24. Poglavlje – 24A. Misli, bolesti i zdravlje – defektivni geni

24. Poglavlje
Misli, bolesti i zdravlje, defektivni geni

24.1 Da li misli jedinke igraju bilo kakvu ulogu u evoluciji i prilikom stvaranja složenih organizama ?

Mogli bi očekivati da će razmišljanje igrati najvažniju ulogu u teoriji inteligentnog dizajna, jer bi inteligencija morala imati veze sa razmišljanjem. Međutim, ta teorija ne govori ništa o ulozi vlastitih misli jedinke u sastavljanju gena ili u stvaranju složenih organizama u prirodi. Zapravo, velika složenost stanica i organizama se pripisuje inteligenciji koja je postojala prije stvaranja stanica i organizama. No, ta teorija ne govori ništa o tome gdje se može pronaći ta inteligencija ili kako se se inteligentno razmišljanje i stvaranje zapravo dogodili. Ako njeni pobornici vjeruju da su pokazali da velika složenost prirode ne može biti rezultat darvinističkih procesa, to znači da mora postojati neki drugi uzrok. Mora postojati inteligentni uzrok. To je u redu. No, pored te jednostavne tvrdnje nisu dana nikakva daljnja objašnjenja. I tu ta teorija završava.

Martinus ca. 1960 på Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus ca. 65 år på Martinus Institut. www.martinus.dk

Razmišljanje jedinke i stvaranje iskustava ne igraju neku značajnu ulogu u darvinizmu. Ta teorija smatra slučajne mutacije i prirodnu selekciju pokretačkim silama evolucije. Materijalistička biologija inzistira da su geni nastali kao rezultat osobina fizičke materije, a ne kao rezultat misli ili svijesti jedinke.

Stajalište Martinusove kozmologije je potpuno suprotno onome materijalističke biologije, koja tvrdi da je svijest proizvod materije. Zapravo, Martinus tvrdi da je materija sekundarna, dok je svijest primarna. Ona predstavlja materijal «Jastva» i svijesti. Glavna tema ove knjige je odnos između jezgara talenata i gena u DNK molekulama, i kao što smo već pokazali u drugom dijelu, geni su nastali kao proizvod inteligencije i svjesnog života.

Martinus nas uvjerava da razmišljanje pojedinca ima vrlo veliki utjecaj na njegovo zdravlje i na njegove genetske predispozicije za zdravlje ili bolesti.

Det grønne Esperanto flag
Martinus ved skrivemaskinen.
Udsnit af foto er brugt i bogen: “Martinus – som vi husker ham” side 73. *** Local Caption *** Martinus

24.2 Da li je tijelo samostalno djelujuća cjelina ?

Većina ljudi vjeruje da oni žive i doživljavaju život u fizičkom svijetu. Oni se poistovjećuju sa svojim fizičkim tijelom. U odnosu na to, Martinus nam kaže da je čovjek prije svega duhovno biće. On tvrdi da se svako fizičko opažanje zapravo doživljava u duhovnom svijetu. Fizička osjetila – dodira, vida, sluha, mirisa i okusa – dozvoljavaju fizičkim impulsima da se u obliku električnih impulsa prenesu kroz živce i mozak do svijesti i «Jastva», koji su po svojoj prirodi vječni, a nisu direktan proizvod fizičke materije. Ti električni impulsi nalaze se iza stvaranja od strane «Jastva» i svijesti vizualnih slika, slušnih slika, slika dodira, mirisnih slika i slika okusa, koji su iste prirode kao i misaone slike koje predstavljaju mentalni (a time i duhovni) svijet (vidi također LB6, 2159).

Svaki normalni čovjek osjeća da on ima svoje «Jastvo» koje stvara i doživljava kroz njegov fizički organizam. Dakle, «Jastvo» ili «nešto» doživljava i djeluje pomoću organizma. Oči ne postoje samo radi samih sebe. Zajedno sa ostalim osjetilnim organima, njihov zadatak je pružiti «tom nečem» iskustvo. Niti organizam ne postoji samo radi sebe. On nije samostalan. Bez «Jastva» koje je prožeto sviješću to bi bio leš. Fizički organizam je samo instrument «Jastva», koji mu omogućava djelovanje i doživljavanje u fizičkom svijetu. Vječna osobnost, «Jastvo» je izvor života; to je čvrsta točka svih životnih iskustava. Poput nadsvijesti, to «Jastvo» je nedostupno opažanju jer osjetila na njega ne mogu reagirati. Međutim, njegova nematerijalna priroda ne znači da je to «ništa», već samo da je nedostupan osjetilima. No, «Jastvo» nije samo čvrsta točka svakog doživljavanja, ono ima još jedan aspekt.

Martinus piše : «’Jastvo’ je sačinjeno od svetih nematerijalnih sila koje sadrže svijest ili mentalitet. Ono je samo po sebi nematerijalno. Te sile djeluju u različitim kombinacijama. One imaju svoje vječno sjedište u nematerijalnoj strukturi ‘Jastva’. Njihove odgovarajuće energije javljaju se kronološkim redom kao : energija instinkta, energija teže, energija osjećaja, energija inteligencije, energija intuicije i energija pamćenja. Iznad njih se nalaze matična energija i energija praželje. Sve to zajedno čini organ koji sam nazvao ‘element sudbine’ : one tamo imaju svoje sjedište, i jednako su nedostupne osjetilima. Njihovo djelovanje proizlazi iz tog elementa kroz organizam živog bića koji proizvodi manifestaciju, volju i opažanje ‘Jastva’» (Intelektualizirano kršćanstvo, 128).

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

 

24.3 Što je misao ?

Postavljene su brojne hipoteze o tome kakav je odnos između mozga, svijesti i dimenzije misli. U brojnim eksperimentima je bilo pokazano da postoje manje ili više nesumnjivi uzajamni odnosi između procesa u mozgu i mentalnih stanja. No, uzajamni odnosi nisu isto što i uzročni odnosi. Svijest se obično smatra direktnim proizvodom moždane aktivnosti, no, kao što smo već spomenuli, to je jedan od najdrskijih primjera metafizičkih pretpostvki koje se predstavljaju kao znanost. Znanstvenici istraživači svojski se trude izbjegavati metafizičke pretpostavke, ali oni se nalaze na kliskom tlu kada smatraju svijest posljedicom fizičke materije. Takav pristup pretpostavlja da je svijest nastala od strane nesvjesne fizičke materije koja je postojala prije nastanka života na Zemlji. No, to nikada nije bilo dokazano ! Dakle, ova pretpostavka predstavlja nešto više od kvazi-religijskog vjerovanja !

Martinus nam kaže da je razmišljanje veza između «Jastva» i života. Razmišljanje predstavlja oslobađanje visoko-električnih valova ili vibracija kroz mozak i živčani sustav. Primanje i odašiljanje tih valova doživljava se u obliku misli, koje su istovjetne doživljavanju života. Gledano iz kozmičke perspektive, fizički mozak predstavlja neku vrstu antenskog sustava za svijest.

Šest osnovnih energija predstavljaju izraz šest različitih oblika razmišljanja, i povezane su sa željom i voljom bića. Nemoguće je razmišljati o bilo čemu, a da iza toga ne stoji neka želja. Misli su onaj dio živog bića koji se doživljava kao unutarnji svijet. Kada ne bi postojao unutarnji svijet, bilo bi nemoguće doživjeti vanjski svijet. U unutarnjem svijetu mi određujemo kako ćemo reagirati na fizički svijet. Međusobni odnos između energija unutarnjeg i vanjskog svijeta predstavlja doživljavanje života od strane «Jastva».

Svjesno razmišljanje karakterizira čežnja. Čežnja je veza koja povezuje «Jastvo» sa postojanjem. Sve misli su djeca želje (LB2, 513).

Dakle, sve što mislimo je izraz želje našeg «Jastva», a to može biti sebično ili nesebično. Mi tu želju doživljavamo kao volju, koja je izraz snage koju imamo u našem unutarnjem svijetu. Misli ostaju samo želje sve dok se ne izraze kao djela. Vječno postojeće «Jastvo» djelima čini svoje misli vidljivima.

Martinus nam kaže da je misaona energija viši oblik elektriciteta. Fizički mozak je nadmoćan električni aparat napravljen da bi primao i odašiljao energetske valove, i on se često uspoređuje sa radiom. Može se mjeriti aktivnost koja se događa u određenim područjima mozga kada mislimo o nečem određenom, i znanost iz toga izvlači zaključak da je fizički mozak uzrok razmišljanju. No, sama aktivnost u određenim područjima u fizičkom mozgu nije nepobitan dokaz da je mozak taj koji stvara misli. Ako proučavamo radio antenu tijekom radio programa, mi također u njoj možemo izmjeriti električnu aktivnost, i mogli bi isto tako zaključiti da je program nastao u anteni, a ne u studiu. Martinus nam nadalje kaže da fizički mozak predstavlja samo sustav antena za razmišljanje «Jastva», koje se zapravo odvija u kozmičkom mozgu na duhovnoj razini. (Vidi također LB1, 224 i Zbirka članaka 1, 7.12).

     Iako bi se moglo činiti da sljedeća tri poglavlja, 24.4, 24.5 i 24.6 ovdje ne pripadaju, ona su uključena kako bi pokazala ogromne evolucijske perspektive od supermikrokozmosa do supermakrokozmosa, koje su izvan dosega darvinizma i teorije inteligentnog dizajna.U vezi sa utjecajem misli na organizam, ja bih također iskoristio priliku ovdje uključiti i neke Martinusove čisto verbalne izjave.    

24.4 Sedam principa organizma spiralnog ciklusa

Gledano iz kozmičke perspektive, sva evolucija se odvija na temelju principa da je želja univerzalna pokretačka sila. Prolazak kroz svaki ciklus određuje princip gladi i zasićenja. Čežnja i želja za novim iskustvima pokreće evoluciju ka sve višim evolucijskim spiralama. Prema tome, vječno «Jastvo» bića nalazi se na vječnom kozmičkom putovanju kroz sve više i veće kozmičke cikluse. Vječni rast i evolucija bića odvijaju se kroz spiralne cikluse poput spiralnog rasta sniježne grude, dodajući novi sloj rasta nakon svakog ciklusa. Gledano iz perspektive ljudske evolucijske spirale u međukozmosu, vječna prošlost nalazi se u mikrokozmosu, a budućnost u makrokozmosu. Ova gigantska evolucijska perspektiva uvelike nadilazi djelokrug darvinizma ili teorije inteligentnog dizajna.

Kada objašnjava brojne evolucijske spirale, Martinus predstavlja cjelinu koja se sastoji od sedam spiralnih ciklusa, od kojih se svaki sastoji od šest razina postojanja : biljno carstvo, životinjsko carstvo, carstvo pravog čovjeka, carstvo mudrosti, božanski svijet i carstvo blaženstva. Martinusovo kozmičko opažanje pokazuje da se takva cjelina od sedam spirala ponavlja u sve višim višim kozmičkim oktavama, poput tonova na pianu. Naredni niz od sedam spirala ponovno postaje cjelina u sve većim kozmičkim ciklusima.

Takva cjelina od sedam spirala sadrži odgovarajućih sedam principa organizama koji se javljaju u skladu sa sve većom složenošću. Prva spirala sadrži najjednostavniji princip organizma. Neprestana čežnja za novim iskustvima zajedno sa zakonima evolucije osiguravaju da princip organizama postaje sve složeniji, sve dok ne dosegne privremenu kulminaciju u sedmoj spirali, što predstavlja nešto poput kraja godišnjeg ciklusa.

 

Kratko predstavljanje sedam principa organizma :

 1. Martinus je nazvao prvi i najjednostavniji princip organizama princip čestica. Organizmi planeta predstavljaju takve čestice. Princip čestica je prvi u svakoj kozmičkoj oktavi, i zbog toga se ponavlja u svakoj sedmoj spirali – sve do u beskrajne visine makrokozmosa i dolje u beskrajne dubine mikrokozmosa.
 1. Drugi princip organizama je višečestični princip koji predstavljaju solarni sustavi sa svojim planetama.
 1. Treći i još složeniji princip organizama je mnogočestični princip koji se može vidjeti u strukturi galaktika.
 1. Četvrti je princip organizama predstavljen nakupinama galaktika koji možemo sresti ne samo u makrokozmosu već i u mikrokozmosu, koje su dio spirale materije ili tvari i koju je Martinus nazvao A-spirala i nacrtao u obliku figure sa tamnim rubom oko bijelog okruglog polja na simbolu koji je nazvao : Kozmički spiralni ciklus 1 (VSS 1, 14 poglavlje).

Znanost bi mogla inzistirati na tome da je materija izgrađena od elementarnih čestica i atoma, ali gledano iz kozmičke perspektive spirala materije predstavlja princip organizama koji je mnogo složeniji od principa čestica. Iz toga proizlazi da atomi i materija predstavljaju ogromno mnoštvo mikroskopskih nakupina galaktika.

5-6. Peti i šesti princip organizama, koji su još složeniji od prethodnih, predstavljaju spirale stanica i organa, koje su na simbolu br. 14 u VSS 1 označeni kao B i C spirala.

 1. Sedmi princip organizama nalazi se iznad spirala stanica i organa u obliku spirale organizama, kojoj pripadaju biljke, životinje i ljudi, i koju je Martinus nazvao D spirala. Ona je označena figurom u obliku križa u vanjskom prstenu na kružnoj figuri na simbolu br. 14. Martinus je govorio o tom sedmom i vrhunskom principu organizama kao o principu univerzuma. Na svojem kozmičkom putovanju čovjek se trenutno nalazi u toj sedmoj spirali čiji mu vrhunski princip univerzuma pruža najveću moguću nadmoć nad fizičkom materijom, a time i najveću slobodu u odnosu na fizičku materiju. Tu je biće najpovezanije sa fizičkom materijom.

Ljudski organizam sa svojim principom univerzuma ima dnevnu svijest na fizičkoj razini. U odnosu na njega, planete, koje predstavljaju tek prvi princip organizama, princip čestica, nisu tako duboko vezane za fizičku materiju. Planet Zemlja kreće se potpuno automatski u svojoj orbiti oko sunca i nesvjesno se okreće oko svoje osi, i to predstavlja potpunu rutinu (Kozmos br. 2/1998). Čovjek ima svoju svijest na fizičkoj razini, dok planete imaju uglavnom duhovnu svijest. Planete imaju oko 80 % duhovnu svijest i u maloj mjeri fizičku svijest, rekao je Martinus na predavanju povodom svojeg 82 rođendana (Udruženje inženjera, Copenhagen, 11. kolovoza 1972).


Mikrokozmos

Mikrokozmos je naseljen živim bićima. Da naši organi, stanice, molekule, atomi i elektroni itd. ne predstavljaju živa bića, tada naš organizam ne bi mogao biti izgrađen i održavan kao živi organizam.

Mi se nalazimo u organskoj strukturi planete Zemlje, koja se nalazi u sunčevom sustavu, koji se nalazi u galaktici Mliječni put. Te tri velike spirale sa svojim planetama, sunčevim sustavima i galaktikama predstavljaju naš makorkozmos, koji je Martinus na simbolu br. 14 opisao kao E, F i G spirale (VSS 1, 14. poglavlje).

Bez obzira u kojoj se spirali neko biće nalazilo, uvijek se događa bitni međusobni odnos između tri najbliže spirale iznad i tri najbliže spirale ispod. Dakle, uvijek postoji međusobni odnos između spirala 3 + 1 + 3 = 7.

Martinus:

Martinus : «Budući da je taj međusobni odnos zapravo neophodno nužan za dotično biće, nije slučajno da se osnovne energije pojavljuju u spiralnim zonama. Doživljavanje života svakog živog bića uvjetovano je sa sedam spiralnih zona; što predstavlja međusobni utjecaj četrdeset i dvije razine postojanja. Zato treba razumjeti da ovdje ne mogu ići u detalje, već moram uputiti čitatelja na ‘Livets bog’ (Knjiga života). Ovdje ću, međutim, istaknuti da su niže spiralne zone nastanjene mikroskopskim bićima čije razine postojanje se manifestiraju, između ostalog, u našem tijelu, dok su bića viših spiralnih zona makrokozmičke prirode i osiguravaju, u obliku svemira, ‘organizam’ unutar kojeg mi sami gledamo svjetlost dana ili ‘živimo, krećemo se i postojimo’.» (Sudbina čovječanstva, 11. poglavlje).

U vezi sa kozmičkim ciklusom principa seksualnih polova, Martinus detaljnije govori o tome što uzrokuje da biće ima jedan spol u životinjskom carstvu jednog spiralnog ciklusa, a nakon toga ima suprotan spol u životinjskom carstvu narednog spiralnog ciklusa (vidi VSS 4, 35.poglavlje). Dakle, biće koje živi u ženskom principu, na primjer, u svakom drugom spiralnom ciklusu, može tokom sedam spiralnih ciklusa doživjeti ženski princip, recimo, u spiralnim ciklusima br. 1, 3, 5 i 7, nakon čega će nastaviti sa sljedećih sedam spirala i doživjeti ženski princip u spiralama br. 2, 4 i 6. To znači da je potrebno četrnaest spiralnih ciklusa da bi se doživjelo sedam principa organizama u oba spola. Zato što žena trenutno doživljava princip univerzuma kao žensko biće, ona će doživjeti princip univerzuma kao muško biće tek nakon sedam spirala. A planet koji trenutno doživljava život kroz ženski princip moći će prema tome doživjeti princip čestica kroz muški princip tek nakon sedam spirala u sljedećoj kozmičkoj oktavi.

Doživljavanje života živog bića odvija se kao evolucija ili putovanje naprijed i naviše kroz beskrajan niz spiralnih ciklusa – od kojih svaki ima šest razina postojanja. Evolucija je poput vječnog kozmičkog putovanja kroz Božju svijest, koja je istovjetna sa sveukupnom materijom ili energijom svemira. Evolucija se također može usporediti sa beskrajnim stepeništem na kojem svaka stepenica predstavlja razinu postojanja ili spiralni ciklus (vidi također «Vječni život ili stepenište života», VSS 3, simbol br. 28).

Martinus je nazvao ogromni spiralni ciklus koji se nalazi iznad spirale galaktika, «super-makrokozmos». Slično tome, on naziva spiralni ciklus koji se nalazi ispod spirale materije ili tvari, «super-mikrokozmos».

1963g. Martinus je napisao : «Ovi superkozmosi nisu prikazani na simbolu br. 14. Oni su prikazani na simbolu ‘Kozmički spiralni ciklusi 2’, na koji ćemo se vratiti kasnije» (VSS 1, 14.21).

– – – – – – – – – – – –

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika.

 

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

– – – – – – – – – – – –

Martinus i færd med at tegne symbol nr. 76. Det kosmiske spiralkredsløb 2 på Martinus Institut i 1965, www.martinus.dk
Martinus tegner symbol nr. 76 “Det kosmiske spiralkredsløb 2 – Det ufuldkomne menneske” i 1965 på Martinus Institut. shop.martinus.dk, www.martinus.dk

24.5  Koja je priroda simbola koji se može vidjeti na fotografiji ?

Ova fotografija prikazuje Martinusa kako crta simbol koji je nazvao «Kozmički spiralni ciklus 2» (VSS 1, 14.21). To je objavljeno u knjizi Martinus Erindringer (Martinusovi memoari) i u magazinu Instituta, Kozmos br. 2/1997. Kada je Martinus objasnio taj simbol na predavanju povodnom svojeg 82 rođendana, također ga je nazvao «Nedovršeni čovjek». Taj simbol je djelomično objašnjen kao simbol br. 73 u knjizi VSS 5, koja će biti objavljena poslije njegove smrti 2009 g.

Simbol prikazuje osamnaest spirala, od kojih je svaka podijeljena na šest carstava. Vanjska strana prva dva carstva u svakom spiralnom ciklusu, a to su biljno i životinjsko carstvo, označeni su tamnom figurom jer ona predstavljaju fizičke razine postojanja gdje bića pripadaju embrionskom stupnju evolucije, kako Martinus naziva sekundarnu svijest svemira – u usporedbi sa višim razinama postojanja gdje bića imaju kozmičku svijest i stoga pripadaju primarnoj svijesti.

Tih osamnaest spirala uključuju tri različite kozmičke oktave, kojima je on u svojoj shemi pregleda dodijelio slova R, S i T. Ta slova su odabrana u skladu sa abecedom kako bi se označio naš središnji položaj između mikrokozmosa i makorkozmosa

Martinus crta novi simbol 76: «Kozmički spiralni ciklusi 2» sa 18 evolucijskih spirala

 

Pregled 18 evolucijskih spirala

Vrsta spirale                       Princip organizama                 Znak na simbolu br.14                   Spol

R.7. Spirala organizma       Princip univerzuma               D. Figura križa                                   ♂ ♀

R.6. Spirala organa             Princip organa                      C. Figura sa četiri srca                       ♀ ♂

R.5. Spirala stanica             Princip stanica                         B. Figura sa bijelom kružnicom     ♂   ♀

R.4. Spirala materije           Princip materije                     A. Tamni rub, bijelo polje                 ♀   ♂

R.3. Spirala galaktike1       Mnogočestični princip           G. Dvije crne kružnice                       ♂   ♀

R.2. Spirala sol. sustava1   Višečestični princip                 F. Okrugla zračeća figura                ♀   ♂

R.1. Spirala planeta1           Princip čestica                         E. Zvjezdana figura                           ♂   ♀

S.7. Spirala organizma1         Princip univerzuma2                D. Figura križa                                  ♀   ♂

 

S.6. Spirala organa1              Princip organa                       C. Figura sa četiri srca                       ♂   ♀

S.5. Spirala stanica1              Princip stanica                         B. Figura sa bijelom kružnicom     ♀   ♂

S.4. Spirala materije1            Princip materije                     A. Tamni rub, bijelo polje                 ♂   ♀

S.3. Spirala galaktike         Mnogočestični princip           G. Dvije crne kružnice                     ♀   ♂

S.2. Spirala sol. sustava     Višečestični princip               F. Okrugla zračeća figura                 ♂   ♀

S.1. Spirala planeta             Princip čestica                       E. Zvjezdana figura                           ♀   ♂

 

T.7. Spirala organizma       Princip univerzuma             D. Figura križa                                   ♂ ♀

T.6. Spirala organa             Princip organa                       C. Figura sa četiri srca                     ♀ ♂

T.5. Spirala stanica             Princip stanica                        B. Figura sa bijelom kružnicom     ♂ ♀

T.4. Spirala materije           Princip materije                     A. Tamni rub, bijelo polje               ♀ ♂

…………

1   Sedam spirala označeno sa 1 opisane su na simbolu br. 14 u VSS 1.
2   Ljudska spirala je spirala organizma koja se temelji na principu univerzuma.

……

Ljudska spirala (S.7.) je, kao na simbolu br. 14 (VSS 1), označena figurom križa u vanjskom prstenu kružne figure. Iznad ljudske spirale simbol pokazuje potpunu kozmičku oktavu sa sedam spirala koje su na shemi obilježene slovom R. Zemlja, sunčev sustav i galaktika Mliječni put, koji su odgovarajuće označeni sa R.1, R.2 i R.3, nalaze se među spiralama koje je Martinus opisao u 14. poglavlju VSS 1. Iznad toga se nalazi područje koje je on nazvao super-makrokozmos.

Odmah ispod našeg međukozmosa nalaze se evolucijske spirale organa, stanica i materije. Spirala organa (S.6) nalazi se, dakle, jednu spiralu ispod naše spirale. Dvije spirale ispod nas imamo spiralu stanica (S.5). Tri spirale ispod nas imamo atome i molekule u spirali materije (S.4). Ako idemo jednu kozmičku oktavu ili sedam spirala nadolje u mikrokozmos, nalazimo super-mikrokozmičku spiralu organa (T.6) i super-mikrokozmičku spiralu stanica (T.5). Na samom dnu vidimo super-mikrokozmičku spiralu materije (T.4), tako da ispod naše spirale ima 3 + 7 = 10 spirala. Ta najniža spirala materije prikazana je figurom sa tamnim prstenom oko bijelog polja, što je također karakteristika A spirale ili spirale materije u gornjoj oktavi na simbolu br. 14 u VSS 1.

Ta super-mikrokozmička spirala je spiralna zona misli. Spirala misli je, dakle, super-mikrokozmička spirala materije. Prema tome, iako misli imaju fizički aspekt, mi ih ipak doživljavamo kao mentalne jer je njihova materija takve super-mikrokozmičke prirode da ih mi ne možemo doživjeti kao fizičke.

Martinus piše : «’Iskustvo’, tj. ‘misao’ ili ‘ideja’ je dakle nepotpuna sve dok predstavlja pet vanjskih stupnjeva spiralnog ciklusa : stupnjeve instinkta, teže, osjećaja, inteligencije i intuicije, nakon čega nestaje u sedmom i unutranjem stupnju iste spirale : u stupnju pamćenja. (…) Prema tome, u svojem putovanju kroz ciklus svaka pojedina misao mora predstavljati iste stupnjeve kao ‘živa bića’ u istom ciklusu. ‘Misli’ će stoga biti označene kao : ‘misli instinkta, teže, osjećaja, inteligencije, intuicije i pamćenja’, kao što ‘živa bića’ mogu biti označena kao ‘bića instinkta, teže, osjećaja’ itd. Dakle, ‘misli’ predstavljaju potpuno iste evolucijske stupnjeve kao i ‘živa bića’.» (LB 4, 1095).

Martinus je otišao točno deset spirala ispod nas sve do spirale misli kako bi analizirao značaj misli za naše zdravstveno stanje. On je uključio točno sedam spirala u makrokozmosu iznad spirale ljudskog univerzuma kako bi pokazao čitavu kozmičku oktavu kao potpunu cjelinu od sedam spirala (R.1-R.7). Dakle, možemo zaključiti da je on nacrtao na svojem simbolu sveukupno 10 + 1 + 7 = 18 spiralnih ciklusa.

Martinus je također namjeravao napisati nešto o čudima u vezi sa tim simbolom. On je smatrao čuda jednako prirodnim kao i svaki drugi oblik stvaranja (LB 3, 757). Čudo je samo pojava koja je nastala razvojem sila koje nisu podređene općepoznatim zakonima fizike za stvaranje ili manifestaciju (LB 3, 756). Više o čudima u VSS 3, 33.71, 33.74, i Kozmos br. 8/2006).

Pored toga, volio bih spomenuti posebnu analizu materije u kojoj Martinus zaključuje da je «sva materija svjetlost». On nam kaže da je sva tvar ili materija božansko nešto, X1, koje je doživljeno putem naročitog principa perspektive u X2. Tvar ili materija je elektromagnetska pojava, i doživljavanje «tvari» je zapravo viđenje kozmičke «svjetlosti». Gledano kroz princip perspektive sva «tvar» je «svjetlost». Svako doživljavanje života je, gledano sa najviše razine, perspektivan pogled na kozmičku «svjetlost» različitih valnih duljina. (Više o tim naročitim analizama u LB 2, 487, 495-500, 504, 534).

Središnji dio simbola sa osamnaest spirala, kojega Martinus crta na fotografiji, pokazuje ljudsko tijelo sa različitim sustavima organa. Organi su obojani u skladu sa osnovnom energijom koja prožima odgovarajući sustav organa. (Više informacija o preraspodjeli tih energija među organima dano je u LB 5, 1927).

Iako ljudi sa svojim organima i stanicama još uvijek pripadaju životinjskom carstvu i naš organizam se sastoji od životinjskih organa i stanica, Martinus nam ipak kaže da su određeni organski sustavi ispunjeni ili prožeti osnovnim energijama koje odgovaraju carstvima ili razinama postojanja koje se nalaze i iznad i ispod životinjskog carstva. Martinus vidi različite organske sustave kao galaktike u svemiru koji predstavlja naš organizam.

Martinus :

«Misaoni impulsi, u skladu sa analizama u ‘Livets bog’ (Knjiga života) sastoje se od šest osnovnih energija. Čovjek bi mogao vidjeti kako svaka od tih energija ima svoj fizički sustav u velikom galaktičkom sustavu u čijem praznom prostoru one predstavljaju prevladavajuću životnu silu. U praznom prostoru između mikro-čestica želučanog područja prevladava energija teže ili ubilačka energija. Između mikro-čestica srca, pluća i krvi energija osjećaja u velikoj mjeri predstavlja vodeću silu. U praznom prostoru između čestica i mikro-sustava mozga i živčanog sustava energija inteligencije prevladava kao vitalna sila, dok se intuicija javlja kao vitalna sila u seksualnim organima. Kristalizacija pamćenja ili energija blaženstva oblikuje fizičke čestice kostura, a energija instinkta predstavlja dominirajuću silu u područjima gdje se fizičke čestice javljaju, gledano iz međukozmičke perspektive, kao mišići i koža. Impulsi života ili misaone sile između tih sunaca i planeta uzrokuju neprestano preobražavanje, rađanje nekih svjetova i uništavanje drugih. Svime se upravlja iz velikog centralnog planetarnog sustava od kojeg potječu svi životni impulsi ili misaone sile, što je u mojim analizama nazvano nadsviješću iza koje se nalazi Jastvo, a to Jastvo predstavlja čvrstu točku tog ogromnog sustava kroz koji se otkriva sposobnost manifestacije. Čestice koje oblikuju fizičku materiju zapravo samo predstavljaju kristalizaciju misaonih energija, privremeni rezultat energije svijesti živog bića i njegove stvaralačke sposobnosti. Sva su kretanja u tom svemiru misao, i boravište stvarnog života je prazan prostor između čestica. (Knjiga Kozmičke lekcije – Galaktike u svemiru, 7. poglavlje).

Simbol prikazuje ljudsko tijelo okruženo duhovnim tijelima koja nose osnovne energije. Sva živa bića imaju šest tijela osnovnih energija (VSS 1, 6. poglavlje). Nazupčana figura unutar jajolikog oblika predstavlja spajanje stvaralačke snage goreopisanog fizičkog tijela. To tijelo je nacrtano kao jajolika figura jer nedovršeni zemaljski čovjek ima jajoliku auru (Kozmos br. 2/1996). Ona je jajolikog oblika jer se čovjek ne nalazi u potpunoj ravnoteži. Bolesti, nastranosti i neljubeće ponašanje uzrokuju njenu neravnotežu, a ta situacija je označena na simbolu mutnim i tamnim figurama u jajolikoj auri.

Dovršeni i savršeni čovjek je u potpunosti uravnotežen i zbog toga ima savršeno okruglu ili sferičnu auru (Kozmos br. 2/1996). Okrugli oblik predstavlja osnovnu kozmičku ravnotežu svih energija i kretanja (VSS 1, 15.11).

Martinus je rekao na predavanju iz 1941g. :

«Upravo takve (sveljubeće) misli čine čovjekovu auru svijetlom, okruglom i poput sunca. Svaki zemaljski čovjek ima jajoliku auru koja se postupno sve više približava kružnom obliku. Ona može postati neskladna i neuravnotežena kada su ljudi previše oduševljeni ili depresivni. Kada se svijest temelji na razumijevanju, opraštanju i ljubavi, tada sklad i ravnoteža dolaze automatski» (Kozmos br. 2/1996).

Na svojem predavanju povodom 82-og rođendana u Udruženju inženjera, Martinus je rekao da on još uvijek namjerava nacrtati drugi simbol koji bi imao isti osnovni uzorak sa osamnaest spirala, no umjesto da u sredini prikaže prikaže nedovršenog čovjeka, on bi nacrtao dovršenog čovjeka sa okruglom aurom i svim zračenjima koja su karakteristična za savršeno ljudsko biće. Međutim, on nije uspio napraviti taj drugi simbol prije svoje smrti, no skica tog simbola prikazana je kao simbol br. 74 u knjizi VSS 5, koja će biti izdana 2009 g.

Zapravo, Martinus je mislio da će biti sasvim dovoljno opisati sedam spirala kao što je napravio u svojem glavnom djelu. No, na njegovo iznenađenje, ljudi su često dolazili i pitali ga da li bi mogao objasniti još više spirala. Stoga je konačno počeo crtati simbol sa osamnaest spirala. No, rekao je da nije bilo neophodno analizirati sve te spirale za daljnju evoluciju čovječanstva. U knjizi Livets bog ima sasvim dovoljno objašnjenja da bi čovječanstvo moglo postići kozmičku svijest. Sve što je on napisao pored knjige Livets bog, bio je samo neobavezan dodatak.

Kada je imao 85 godina, Martinus je rekao : «Vrlo je vjerojatno da je predamnom još nekoliko godina da bi dovršio sve što sam započeo. Ima mnogo toga što bih volio dovršiti. No, moja misija, koja se sastoji u tome da ljudima dam kozmičku svijest, već je odavno završena. Moja misija je već odavno završena. Ono što je preostalo su stvari koje sam odlučio napraviti jer sam još uvijek jak i jer mi je bila dana snaga da ih napravim» (Kozmos br. 7/2004).

Međutim, u svojih posljednjih nekoliko godina Martinus se uglavnom koncentrirao na pisanje knjige koja je trebala predstaviti njegovo čitavo djelo kao Treći zavjet. Manuskript tog djela, koji je ostao nakon njegove smrti, poznat kao Intelektualizirano kršćanstvo, konačno je bio izdan od strane izdavačke kuće Borgen 2004 g.

…………………..

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

Od 1943 Institut se nalazi na adresi : Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg, Danska. Martinus je ovdje živio i radio skoro 40 godina, sve do svoje smrti 1981

Martinusov institut je neprofitna institucija koju je osnovao Martinus sa svrhom širenja njegovih duhovno znanstvenih knjiga. On je prenio na Institut odgovornost i prava na njegovo sveukupno djelo Treći zavjet, i odredio je zadatke Instituta. Ukratko, Institut je odgovoran za očuvanje, prevođenje izdavanje Martinusovog sveukupnog djela. Mi smo također dužni osigurati informaciju o njegovim knjigama i podučavati sliku svijeta koja je u njima sadržana.

Ova odgovornost uključuje i zaštitu sadržaja Trećeg zavjeta. Martinusov institut posjeduje izdavačka prava za izdavanje knjiga na bilo kojem jeziku, bilo to u obliku knjiga, na internetu ili na neki drugi način. Martinus je tako želio osigurati da postoji jedna institucija na svijetu koja može garantirati izdavanje njegovih knjiga u službenom obliku i pružiti direktnu informaciju i podučavanje koji se zasnivaju na njegovom djelu.

* * * *

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

 

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

 

www.martinus.dk/hr