placering i pyramiden symboliserer menneskets kontakt med det guddommelige.

Jordaksens præcession

På grund af jordaksens præcession (slingren som hos en snurretop) optræder denne specielle konstellation for ca. hvert 26.000 år. Det vil sige, at den også optrådte ca. 26.000, 52.000 og 78.000 år før det formodede bygningstidspunkt for 12.500 år siden.

Martinus står ret alene med sit synspunkt om, at pyramiderne skulle være så gamle som ca. 90.000 år, men ud fra Hancock og Bauvals teorier kunne det stemme med, at den omtalte meget specielle konstellation også var til stede for 12.500 år + ca. 78.000 år = ca. 90.000 år siden.

Robert Bauval, der i øvrigt er født den samme dag, som jeg er, har medvirket i flere tv-dokumentarprogrammer, og i slutningen af et af disse tv-programmer sagde han, at faraonerne er døde, men pyramiderne lever. Som symboler er de stadig potente, og den som udforsker deres mysterium vil til sidst komme til at forstå det verdensbillede, som de udtrykker. -Bedre kan det vel ikke siges?

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

 

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen