#OT214. Bøn som videnskab. VHD – Vækst-Højskolen Djursland. 21.03.2012.

#OT214. Bøn som videnskab

Foredraget “Bøn som videnskab” blev afholdt af Ole Therkelsen onsdag den 21.03.2012 på – VHD – Vækst-Højskolen Djursland nær Grenå

Martinus ved sit lille stråtækte hus, hvor der på gavlen står "Salue", "Salve" = vær hilset. oletherkelsen.dk
Filosofisk Martinus ved gavlen af det lille stråtækte ved Villa Rosenberg i Klint. www.martinus.dk

Bønnen som videnskab

Dyrets angstskrig er den første form for bøn. Bønnen er altså ikke noget menneskeskabt men en naturlig funktion i dyr og mennesker. Bønnen følger ganske bestemte naturlove og virker uanset, om man er troende eller ej. Ifølge Martinus er bønnen menneskets største energi- og kraftkilde, ligesom den også kan vejlede os i livets mange valgsituationer. I sin bredeste definition er bøn al livsoplevelse og vekselvirkning med omverdenen eller det os omgivende levende univers, guddommen.

Bønnen og den love

Bag den fysiske verden findes en åndelige verden. Hvordan fungerer vores kontakt med skytsengle og åndelige vejledere? Har vi kontakt til afdøde i drømme, ved mediumisme og clairvoyance? Vi kan lære os at korrespondere med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, bøn og meditation – og blive mere åbne for intuitive impulser og forståelsen af “livets direkte tale”.

Kontakten mellem den fysiske og den åndelige verden

Søvnen er dødens lillebror. Vi er i den åndelige verden under søvnen og døden, ved besvimelse og bedøvelse. Kontakt til skytsengle og afdøde i drømme og ved trance, mediumisme eller clairvoyance. Korrespondance med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, ved bøn og samtale med Gud eller Universet. Vi taler med den åndelige verden gennem “Livets direkte tale” i den fysiske verden.

Ole Therkelsen

Clairvoyance, mediumisme og intuition

Hvordan er korrespondancen mellem den fysiske og den åndelige verden? – Kontakt til skytsengle, åndelige vejledere og afdøde i drømme, ved mediumisme og clairvoyance. Lavpsykiske og højpsykiske evner. Bøn og meditation.

Rejsen igennem dødsriget. Vi skal lære at se på døden som en ven. Ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Søvnen er dødens lillebror. Den første sfære efter døden består af forestillinger om himmel og helvede. Livet i de højere åndelige verdener. Livet i den indre åndelige verden før genfødslen, der er en automatisk eller instinktiv proces.

Korrespondance med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, bøn og samtale med Guddommen. Vi taler med den åndelige verden igennem intuitive impulser og “livets direkte tale”.

Kontaktbrev nr. 12-13, 1942.

MARTINUS: “Fremtidens syn på det levende væsen”

[…] Når man vil bede, kan man, som der står skrevet “gå ind i sit lønkammer”. Men dette skal ikke tages bogstaveligt. Det behøver ikke at være et rum med 4 vægge og en dør, det er ikke det, der er det afgørende. Det “lønkammer”, der menes, har vi alle steder, hvor der ikke er mennesker, vi kan henvende os til, så at vi må rette vor bevidsthed ind mod det ukendte, der hvor vi siger: “Fader vor, du som er i himlene”. Vi må ikke tro, at denne bøn går lige ud i luften. Den går til det psykiske plan, hvor der findes myriader af væsener, hvis daglige liv består i at hjælpe de mennesker, der ikke kan hjælpes på anden måde. Denne hjælp sker ad telepatisk vej. Der findes væsener på det åndelige plan, der har til opgave at befordre vore bønner videre. Hver eneste dag bliver vi hjulpet af disse væsener. Disse væsener repræsenterer alle erfaringsfelter således, at man ikke kan komme i en situation, hvor der ikke er nogen af disse væsener, der forstår en. Hvis vedkommende væsen, der “hører” ens bøn, ikke har til speciale at hjælpe på det felt, man trænger til, vil det tilkalde andre væsener, som netop har deres speciale på det felt, hvor man har hjælp behov. Men det er ikke altid, at bønnen bliver opfyldt, det er ikke altid, at livet kommer til at forme sig således, som man selv ønsker det. Men det, der sker, er det bedste for os selv.

Kontakten mellem den åndelige og fysiske verden

Alt, der ligger hinsides døden, er mystik. Den åndelige verden en gåde for de fleste. Den fysiske krop er en bro, hvor tankebilleder går frem og tilbage. Der findes en mediumistisk kontakt til det åndelige plan, men den naturlige kontakt finder sted igennem bønnen.

Kontakten til den åndelige verden

Overgangen til og fra den åndelige verden er et af livets mysterier. Hvad sker der, når vi dør? – Hvordan inkarnerer vi? – Hvor befinder vores bevidsthed sig om natten? – Hvordan korresponderes der mellem den fysiske og den åndelige verden? – Martinus kommer med helt klare forklaringer på disse fænomener og giver os et overblik, som gør det muligt at forstå de mange oplevelser som menneskene gennem historien har berettet om.

Bønnens spilleregler, er beskrevet af Martinus i bogen Bønnens mysterium
Martinus bog “Bønnens mysterium” handler om “Bøn som videnskab. www.martinus.dk
Foredragsholder Ole Therkelsen i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint, den 11. august 2012. På væggen ses symbol 22, 12, 23 og 6 af Martinus. Copyright Martinus Institut 1981. www.martinus.dk

Hvorfor ingen fællessang og ceremonier i Klint

Martinus ville, at enhver skulle føle sig fri, utvungen og godt tilpas i Martinus Center, Klint. Her tænkte han bl.a. på, at de humane materialister ikke skulle have mindelser om det religiøse liv og de religiøse ceremonier, som de er så mætte af eller vokset ud af. Der skulle ikke være religiøs aura over Centret. Undervisning af børn i kosmologi kunne nemt komme til at minde om den gamle søndagsskole. Ingen fælles aktiviteter overhovedet skulle have noget religiøst præg over sig, og han ønskede derfor ikke, at der i Centret skulle være fællessang, fælles bøn, fælles meditation, fælles visualiseringer og suggestionsøvelser.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Bøn, kreativitet og seksualitet

Al livsoplevelse er bøn, dvs. kommunikation med Guddommen. Al livsoplevelse er seksualitet, fordi alle levende væsener stræber efter behag og søger at undgå ubehag. Al kreativitet er medskabelse i universets store skabelse.

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk