Ole Therkelsen holder foredrag på Martinus Institut

Foredragsholder Ole Therkelsen på Martinus Institut. www.martinus.dk

Ole Therkelsen, kemiker og biolog, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Ole har holdt ca. 2000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk.