Martinus besøger Per Thorell i Klampenborg

Per Thorell læste korrektur på Martinus bog Det Tredje Testamente om en intellektualiseret kristendom