OT326. Min historie om Martinus liv og kosmologien. Del 1/ 2

OT326. Min historire om Martinus liv og kosmologien. Del 1 af 2

Den 25.03.2005 blev Ole Therkelsen i København  interviewet af Hans Skaarup i serien “Martinus – som vi kendte ham”. Del 1 af 2.

Ole fortæller om sit møde med Martinus, sin egen og forældrenes interesse for Martinus og Kosmologien.

Her kan du se video-filmen om om mit eget møde med Martinus, sin egen og mine forældres interesse for Martinus og Kosmologien, hilsen OleT

 

Martinus – som jeg husker ham

Igennem mine forældre lærte jeg at kende til Martinus. De læste en artikel af Edith Ryssel i Berlingske Tidende 16.08.1953 med titlen “Fra en stille sommerferie” (Klintsøgaard og Martinus Center Klint i Odsherred).

Jacob og Herdis Therkelsen besøgte Martinus på Instituttet sommer 1954, hvorefter de begyndte at abonnere på Instituttets tidsskrift KOSMOS, og de begyndte at gå til foredrag i Horsens.

 

Martinus 1980 og Edith Ryssel
Journalist Edith Ryssel hilser på Martinus i juni 1980 i Martinus Center Klint

Det hele begyndte med Edith Ryssel’s artikel

Der var engang en journalist, der hed Edith Ryssel, der under et rekonvalescensophold på Klintsøgård i Klint skrev en artikel om Martinus Center (dengang Kosmos Ferieby) “Fra en stille sommerferie”, der blev bragt på forsiden af 2. sektion i Berlingske Tidende, søndag den 16. august 1953.  Denne artikel blev, ligesom for mange andre, indgangsporten til kosmologien for mine forældre Herdis og Jacob Therkelsen.

Martinus fødselsdag 11.08.1969 på Josty, Frederiksberg Have, Pile Alle. Gerda Kyed, Odense, sidder ved siden af Martinus
Martinus’ fødselsdag. fru Gerda Kyed og Martinus

Gerda Kyed, Skovvang, pr Beldringe

I 1937 var min mor kokkepige hos familien Kyed i Lumby på Fyn, hvor hun blev veninde med datteren Gerda Kyed, der senere blev meget Martinus-interesseret. I 1953 sendte Gerda Kyed udklippet om Martinus fra Berlingske Tidende i et brev til slægtsgården Christianelund i Flemming (nu med adressen Flemmingvej 28, 8762 Flemming). Dette avisudklip fangede min mors interesse, og da mine forældre, mine to søskende og jeg besøgte København i 1954, havde mine forældre i forvejen spurgt, om de kunne besøge Instituttet og træffe Martinus. De blev begge meget betagede af samtalen med Martinus. De talte med Erik Gerner Larsson, de fik et prøvenummer af Martinus Instituts tidsskrift KOSMOS (nr. 4, april 1954), og de fik at vide, at der var foredrag i Horsens. De begyndte at gå til foredrag i Horsens og at holde Kosmos, som de abonnerede på i 47 år indtil min mors bortgang i 2001. Hun efterlod sig blandt andet en side med nedenstående beskrivelse fra Møballe.

Kaffebord ved Martinus fødselsdag på Hotel Marina, Vedbæk, ca. 1977. Gerda Kyed Odens til venstre
Martinus holder tale på sin fødselsdag. T.v. Gerda Kyed, Odense.

Møballe Mejeri, Gl. Kattrupvej 26, pr Hovedgaard, Horsens

Mit barndomshjem var en gård Oxholmshvile i Møballe, hvor jeg blev født i 1915. Møballe var en lille landsby, nogle få gårde og huse og så mejeriet fra 1888. – Martinus var mejerist der fra nov. 1911 til maj 1913 hos mejeribestyrer Mikkel Peder Lund. Mine forældre kom meget sammen med Peder og Nicoline Lund, som var meget hyggelige og vennesæle mennesker, og vi børn rendte ud og ind hos hinanden.

        Efter at jeg i 1953 fik kendskab til Martinus og kosmologien, har jeg spurgt Nicoline Lund og den ældste søn, om de kunne huske Martinus. Det kunne de, for der var noget helt usædvanligt ved ham. Han medbragte et klaver, han fotograferede, og han fremkaldte selv billederne. Til mørkekammer brugte han en tønde. Martinus legede med børnene, og han lavede kassedrager til dem, hvilket de slet ikke kendte til. Det har Martinus nok kendt til fra højderne omkring Moskildvad.            

        I 1954 var min mand og jeg i København, og efter i forvejen at have forespurgt besøgte vi Martinus en halv times tid. Jeg fortalte ham, at mit barndomshjem var en gård i Møballe. Dertil svarede han: “Så har jeg nok et billede af dit hjem, jeg fotograferede alle gårdene i Møballe”.

Bogen Martinus Erindringer

I bogen Martinus Erindringer (Zinglersens Forlag) siger Martinus: “Møballe – det er jo et mærkeligt navn, som man næsten ikke turde sige i den første tid. Det var et stort moderne andelsmejeri, og det ligger ved Horsens. Her havde jeg især med smørfremstilling at gøre. Det var et dejligt renligt arbejde, så vi kunne gå med hvide kitler. Her var jeg i halvandet år. Jeg havde megen fritid og havde mange venner fra de omkringliggende gårde. Det var fredelige tider. På de lange sommeraftener lå vi i vejgrøften og havde det vældigt sjovt og hyggeligt. Jeg rejste derfra i maj 1913, da jeg skulle være marinesoldat.”

Som sagt ligger Møballe ved Horsens, og min mormor, der var veninde med Martinus’ madmor Nicoline Lund på Møballe Mejeri, boede i Møballe og hed Helga Møballe. Tænk! – Hvis efternavnet ikke fulgte faderen men moderen, ville jeg i dag hedde Ole Møballe.

* * *

Min far Jacob Therkelsen (1902-1989), Ole (11 år) og Martinus (1890-1981) ved et Gardenparty på Villa Rosenberg i Kosmos Ferieby, Klint, onsdag den 15 juli 1959. Fotograferet af min mor Herdis Therkelsen

Mit første møde med Martinus

Som 9 årig mødte jeg for første gang Martinus til et foredrag i Herning. Fra foredraget husker jeg især to ting. For det første at Martinus afsluttede foredraget med at sige, at man skulle være lige som solen, der varmede og skinnede på alle, både på gode og på onde, på venner og fjender. For det andet at der var en voksen, der forsigtigt spurgte mig, om jeg mon havde forstået noget af foredraget, hvortil jeg svarede: “Ja, jeg forstod det hele”! – Ja, hvor beskeden kan man være?

Der var 50 km fra slægtsgården i Flemming til Herning, og vi kørte i en lille gammel Ford, en Ford Y med kælenavnet Phiselbak, der kun kørte 40 km/time. På vejen til Herning hostede og hakkede bilen noget, så min mor var noget nervøs for hjemturen i mørket, men efter foredraget sagde Martinus: “Tak for i aften og kom nu godt hjem”. Det følte hun som en velsignelse eller en beskyttelse og blev rolig, og hele turen hjem i den lille bil gik strygende. I resten af sine dage sagde min mor, når vi havde haft gæster, ”Tak for i aften og kom nu godt hjem”, og jeg må indrømme, at jeg også selv har taget denne vending på mit repertoire. ”Tak for i aften og kom nu godt hjem”.

Ole Therkelsens forældre Herdis og Jacob Therkelsen
Gardenparty på Villa Rosenberg i Klint (15 07 1959).
Det passer udmærket med Edith Ryssel, fordi mine forældre lærte at kende til
Martinus og kosmologien via Edtih Ryssels berømte artikel i Berlingske Tidende i august 1953. Min mor har helt sikkert gerne ville hilse på Edtih Ryssel, for hun har ofte fortalt historien om Edith Ryssel, og om hvordan Gerda Kyed, fra Fyn havde sendt avisudklippet til mine forældre på Flemmingvej 28, 8762 Flemming.
Min mor havde vist engang tjent i huset hos familien Kyed. *** Local Caption *** Fra venstre: Edith Ryssel, Martinus, Ole Therkelsen (11 år), Herdis Therkelsen, Kim Gerner Larsson?, Jacob Therkelsen, Erik Gerner Larsson, ?

Gardenparty i Klint

To gange var jeg som barn med mine forældre i Klint. Anden gang i juli 1959, hvor jeg var 11 år, blev jeg ved et såkaldt gardenparty på Villa Rosenberg fotograferet stående mellem min far Jacob og Martinus, som det fremgår af nærværende foto. Om sommeren, når Martinus var i Klint, boede han i Villa Rosenberg, som han i 1937 købte af globetrotteren Holger Rosenberg, der var meget positivt indstillet overfor Martinus og hans arbejde. For ikke at blive forstyrret så ofte, og for at få mere ro til at skrive på ugens øvrige dage inviterede Martinus hver onsdag eftermiddag i højsæsonen feriebyens gæster til selskab i haven ved Villa Rosenberg. Martinus var ikke menneskesky, han ville meget gerne træffe mennesker og tale med dem, og der var selvsagt mange, der gerne ville møde Martinus og tale med ham. Ved disse sammenkomster i haven havde alle centrets gæster mulighed for at træffe Martinus og tale med ham under venskabelige og afslappede forhold, og engang imellem udviklede det sig til, at han blev centrum i en regulær spørgetime.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

Martinus’ foredrag i Klint og København

I 1967 flyttede jeg til København for at studere kemi på Danmarks Tekniske Universitet og senere biologi på Københavns Universitet. De første foredrag, som jeg gik til, foregik på Restaurant Roma på Østerbrogade, fordi foredragssalen på Instituttet var under ombygning. Kontorerne, som Gerner Larsson og medarbejderne i sin tid så gerne ville have bygget i foredragssalen, var ved at blive fjernet, og foredragssalen var ved at blive genetableret. Efter sigende var Martinus i sin tid ikke særlig begejstret for, at foredragssalen skulle ombygges til kontorlokaler og studierum. Men han lod medarbejderne gøre, som de ville, og han skulle have sagt, at foredragssalen ville komme tilbage igen. Den 18.03.1968 indviede Martinus den nyombyggede foredragssal på Instituttet med foredraget “Det religiøse mysterium”.

Studietiden i København 1967-1981

I et brev hjem skrev jeg: “I går aftes (10.11.1969) var jeg inde på Instituttet for at høre Martinus. Han talte om “Den usynlige verden”. Det var meget interessant. For en gangs skyld var salen ikke propfuld, der var enkelte ledige pladser.”

I de sidste fem år af Martinus levetid havde jeg ofte en kæreste med til Martinus’ indledningsforedrag i Klint og til de store fødselsdage på hotel Sheraton. Det var ikke altid, at vi kunne blive enige, når vi diskuterede problemstillinger i lyset af kosmologien, men når hun havde hørt et foredrag af Martinus, sagde hun altid: “Ja, jeg må jo give ham ret, ham den gamle”.

Martinus talte ikke alene med en stor tydelighed og klarhed, han talte af egen erfaring, alt hvad han sagde, var hundrede procents integreret i hans personlighed. De andre foredragsholdere uden kosmisk bevidsthed må i blandt nøjes med at tale ud fra bevisføring og teoretisk forståelse. Martinus talte med en sådan naturlighed og selvfølgelighed, at man ikke kunne sige ham imod. Martinus var en intuitiv taler, og hans intuitive enkelhed og klarhed virkede smittende på tilhørerne.

I forbindelse med en samtale med en tilhører refererer Martinus selv følgende: “Martinus, det er mærkeligt. Da De talte, så forstod jeg så mægtig godt. Det var så klart. Nu kan jeg ikke huske spor af det”. Så siger jeg: “Vær bare rolig. Når De én gang har fået det ind, så kommer det som intuition ved lejlighed”.

Kemistudier på DTU, Lyngby og Martinus-interesserede venner i Kbh

Da jeg flyttede til København var der en meget stor ungdomsgruppe omkring Instituttet og kosmologien, og i den forbindelse kunne man af og til være heldig at træffe Martinus ved en lille uformel sammenkomst. Ved teselskaber, takketaler til arbejdshold eller spørgetimer med Martinus var hans humor og latter det mest overraskende eller bemærkelsesværdige for mig. Jeg kunne næsten ikke tro, at denne morsomme mand var den samme mand, som havde skrevet de seriøse og svære analyser om X1, X2 og X3 i den kosmiske kemi i LB2 og LB3.

Ole Therkelsen på DTU, analytisk kemi i 1967.
Kemiker Ole Therkelsen med reagensglas på Det Tekniske Universitet, 1967

Ofte er jeg blevet spurgt, om det ikke var en hindring for mig at forstå eller acceptere Martinus’ åndelige analyser, når jeg var kemiker og naturvidenskabeligt uddannet. Men tværtimod var det netop mit kendskab til de fysiske og kemiske love, der bekræftede de åndelige lovmæssigheder og gjorde det selvfølgeligt for mig med de kosmiske principper og livslovene i den kosmiske kemi.

Ole i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint. På væggen ses nogle af Martinus Symboler.
Ole Therkelsen i rød trøje i den store foredragssal i Martinus Center Klint

Mit første foredrag

Godt et års tid før Martinus’ 90-års fødselsdag var der en lille gruppe, der gik i gang med at lave et festskrift til Martinus i lighed med det, der var blevet lavet i anledning af 70-års dagen. Jeg blev inviteret til at skrive en artikel til dette skrift og gik med det samme i gang med at skrive. Da Martinus senere hørte om disse forberedelser frabad han sig dette, dels ønskede han ikke, der skulle ikke laves noget specielt skrift for at hylde ham, og så syntes han ikke om, at man inviterede specielt udvalgte til at skrive frem for alle andre. Kort sagt, Martinus ønskede ingen hyldest og ikke at favorisere nogen.

Så fik jeg i stedet den ide, at jeg kunne bruge mit manuskript “Skæbne og retfærdighed” til et prøveforedrag, og det fik jeg så lov til at holde endda to gange i juli 1980 i Klint. Som en anden skuespiller lærte jeg manuskriptet udenad, når jeg gik mine lange ture udover Klintsøens marker og holdt mit foredrag for markens fugle, dyr og planter. Det viste sig, at det ikke skulle blive mit sidste foredrag, det er siden blevet til talrige foredrag både i indland og udland, som man blandt andet kan høre på hjemmesiden oletherkelsen.dk.

Efter sigende var der en medarbejder, der fortalte Martinus, at der havde været en ung mand, der havde holdt et godt foredrag i Klint, hvortil han svarede, så må I passe godt på ham. I anledning af dette foredrag blev jeg en torsdag aften nogle måneder senere i januar 1981 inviteret med til det ugentlige teselskab med Martinus hos Sam Zinglersen på Ternevej 5, nabo til Instituttet. Det, jeg husker bedst fra dette selskab, var Martinus’ svar på et spørgsmål, som jeg havde gået og tænkt på. For at kunne undervise i fysik måtte jeg tage et kursus i “Astronomi 1” ved universitet. Apropos Martinus’ kosmologi føltes det meget specielt for mig, at mit spørgsmål til den mundtlige eksamen blandt mange forskellige spørgsmål netop blev “kosmologiske modeller” (noget i forbindelse med teorierne om big bang). For at beskrive og forklare de astronomiske observationer måtte man forlade den almindelige plane geometri og bruge en ny speciel form for krum geometri. Så jeg benyttede lejligheden til at spørge Martinus: “Er det rigtigt, at universet krummer?” – Hvortil han prompte svarede: “Nej, det er energierne, der går i kredsløb”. For mig var det et meget tankevækkende svar. Nej, man skal ikke forveksle årsag og virkning. Universet krummer, fordi energierne går i kredsløb. Universets krumning er på denne måde, ifølge min opfattelse, et naturvidenskabeligt bevis på karmaloven.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 11, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Frivillig medarbejder ved Martinus Institut

Da jeg som 30-årig i 1978 var færdig med min repetition begyndte jeg at hjælpe til som studiekredsleder i Klint og på Martinus Institut, og det blev indledningen til en lang karriere som frivillig medarbejder ikke blot inden for undervisningen men også i rådet, administrationen, planlægningen og det internationale arbejde. Specielt inspirerende for mig har det været at arbejde med Martinus’ båndforedrag og efterladte manuskripter med henblik på publicering. For over syv år siden begyndte jeg at arbejde med Martinus’ efterladte manuskripter fra de sidste ti år, hvor han arbejdede på en bog med titlen Det Tredje Testamente. Derfor har jeg til sidst valgt at fortælle historien om Martinus og DTT.

* * *

Bogen "Det Tredje Testamente" blev ikke færdigskrevet i Martinus egen levetid. Først 23 år senere blev de efterladte manuskripter udgivet med titlen Den Intellektualiserede Kristendom
Den 13.08.1978 præsenterer en glad Martinus forsiden til sin bog “Det Tredje Testamente” med undertitlen “Den intellektualiserede kristendom”

Det Tredje Testamente

På sine gamle dage fortæller Martinus, hvordan begrebet Det Tredje Testamente gradvist havde modnet sig i hans bevidsthed, og det når en foreløbig kulmination i 1979, da han, som refereret herunder, siger, at nu er tiden kommet, hvor han har myndighedtil at sige, at hans værk Det Tredje Testamente er “Talsmanden den hellige ånd”. Netop ved afslutningen af hele sit livsværk

er det jo naturligt, at han sætter det hele i relief i den store kulturhistoriske sammenhæng og forklarer, hvordan hele hans værk Det Tredje Testamente er Biblens fortsættelse, og at hans åndsvidenskab er den i 2000 år blandt alle kristne så længe med længsel forventede opfyldelse af den store bibelske profeti om Kristi genkomst i form af “Talsmanden den hellige ånds” komme.

Originalsymbolet til forsiden på Det Tredje Testamente, som er underskrevet af Martinus og dateret 1929, kunne 75 år senere i år 2004 pryde forsiden på den da nyudgivne bog “Det Tredje Testamente – Den Intellektualiserede Kristendom”, hvor Martinus forklarer med hvilken berettigelse, han kalder hele sit værk Det Tredje Testamente. Om forsidesymbolet med Kristus indtegnet over skyerne, kan man sige, at det er en verdenshistorisk opfyldelse af den bibelske profeti om “Kristi genkomst på skyerne med megen herlighed og kraft” (Matt. 24,30, Mar. 13,26).

Den intellektualiserede Kristendom som Det Tredje Testamente af Martinus (1890-1091)
Martinus med udkast til forside af “Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede kristendom. Vanløse Alle 26, den 13 august 1978.

 

1950 – “Et tredje og sidste testamente” i LB5

Første gang Martinus i litteraturen kommer ind på dette med et tredje testamente er i 1950, da han i LB5 skrev stk.1949, hvor han spørger, om man ikke kan se, at det er nødvendigt med “et tredje og sidste testamente.” Citat: Er det ikke denne kursændring og opfattelse af sympati og kulturudvikling eller Guds skabelse af mennesket, der har betinget, at “Det Gamle Testamente” ikke kunne blive ved med at være fyldestgørende, men måtte erstattes eller suppleres med “Det Nye Testamente”? – Og er det ikke den samme fortsatte udvikling, der nu betinger, at dette nye testamente heller ikke mere er fyldestgørende, men kræves forklaret videnskabeligt, i stedet for som tidligere kun at blive forklaret dogmatisk eller diktatorisk? – Er det ikke netop dette krav, der nu afføder en åndsvidenskab og derfor må blive et tredje og sidste testamente? – Efter dette testamente behøver intet menneske længere andres vejledning. Her kan det blive ført helt frem til dets egen store indvielse eller åndelige fødsel, hvorefter det selv vil være ophøjet til at være ét med Faderen og verdensbilledet og dermed selv være vejen, sandheden og livet.

1955 –Det Tredje Testamente  i “Kristendommens verdensepoke”

I et foredrag helt tilbage fra 02.10.1955 (Kosmos 11/1991) taler Martinus ikke om Det Tredje Testamente som en betegnelse for en bog eller sit værk, men som en del af kristendommens verdensepoke, som et stadium i udviklingen eller en del af Guds skabelse af mennesket i sit billede.

Citat: “Det skal blive til videnskab, at Kristi væremåde er modellen for det fuldkomne menneske i Guds billede. Det skal ikke være noget, som det selskab eller den religion mener; det skal være noget videnskaben siger.

Åndsvidenskaben er “Talsmenden den Hellige Ånd” 

Åndsvidenskaben er født, der eksisterer en hel analyserække, som er tilgængelig for almindelig intelligens, og som kan kontrolleres af en sådan intelligens. Den viser på alle områder, hvordan alle naturens principper er inkarneret i Kristus, modellen for væremåde. Denne analyserække eller dette verdensbillede viser som en videnskabelig sandhed, at man skal være til glæde og velsignelse for alt levende, og at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv er alle loves fylde. Åndsvidenskaben er ikke åndsvidenskab, hvis den ikke på alle punkter bekræfter Jesu bjergprædiken; kun dér er den i kontakt med livets mening.

       Vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur allerede er indbygget i de tidligere kulturer. Kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor det første udgøres af Det Gamle Testamente og jødedommen og det andet af Det Nye Testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Det tredje stadium er Det Tredje Testamenteeller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videre udvikling og garantere, at menneskene indenfor denne epoke vil komme til at blive ét med Gud.”

 

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981)
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang.

1971 – Præsentationsbogen er Det Tredje Testamente

I et par foredrag i slutningen af 60-erne nævner Martinus igen DTT, men det er først i de sidste ti år af sit liv, at han bliver fuldstændig optaget af begrebet “Det Tredje Testamente”. Han talte om det i næsten alle sine åbningsforedrag i Klint og i sine fødselsdagstaler. Han talte ofte om det ved møder, til medarbejdere og venner i privat selskab. Det optog ham virkeligt meget, hvordan han skulle føre DTT frem til den store offentlighed i bogform.

I sin fødselsdagstale i Ingeniørforeningen, august 1971, omtaler Martinus for første gang, at han vil skrive en speciel præsentationsbog med titlen DTT: ”Jeg var jo lige ved at være færdig med fjerde del af symbolbogen, Det Evige Verdensbillede. Men så fik jeg en højere impuls til, at jeg hurtigst muligt skulle lave en anden bog, […] en lille bog i hvilken hele verdensbilledet findes i koncentrat.” […] Nu er tiden kommet, da vi er nødt til at erkende og gøre åbenbart, hvad det er, der foregår her i Skandinavien. Og det er “Det Tredje Testamente”. Det er det, som Kristus ikke kunne fortælle sine disciple, men som han sagde, at sandheden “Talsmanden den hellige ånd” skulle Faderen sende, og den skulle lære menneskene alt det, de ikke forstod dengang.“

1975 – Hele værket er Det Tredje Testamente

Indtil 1975 omtalte Martinus altid sin præsentationsbog som DTT, men i året 1975 begyndte han at bruge betegnelsen DTT ikke blot for denne bog men for hele sit værk, som det bl.a. fremgår af artiklen “Velkomsttale i Klint 1975” i Kosmos 7-2004 og af nedenstående citat fra et brev til en god ven skriver Martinus i 1975 (Kosmos 9-10/2004):

        Efter en helbredsmæssig god “hovedreparation” af min organisme har jeg fået det

udmærket og er stærkt i gang med at arbejde på den af mange mennesker meget forventede bog “Det Tredje Testamente”. Men her må jeg gøre bekendt, at nævnte Testamente ikke bare er en lille bog eventuelt på et hundrede sider. Det er intet mindre end alle mine allerede manifesterede bøger, skrifter, symboler og blade tilsammen. Men det er rigtigt, at jeg skriver på en bog, der viser, at mit kosmiske verdensbillede rummer det “meget”, Kristus havde at kunne have sagt til sine disciple, men som de i sin tid “ikke kunne bære”. Og det derfor måtte udsættes til en senere tid. (Joh. 16.12-15).

        Min nye bog viser således “Kristi Genkomst” eller rettere “Kristendommens Genkomst”. Kristus kommer ikke i en personlig fysisk inkarnation i kødet som en prædikant og mirakelmand. Det advarede han meget stærkt imod, at folk skulle tro. Han kommer derimod “på himmelens skyer med kraft og megen herlighed”. (Mat. 24.30).

        Hvad er det så for en “kraft og megen herlighed”? –

        Ja! Kære HF, det er jo netop det, der er brændpunktet i “Det Tredje Testamente” og spændingen i min nye bog. Bogen er ikke færdig og Emnet er ikke frigjort endnu. Jeg kan derfor ikke røbe mere for dig i dag

Og hermed en meget kærlig hilsen

Martinus

 

1978 – Livets Bog er Det Tredje Testamente

Som sagt var det Martinus oprindelige ide at skrive en lille bog, der skulle forklare begrebet Det Tredje Testamente, her kaldet plan A, men i 1978 lægger den til side uden at have fået den skrevet færdig. Han bestemmer sig i stedet for, at han vil genudgive Livets Bog under den ny titel Det Tredje Testamente. Der findes nogle fotos fra 1978, hvor Martinus sidder med bogens ny omslag med titlen Det Tredje Testamente og med de to symboler “Lyset” og “Mørket”. I denne periode er der flere eksempler på, at Martinus bruger udtrykket Det Tredje Testamente synonymt med Livets Bog.

Martinus delte stoffet i to dele og overførte prologen og indledningen til Livets Bog for at forklare og begrunde bogens ny titel Det Tredje Testamente. Martinus viderebearbejdede denne indledende tekst og skrev også ny tekst til LB1, her kaldet plan B. Ideen var, at den ny Prolog skulle sættes ind foran Fortalen i LB1, og at de mennesker, der allerede havde købt Livets Bog skulle kunne få denne Prolog som et særtryk eller separat hefte. Til rådsmedlemmerne sagde han, at den resterende del af materialet kunne udgives som en del af hovedværket for eksempel i en mulig udgivelse af kommende bind af “Det Evige Verdensbillede”.

1979 – Myndighed il at sige, at “Det Tredje Testamente” er “Talsmanden den hellige ånd”

Lørdag den 11.08.1979 på sin 89-årsdag sagde Martinus i sin tale på hotel Sheraton, at han nu havde myndighed til at sige, at “Det Tredje Testamente” er “Talsmanden den hellige ånd”. Citat:

       “Hvad er da Talsmanden den hellige ånd? – Den er en videnskab, der skulle bringes til menneskene. Ånd er bevidsthed. Bevidsthed er det samme som oplevelser, erfaringer, viden og kendsgerninger. Ånd er med andre ord videnskab. Der skulle altså opstå en videnskab i verden, som skulle lære menneskene det, som Kristus ikke kunne fortælle, og det blev bebudet til senere tider. Denne tid er kommet, og nu har jeg myndighed til at sige, at Det Tredje Testamente er Talsmanden den hellige ånd.” (Kosmos 8/1994)

Martinus sit sidste foredrag ved sin 90 års fødselsdag i Falkoner Center august 1980
Martinus holder sit sidste foredrag ved sin 90 års fødselsdag i Falkoner Center august 1980

1980 – Martinus’ sidste foredrag

Sin tale på 90-års dagen havde Martinus i forvejen annonceret som sit sidste foredrag, og for mange mennesker var det måske sidste chance for at se og høre Martinus, og der kom derfor ikke mindre end 1100 mennesker på Tre Falke i Falkonercentret, og talen som blev optaget bånd, er også et af de foredrag, som jeg har fået lov til at bearbejde til publicering i Kosmos. Her sagde Martinus blandt andet: Nu er den åndelige videnskab kommet til verden, og Kristi bebudelse om Talsmanden, den Hellige Ånds komme er blevet opfyldt. Det jeg fortæller, er dét, Talsmanden, den Hellige Ånd fortæller. Menneskene får om kort tid adgang til det, når Livets Bog for første gang kommer ud på et offentligt bogforlag under titlen Det Tredje Testamente. (Kosmos nr 8/1991 & 9-10/2004)

Martinus får en computer i året 1980

Senere samme år kommer Martinus imidlertid frem til at den ny indledning (plan B) eller “Prolog” alligevel ikke skulle sættets ind i LB1 foran “Fortale”, der skulle ikke ændres på indledningen til LB1, den var god, som den var. Herefter går Martinus over til plan C, der indebærer, at han vil skrive et tillæg til LB1, som skulle være omme bag i bogen med en forklaring til symbolerne på omslaget. Da Martinus efterhånden havde svært ved at se bogstaverne nede ved valsen på skrivemaskinen, anskaffede Instituttet i 1980 et tekstbehandlingsanlæg, en Phillips-computer, hvor han bedre kunne se bogstaverne på den lysende skærm. I 1980 var det meget få mennesker, der havde computer, og servicefolkene fra Phillips var meget imponerede over det helt usædvanlige, at de havde en bruger på 90 år. I de sidste få måneder af sit liv skrev Martinus på dette tillæg til LB1, som han imidlertid ikke blev færdig inden indlæggelsen på Frederiksberg hospital. Dette sidste, som Martinus skrev på computeren, kan i dag læses som Efterskrift i Den Intellektualiserede Kristendom.

1981 – Året for Martinus’ bortgang fra det fysiske plan

Martinus’ 60-årige lange mission startede den 23. og 24. marts i påsken 1921, da han i sit lille værelse på Jagtvejen fik de to store åndelige oplevelser, som han i “Omkring min missions fødsel” kalder “den hvide ilddåb” og “den gyldne ilddåb”. Ved den hvide ilddåb, der var en kristusvision, oplevede Martinus i det fjerne Thorvaldsens kristusskikkelse, der hele tiden nærmede sig for at blive levende og til sidst at gå ind i hans krop, hvorfra der udgik en lyskegle i hvilken jordkloden drejede rundt.

Martinus skriver, at den første del af denne kosmiske indvielse var den kristusvision, der viste ham, at han skulle videreføre kristendommens kærlighedsstruktur og åbenbare den for menneskeheden på denne klode. Han var personligt ved Kristus blevet indviet til at videnskabeliggøre og intellektualisere kristendommen, og af Gud udvalgt til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse.

Udgivelsen af bogen “Martinus, Darwin og intelligent design”

I 1980 havde Ole sit første foredrag i den store sal i Martinus Center Klint. En anden milepæl var udgivelsen af bogen “Martinus, Darwin og intelligent design” på Borgen Forlag i 2007.

På bagsiden af bogen kan man læse:

MARTINUS KOSMOLOGI – DARWINS EVOLUTIONSTEORI  OG  INTELLIGENT DESIGN-TEORIEN

Darwinismen tager udgangspunkt i en gradvis udvikling,der sker i kraft af mutationer og naturlig selektion. Intelligent design-teorien forsøger videnskabeligt at påvise, at der ligger en større intelligens bag skabelsen i naturen. Over for disse to teorier giver kemiker og biolog Ole Therkelsen en tredje forklaringsmodel på skabelsen af de komplekse organismer i naturen samt på livets oprindelse og beskaffenhed baseret på Martinus Kosmologi, skabt af den danske åndsforsker Martinus (1890-1981)

Martinus, Darwin und Intelligent Design. Eine neue kosmische Entwicklungslehre auf die Martinus-Kosmologie basiert.
Martinus, Darwin und Intelligent Design. Eine neue Theorie der Evolution. Boch von Ole Therkelsen, Chemiker und Biologe

Martinus ser verdensaltet som et altomfattende levende væsen, hvor al livsoplevelse finder sted i kraft af en evig udvikling og skabelse. Martinus Kosmologi, der stort set har været overset i de seneste års skabelsesdebat, argumenterer for en evolution, der er baseret på de levende væseners egen bevidsthed og erfaringsdannelse samt på en universel intelligens og skabekraft. Martinus kan forene darwinisme og intelligent design efter følgende formel: Al udvikling er skabelse. – Al skabelse er udvikling. – Evolutionen er designet!

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling og skabelse, hvad enten det er ud fra en naturvidenskabelig, åndelig eller religiøs synsvinkel. Bogen kan også læses som en introduktion til Martinus Kosmologi, også kaldet Det Tredje Testamente eller Martinus Åndsvidenskab.

 

Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver og taler på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk.
Ole (11 år) ved siden af Martinus ved et Gardenparty onsdag den 15. juli 1959 i Martinus Center Klint, 4500 Nykøbing Sjælland.

 

TEKST MELLEM DE TO BILLEDER

Ole Therkelsen (f. 1948) skriver på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på oletherkelsen.dk

 

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen