8. Poglavlje, Informacija – kaos ili kozmos

8. Poglavlje. Informacija – kaos ili kozmos

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

8.1 Kaos ili kozmos ?

Kaotični i slučajni događaji su u suprotnosti sa kozmičkim uslovima, koji su karakteristika dobro uređenog i zakonima određenog svemira.

Darvinizam smatra mutacije i prirodnu selekciju pokretačkim silama evolucije. S obzirom da su mutacije slučajne promjene, iz toga proizlazi zaključak da je kaos motor koji pokreće evoluciju. Dakle, na kaos se gleda kao na osnovu spontanog stvaranja složenih organizama u prirodi.

U odnosu na to, teorija inteligentnog dizajna tvrdi da se kozmos mora nalaziti iza stvaranja živih bića. Ona ukazuje na inteligentni uzrok stvaranja složenih organizama.

Martinusova kozmologija tvrdi da se sve odvija u skladu sa zakonima i zbog toga je izraz kozmosa. Ako bilo što izgleda kaotičnim, to je samo zato što još nisu otkriveni prirodni zakoni koji se nalaze iza prividnog kaosa. Sve u prirodi, uključujući i stvaranje složenih organizama, nastaje na temelju kozmosa.

8.2 Koja je osnova kozmičke kemije ?

Martinus uvodi pojam kozmičke kemije u poglavlju LB 2 pod naslovom «Zakon reakcija tvari». Kao kemičaru, meni se čini potpuno logičnim da svaka tvar reagira u skladu sa zakonitostima koje odgovaraju njenoj prirodi. Svaka je reakcija određena zakonitostima.

Kada zakonitosti tvari više ne bi vrijedile, mi bi slobodno kroz prozor mogli baciti sve naše kuharice i knjige o kemiji. Kemijska i elektronska industrija bi se slobodno mogla spakirati i prestati sa radom. Sve u životu bilo bi kaotično i nepredvidivo. Hoće li će danas papar u našoj hrani imati okus papra ili možda okus šećera ili soli ? Hoće li solna kiselina danas biti kisela ili lužnata ?

Sva fizička i kemijska istraživanja tokom stoljeća predstavljaju potvrdu da se reakcije odvijaju u skladu sa zakonitostima. Osnovni preduvjet za bilo kakvo bavljenje znanošću je pretpostavka da su zakonite interakcije tvari stvarnost. Martinus nam kaže da ne samo da sve fizičke energije reagiraju u skladu sa zakonitostima, već isto vrijedi i za mentalne energije kao što su instinkt, osjećaji, inteligencija, intuicija i pamćenje. Ova zakonita interakcija tvari predstavlja osnovu koja dozvoljava Martinusu reći da njegova kozmička kemija, kao što je opisana u čitavoj LB 2 i LB 3, predstavlja znanost o sudbini (LB 2, 292).

8.3 Postoji li apsolutni kaos u prirodi ?

Čime li se to bave sva svjetska učilišta i istraživački instituti ? Oni dokazuju čitavi niz pojava koje se odvijaju u skladu sa zakonitostima. Oni znanstvenici koji vjeruju da je slučaj dio prirode opovrgnuti su tom ogromnom količinom dokazanih pravilnosti. Kemijska istraživanja potvrđuju zakon reakcija tvari. Pojave koje se odvijaju u skladu sa zakonitostima predstavljaju suprotnost kaosu. No, ti znanstvenici ipak inzistiraju na tome da nisu sve reakcije upravljane zakonitostima. Zbog toga što nije moguće predvidjeti koji će sljedeći atom ili molekula reagirati, oni dolaze do zaključka da se reakcije odvijaju slučajno.

Martinusove analize pokazuju da je svaki prividni kaos rezultat činjenice da se promatrač nalazi na udaljenom horizontu i da zbog toga ne može prepoznati zakonite pravilnosti u mikrokozmičkim reakcijama (Sahranjivanje, Poglavlje 18-29 i LB 3, 719-720).

Kada znanstvenik traži rješenje misterija života u mikrokozmosu proučavanjem atomske fizike ili u makorkozmosu proučavanjem astronomije, predmeti njegovog istraživanja počinju nestajati u maglici, bilo u elektronskom oblaku ili u zvjezdanoj maglici. U odnosu na to, izraze života je mnogo lakše pronaći u međukozmosu, na primjer u biljkama, životinjama i ljudima. Možemo vidjeti smisao različitih pojava u našem vlastitom međukozmosu, dok ne možemo vidjeti smisao pojava na udaljenom horizontu našeg opažanja, u mikrokozmosu atomske fizike ili u makrokozmosu astronomije. Materijalistički znanstvenici ne mogu prepoznati pojave koje se odvijaju u mikrokozmosu i makrokozmosu kao izraze životnih procesa.

Kada bi odozgo promatrali promet u velikom gradu, to bi izgledalo kao potpuni kaos. Bilo bi nemoguće predvidjeti kada će neki automobil krenuti lijevo ili desno. Međutim, na bliskom horizontu sva kretanja bi izgledala svrhovita. Gospodin Smith se vozi direktno od posla kući, gospodin Jones ide u posjet gospodinu Pattersonu, a gospodin Crowley ide na sastanak svojeg ornitološkog društva.

Za Martinusa činjenica da život postoji i funkcionira predstavlja potvrdu da je kaos u apsolutnom smislu potpuno nemoguć. Ništa u kozmičkoj strukturi života nije kaotično ili slučajno. Da postoji kaos, život ne bi mogao postojati ili funkcionirati. Kako bi struktura osjetila ili sposobnost doživljavanja mogla postojati ako bi bila podložna slučajnim promjenama ? Ako bi u apsolutnom smislu postojao kaos, život ne bi bio moguć.

Martinus :

Martinus : «Kaos je zapravo plašt koji prekriva sve pri prvom susretu sa sposobnošću opažanja. Kada nešto vidimo ili smatramo «kaotičnim», to samo znači da se to nešto još uvijek nalazi u predvorju ili na vanjskoj periferiji našeg osjetilnog područja. Još uvijek je uvijeno u udaljenu maglicu. (…) A nedostatak uvida je istovjetan udaljenosti kada su u pitanju osjetila, što neizbježno dovodi do toga da sve izgleda «kaotičnim». Pojam «kaos» može samo u svim okolnostima ukazivati na udaljenost predmeta za dotična osjetila. Priroda je potpuno nesposobna stvoriti apsolutni «kaos». (…) U apsolutnom smislu, «kaos» jest i ostaje samo kozmički odnos perspektive i zbog toga je samo misaona pojava, zamišljena suprotnost stvarnosti koja svijetli oko nas kao činjenica» (LB 3, 719).

Martinus : Kaos je zamišljena suprotnost stvarnosti.

8.4 Mogu li istodobno postojati kaos i kozmos ?

Kako to Martinus vidi, postoje samo dvije mogućnosti : ili je čitavi svemir 100 % slučajni kaos ili mora biti 100 % zakonima upravljani kozmos. Ako bi istodobno postojali kaos i kozmos, oni bi se morali nalaziti u dva odvojena svemira. Kaos i kozmos ne mogu istodobno postojati. Ne mogu istodobno postojati slučaj i zakonitosti !

Ako zamislimo da kozmička čestica koja reagira u skladu sa zakonitostima susretne kaotičnu česticu koja je podređena slučajnim procesima, da li bi proizlazeća reakcija bila slučajna ili upravljana zakonitostima ? Ako bi rezultat bio slučajan, kaos bi se proširio čitavim svemirom na račun kozmosa. Ako bi, naprotiv, reakcija postala podređena zakonitostima, a time i predvidljiva, tada bi se kozmički uslovi proširili svemirom na račun kaosa. Kaos i kozmos ne mogu istodobno postojati, oni mogu postojati samo u izoliranim sustavima.

Teorija inteligentnog dizajna može u određenoj mjeri prihvatiti slučajnost.

 

Mikroevolucija, tj. malene promjene unutar vrste, mogu se prihvatiti na temelju igre slučajnih faktora i borbe za preživljavanje. Glavni zagovornik inteligentnog dizajna, Michael Behe, može čak prihvatiti makroevoluciju, tj. evoluciju od jedne do druge vrste, sve dok se inteligentni uzrok pobrinuo da joj je prethodilo stvaranje složene stanice (6.8). Behe je dakle glasnogovornik pretpostavke da kaos i kozmos mogu postojati jedan pored drugog, no time on kompromitira dobro uređeno i svjesno stvaranje koje jedino može biti izraz kozmosa.

Martinusova kozmologija bezkompromisno se drži gledišta da kaos i kozmos ne mogu istodobno postojati ! Slučajnost i svjesno stvaranje ne mogu istodobno postojati ! Mi postojimo ili u kaosu ili u kozmosu ! Ili zakon uzroka i posljedica vrijedi, ili on ne vrijedi. Martinus zaključuje da mi živimo u kozmosu, jer proučavajući prirodu svjedočimo ogromnom uzorku zakonitosti i svrhovitosti. Svugdje u prirodi vidimo krajnje suptilnu logiku i genijalno stvaranje u obliku dobro funkcionirajućih organizama beskrajno raznolikih živih bića ( LB 2, 304-307).

Mišljenja se mogu razlikovati da li su slučajni događaji koje promatra kvantna mehanika i atomska fizika uistinu slučajni, tj. bez uzroka, ili oni jednostavno imaju nepoznati uzrok. Neki znanstvenici kažu da «materija pleše», kada pokušavaju opisati prividno slučajna kretanja u mikrosvijetu. Ali što su slučajni događaji ? Kada se nešto naziva slučajnim, za to mogu postojati dva razloga :

 1. To može biti slučajni događaj bez uzroka.
 2. Taj slučajni događaj ima uzrok, koji je jednostavno nepoznat.

Martinusova kozmologija inzistira na tome da svaki događaj u kvantnoj mehanici i atomskoj fizici ima sasvim određeni uzrok. Martinusova kozmologija je teorija o kozmosu, o zakonima upravljanom svemiru u kojem ne postoje slučajni događaji. Sve što je stvoreno ima uzrok, iako ga ljudska osjetila ne mogu direktno vidjeti. Martinus nam kaže da zakon uzroka i posljedica, koji također predstavlja osnovu znanosti, svugdje jednako vrijedi, bez obzira na doseg ljudskih osjetila !

8.5 Ako stvari na bliskom području ne mogu stvoriti same sebe, kako bi to mogle stvari na dalekom području ?

Bilo bi ludo tvrditi da su stvari na našem bliskom području, kao što je majca ili kuća, mogle stvoriti same sebe. Ali, nije li jednako ludo tvrditi da su udaljene stvari – u mikrokozmosu i makrokozmosu – stvorile same sebe ? Jedini razlog zašto netko to može tvrditi je taj što se ljudska osjetila gube na udaljenom horizontu elektronskih oblaka ili zvjezdanih maglica.

Martinus : «S kojim se pravom može tvrditi da stvari na udaljenom području stvaraju same sebe, kada je jednako ludosti pretpostavljati tako nešto o stvarima na bliskom području ? Jedina pretpostavka koja bi mogla opravdati takav pogled na stvari na udaljenom području mora biti da su stvari na tom području dijametralno suprotne onima na bliskom području, što znači tvrditi da su stvari na udaljenom području izraz stopostotnog slučaja, nedostatka plana i kaosa. Ali, s obzirom da takav pogled ne može postati činjenicom, jer život pokazuje upravo suprotno, naime da svime upravljaju zakonitosti i stoga se sve odvija prema planu, koji je kao što znamo suprotan kaosu, očigledno je da je jednako nelogično ili u sukobu sa normalnošću smatrati detalje udaljenog područja samostvorenima, kao što bi bilo ludo tvrditi da su detalji bliskog područja, kao što su odjeća, kuće, strojevi, itd., nastali ili da postoje neovisno o nekom živom biću» (LB 3, 693).

8.6 Kako mogu u materijalističkoj teoriji evolucije istodobno postojati slučajni događaji i zakonom upravljani događaji ?

Mutacije i prirodna selekcija su dva stupa teorije evolucije. Prvi je izraz slučajnosti i kaosa, dok je drugi izraz zakonitosti i kozmosa. To nelogično spajanje slučajnosti i nužnosti čak se ne slaže ni sa osnovama same znanosti, naime sa zakonom uzroka i posljedica, koji ukazuje na to da za svaku posljedicu i svaku pojavu postoji sasvim određeni uzrok.

Francuski biolog i dobitnik Nobelove nagrade Jacques Monod (1910-1976) izazvao je senzaciju svojom knjigom «Slučaj i nužnost» (Vintage 1971), gdje se slučaj odnosi na mutacije, a nužnostupućuje na zakon prirodne selekcije. On se zauzima za filozofiju da je evolucija rezultat i slučajnosti i zakonitosti, kako kaosa tako i kozmosa. On pretpostavlja da se obnavljanje odvija putem dijalektike između slučajnosti i nužnosti. Na prvom stupnju dolazi do određenog broja slučajnih događaja, a putem zakonitosti njihovo preživljavanje postaje nužnost. Tada dolazi do novih slučajnih događaja ili mutacija koje nužno moraju preživjeti, također putem prirodnih zakona, i tako dalje u nedogled.

Monod piše da smo slučajno rođeni i da živimo kroz nužnost – bez smjera i smisla !

Martinusova kozmologija

Gledano iz perspektive Martinusove kozmologije, ovo spajanje kaosa i kozmosa, bezuzročnih i uzročno određenih pojava, potpuno je nelogično. Slučajni događaji i zakonitosti ne pripadaju istom svemiru. Kaos i kozmos ne mogu se ujediniti ili dijeliti isto postojanje.

Ako bi u svemiru postojali slučajni događaji, on jednostavno ne bi mogao postojati. Ništa ne bi moglo funkcionirati i bio bi nemoguć bilo kakav život ili opažanje.

8.7 Može li logično stvaranje prirode biti planirano i upravljano slučajnim događajima ?

Biologija obično materijalnim terminima opisuje svijet prirodnih pojava. Ona se više bavi posljedicama nego uzrocima. Biolozi mogu promatrati anatomsku evoluciju i izvanjsku stranu života. Oni proučavanjem živih vrsta i fosila mogu detaljno opisati evoluciju fizičkih organizama. Oni mogu opisati različite funkcije koje obuhvaća anatomija, fiziologija i biokemija. Oni mogu opisati ponašanje i instinkte životinja. Isto tako mi možemo opisati i televizijske programe, vanjski oblik televizora i njegove funkcije, kao i njegov postupni razvoj tijekom desetljeća. No, takav opis njegovog vanjskog oblika, pojave i funkcija ništa ne govori o tome kako je televizor izumljen, oblikovan, razvijen i proizveden, a da ne spominjemo TV studije gdje se programi proizvode i TV stanice gdje se oni prenose putem elektromagnetskih valova.

Martinusova kozmologija

Martinus : «Nije li činjenica da u svemu što poduzimamo moramo koristiti najsuptilnije logično razmišljanje kako bi došli do odgovarajućeg logičnog ili savršenog rezultata ? Zašto bi ta sposobnost logike bila potrebna za naše vlastito stvaranje ako je potpuno suvišna u stvaranju prirode ? Kako ogromno mnoštvo slučajnosti u prirodi može rezultirati čudesnim, logičnim ili stoposto svrhovitim stvaranjem, kada naša vlastita upotreba slučajnosti neizbježno rezultira samo kaosom ? Kako priroda može pokazivati takvu genijalnost u svojem stvaranju koju mi možemo postići samo pomoću genijalnog logičnog opažanja ili intelektualnosti ? Da li bilo koji razumni znanstvenik ili istraživač uistinu vjeruje u to ? Ne, jer svugdje prevladava uzvišena stvaralačka logika života» (LB 3, 682).

* * * * *
Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

Martinusova kozmologija

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw