SVENSKA FÖREDRAG

Välkommen til svenska föredrag om Martinus Kosmologi af Ole Therkelsen

Sedan 1980 har Ole Therkelsen hållit 2000 föredrag om kosmologin i femton länder på sex olika språk, varav flera kan höras på oletherkelsen.dk

Vetenskapen har visat att förändringar i den fysiska materien är lagbundna. Författaren Martinus (1890-1981) visar att det också finns lagar för tänkandet. Kunskapen om dessa psykiska naturlagar kommer att göra det möjligt för de jordiska manniskorna att kontrollera sin mentalitet och så småningom skapa ett kärlekens världsrike på jorden.

Martinus, Darwin och intelligent design. Världsbild förlag

Den danske andliga forskaren Martinus (1890-1981) ser världsalltet som ett alltomfattande levande väsen, som vi alla lever i, där livsupplevelsen sker genom en oändlig utveckling. Här är kontraster som ljus och mörker, behag och obehag, gott och ont absolut nödvändiga för en ständig förnyelse av medvetandet. Martinus lära har i det stora hela förbisetts under de senaste årens skapelsedebatt. Den bjuder på en intressant och perspektivrik infallsvinkel och styrker både darwinismens och intelligent designteorins position och berättigande. Martinus argumenterar för en evolution, som är baserad på de levande väsendenas eget medvetande och erfarenhetsinsamling, och han ger en inblick i människans framtida utveckling mot fullkomlighet. Boken belyser en lång rad frågor om MARTINUS, DARWIN OCH INTELLIGENT DESIGN och vänder sig till alla som intresserar sig för utveckling, oavsett om det är utifrån en naturvetenskaplig, andlig eller religiös synvinkel. Boken kan också läsas som en introduktion till Martinus Kosmologi. www.martinus.se, www.varldsbild.se
Darwin tar utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av naturlig selektion; intelligent design försöker rent vetenskapligt påvisa, att det finns en större intelligens bakom all skapelse.

I samband med dessa två teorier ger föredragshållaren och lektorn i kemi och biologi Ole Therkelsen en tredje förklaringsmodell på de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och beskaffenhet, nämligen Martinus Kosmologi.

Förklaring till omslaget

I samband med sin eviga världsbild har Martinus (1890–1981) skapat en rad symboler där han använder spektrets sju färger som symbol för universums olika energiformer. Den religiösa tron är huvudsakligen baserad på känsla, symboliserad med gul färg. Naturvetenskapen är baserad på intelligens, symboliserad med grön färg och Martinus andliga vetenskap är baserad på intuition, symboliserad med den blå färgen.

Mänskligheten som i århundraden har befunnit sig i övertrons och trons epok, har tack vare intelligensens klara ljus kommit in i vetenskapens eller intelligensens epok. Men nu står mänskligheten på tröskeln till en ny epok, intuitionens epok, som är baserad på andlig vetenskap. Bokens tre teman symboliseras med de tre färgerna, gul, grön och blå.

Naturvetenskapen är baserad på intelligens eller tankeprocessen nedifrån, medan den andliga vetenskapen är baserad på intuition eller tankeprocessen uppifrån, som Martinus uttrycker det.

Den humana människan med balans mellan en utvecklad känsla (gul) och en utvecklad intelligens (grön) börjar få tillgång till intuitionen (blå).

Triangeln i Martinus symbolspråk är ett kännetecken för det evigt levande väsendet.

Text till Martinus-bokens baksida

Martinus kosmologi är evigt aktuell och går här i dialog med darwins evolutionsteori och intelligent design.

Darwin tar utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av naturlig selektion; intelligent design försöker rent vetenskapligt påvisa, att det finns en större intelligens bakom all skapelse. I samband med dessa två teorier ger föredragshållaren och lektorn i kemi och biologi Ole Therkelsen en tredje förklaringsmodell på de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och beskaffenhet, nämligen Martinus Kosmologi.

Den danske andliga forskaren Martinus (1890-1981) ser världsalltet som ett alltomfattande levande väsen, som vi alla lever i, där livsupplevelsen sker genom en oändlig utveckling. Här är kontraster som ljus och mörker, behag och obehag, gott och ont absolut nödvändiga för en ständig förnyelse av medvetandet.

Martinus lära har i det stora hela förbisetts under de senaste årens skapelsedebatt. Den bjuder på en intressant och perspektivrik infallsvinkel och styrker både darwinismens och intelligent designteorins position och berättigande. Martinus argumenterar för en evolution, som är baserad på de levande väsendenas eget medvetande och erfarenhetsinsamling, och han ger en inblick i människans framtida utveckling mot fullkomlighet.

Boken belyser en lång rad frågor om Martinus, Darwin och intelligent design och vänder sig till alla som intresserar sig för utveckling, oavsett om det är utifrån en naturvetenskaplig, andlig eller religiös synvinkel.

Boken kan också läsas som en introduktion till Martinus Kosmologi.

OLE THERKELSEN BLOG oletherkelsen.dk OLE Audio-foredrag oletherkelsen.dk OLE YOUTUBE KANAL https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw AMAZON www.amazon.com/author/ole.therkelsen GOOGLE+ PROFIL www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen TWITTER https://twitter.com/ole_therkelsen FACEBOOK www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen oletherkelsen.dk www.oletherkelsen.info www.varldsbild.se www.varldsbild.com www.scientia-intuitiva.dk www.martinusshop.dk AMAZON www.martinus.dk www.shop.martinus.dk www.amazon.com/author/martinus
De to bøger af Ole Therkelsen:
1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)
Mine to CD-er:
3. Kosmiske lektioner (2006) 50 foredrag i MP3
4. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3
kan købes i
www.martinusshop.dk
oletherkelsen.dk
www.varldsbild.se
www.bibliotek.dk
www.amazon.com/author/ole.therkelsen
Lyt til 200 foredrag på 6 forskellige sprog dansk, svensk, engelsk, esperanto, tysk og fransk på oletherkelsen.dk og oletherkelsen.info
Fri download. Velkommen
Med venlig hilsen
Ole Therkelsen,

Om autor

Ole Therkelsen f. 1948. Civilingenjör och biolog. Ole Therkelsen skriver dels mot bakgrund av sin utbildning som kemist (DTU) (Danmarks Tekniske Universitet) och biolog (KU) (Københavns Universitet), dels utifrån sitt livslånga engagemang i Martinus kosmologi. Sedan 1980 har han hållit över 2000 föredrag om kosmologin i femton länder på sex olika språk, varav flera kan höras på oletherkelsen.dk

www.varldsbild.se

www.martinusshop.dk

www.amazon.com