24. Poglavlje 24 B – Misli, bolesti i zdravlje

24. Poglavlje 24 B

Martinus, Darwin i inteligentni dizajn

Misli, bolesti i zdravlje

24.17 Mogu li učinci razmišljanja na zdravlje biti znanstveno dokazani ?

Znanstveno je dokazano na temelju vrlo obimnog statističkog materijala da određene osobne karakteristike stvaraju predispozicije za određene bolesti (Aage Hvolby, predavanje «Inicijacija u mikrokozmos», Martinusov centar, Klint, 31.07.2002.). Znanstvenici su podijelili ljude na četiri različita tipa na temelju njihovih osobnih karakteristika :

 

Tip A : Agresivan, pošten, ambiciozan, nagao, na van ljutit.

Tip B : Potiskuje osjećaje, ne može se nositi sa stresom, osjeća se beznadežno, bespomoćno i nepravedno tretiran, melankoličan, ogorčen, gaji mržnju, na unutra ljutit, depresivan, osjetljiv.

Tip C : Pretjerano marljiv i moralan, nikada ne kaže ne, ozbiljan, više voli praktične ciljeve od užitaka, nefleksibilan, izbjegava rizike, strog.

Tip D : Pozitivan, pouzdan, sretan, vedar, ima smisla za humor, opušten, zadovoljan, spontan, voli zabavu.

Ljudi tipa A imaju predispozicije za kardiovaskularne bolesti. Ljudi tipa B imaju predispozicije za rak, dok oni tipa C imaju sklonost ka bolestima koje su povezane sa mozgom i živčanim sustavom. Dobro uravnoteženi i harmonični ljudi tipa D nemaju neke određene predispozicije ka bolestima.

– – – – – – – – – – – –

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije
Ole Therkelsen,
Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika.

Martinus gør tjeneste ved søværnet på Hvalrossen i 1913. Martinus Institut, www.martinus.dk

Objašnjenje naslovne strane
Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

– – – – – – – – – – – –

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

–  – – – – – – – –

24.18 Može li se iskustveno pokazati da je uzrok prirođenih bolesti u oštećenim jezgrama talenata ?

Da bi se iskustveno dokazao odnos između prirođenih bolesti i pogrešnog načina života u prethodnim životima, to bi zahtijevalo proučavanje koje bi trajalo ne samo desetljećima, već i stoljećima. Prije svega patolozi bi trebali sistematizirati sve prirođene nedostatke i genetičke slabosti i tada ih dovesti u odnos sa određenim pogrešnim načinom života kao što je pogrešan način razmišljanja, nepravilna prehrana, zloupotreba lijekova, alkohola, duhana, droga, seksulane nastranosti itd. Kozmologija bi tada jasno mogla predvidjeti jasan odnos između skale određenih oblika pogrešnog načina života unutar čovječanstva kao cjeline i stvarnog broja genetički uzrokovanih nedostataka.

U budućnosti znanstvena istraživanja bi mogla odrediti da li smanjenje broja alkoholičara nakon nekoliko desetljeća može imati veze sa smanjenjem broja djece rođene sa Downovim sindromom. Slično tome, u skladu sa kozmičkim analizama, broj ljudi sa određenim patogenim seksualnim nastranostima mogao bi se dovesti u vezu sa određenim genetski uvjetovanim tipovima zaostalih i mentalno retardiranih ljudi. Biti će moguće znanstveno dokazati odnos između pojave određenih seksualnih poroka i pojave određenih naslijednih mentalnih i seksualnih nedostataka. Pored toga, psiholozi i psihijatri mogli bi otkriti zajedničke osobne karakteristike među ljudima sa određenim genetski uvjetovanim fizičkim i mentalnim stanjima i onih sa određenim porocima. Nadalje, moglo bi biti moguće dokazati sličnosti između određenih genetski uvjetovanih uzoraka seksualne nastranosti među zaostalim i mentalno bolesnim ljudima i onih koji trenutno prakticiraju neke od seksualnih poroka na temelju teorije da su genetski nedostaci uzrokovani lošim navikama i porocima iz prethodnih života.

Ta terorija sugerira da bi psiholozi mogli usporediti pojavu različitih oblika pogrešnog načina razmišljanja među čovječanstvom sa pojavom djece rođene sa genetskim predispozicijama za određena mentalna stanja i bolesti. Trebalo bi biti moguće provjeriti predviđanja kozmologije na genetskoj razini, jer različiti pogrešni načini života ostavljaju trag na jezgrama talenata za stvaranje organa. Kao što smo već vidjeli, mehanizam je takav da oštećene jezgre talenata koriste duhovu selekciju kako bi manipulirale i izabrale određene gene koji stvaraju predispozicije za odgovarajuće nedostatke.

Martinus je predvidio da će doktori u budućnosti moći prepoznati određene slabosti kod novorođenih beba koje su bile abortirane u svojem prethodnom pokušaju da se inkarniraju. U takvom slučaju trebalo bi biti moguće statistički dokazati postojanje veze između broja abortusa i broja djece koja su rođena sa tim određenim nedostatkom koji je uzrokovao gubitak životne sile i energije zbog prethodnog neuspjelog pokušaja inkarnacije.

S obzirom da genetski uzrokovane bolesti ne pružaju nikakvu prednost u preživljavanju, iznenađujuće je, gledano iz darvinističke perspektive, da patogeni geni nisu eliminirani putem prirodne selekcije. Međutim, gledano iz kozmičke perspektive, činjenica da se to ne događa objašnjena je time da jezgre talenata koje su postale oslabljene pogrešnim načinom života zadržavaju oštećene gene u genetskom materijalu – usprkos tome što oni ne pružaju prednost u borbi za preživljavanje.

Teorija inteligentnog dizajna, koja pokušava opovrgnuti darvinizam, izgleda da ne pruža nikakva predviđanja. Ali, ni darvinizam ne daje predviđanja o budućnosti, s obzirom da su mutacije i slučajni događaji najvažniji faktori u toj teoriji o evoluciji. Ukoliko prevladavaju slučajni događaji, onda očigledno nema smisla predviđati buduću evoluciju.

U odnosu na to, Kozmologija predviđa da kada čovječanstvo prijeđe na zdraviji način života, možda za 200 ili 500 godina, zahvaljujući većoj količini iskustava i većem znanju, sve manje djece će se rađati sa prirođenim nedostacima. Dakle, predviđa se da će se zdraviji način života budućeg čovječanstva statistički ogledati u budućem opadanju broja genetskih oštećenja do kojih dolazi zbog duhovne selekcije gena.

Međutim, meni se čini da će istraživanja na tom području morati sačekati još nekoliko stoljeća. Današnja znanost je materijalistički orijentirana i uvjerena je da ljudi žive samo jednom, stoga ne možemo očekivati da će se vršiti istraživanja koja će tražiti uzroke bolesti koji se možda nalaze u prethodnim životima koji prethode oplodnji u maternici i stvaranju embrija. 

 

24.19 Kako se možemo naučiti razmišljati u skladu sa zakonima života ?

Dugoročno gledano, sve prirodne želje i čežnje biti će ostvarene. No, ukoliko želimo promijeniti orbite planeta i zvijezda u svemiru, to je nenormalna želja koje se ne može ostvariti. Ako imamo pogrešnje želje i težnje koje su u sukobu sa zakonima prirode, biti ćemo razočarani i doživjet ćemo probleme. Tako učimo da naše želje i težnje trebaju biti u skladu sa zakonima života. To također vrijedi za upoznavanje zakona razmišljanja. Mi možemo dobiti teoretsko razumijevanje zakona života proučavanjem Martinusovih kozmičkih analiza, no naš najveći učitelj je uvijek priroda ili sam život. Ukoliko ne razumijemo zakone života, to će nas dovesti u nesklad sa životom i uzrokovati nesreće, patnju, depresiju i bolesti. Da bi postupno stvorili sreću, radost, zdravlje i sklad u životu, mi moramo poznavati zakone života.

Prema Martinusu, današnji najveći problemi – bolesti, siromaštvo, teror, kriminal i nasilje, ratovi i prirodne katastrofe – posljedica su pogrešne procjene ili pogrešnog razumijevanja životnih realiteta. Brojni od tih sukoba sa stvarnošću uzrokovani su kvazi-religioznim vjerovanjem materijalista u materiju i smrt. Vjeruje se da su ljudi istovjetni sa svojim fizičkim tijelom i da uništenje tijela znači konačnu smrt. Martinus ističe da se materijalizam uglavnom bazira na neistini ili nekoj vrsti laži o životu.

 

24.20 Koji je rezultat činjenja brojnih pogrešaka ?

Glavna ideja teorije inteligentnog dizajna je da su fizičke karakteristike različitih vrsta statične i nepromjenjive. Fosilni nalazi vrsta koje i danas žive koriste se kao dokazi koji pobijaju postupnu evoluciju. S obzirom da se različite vrste smatraju nepromjenjivima, one ne mogu genetski evoluirati putem stjecanja iskustava.

Već je bilo rečeno da stjecanje iskustava ne igra neku bitnu ulogu u darvinizmu. Vrste mogu izumrijeti čineči greške, no jedinke ne mogu učiti iz njihovih grešaka jer se stečene karakteristike ne mogu naslijediti ili direktno uzrokovati genetske promjene.

Međutim, u skladu sa Martinusovom kozmologijom, svako stjecanje iskustava se neizbježno i automatski pretvara u jezgre talenata, a nakon toga utječe na genetske promjene. Pored jezgara talenata koje su odgovorne za stvaranje organizma, postoje i one koje izgrađuju svijest. Sukob brojnih pogrešnih ideja sa zakonom ljubavi ili života ima pozitivan aspekt da ljudi postaju svjesni razlike između dobra i zla zahvaljujući ovom direktnom govoru života. Rat je put ka miru. Bolest je put ka zdravlju. Nesreća je put ka sreći. Sebičnost je put ka ljubavi. Sve mnogobrojne patnje na Zemlji nisu uzaludne, jer one daju ljudima iskustva i talente koji ih vode naprijed u ljubećem procesu evolucije. Dakle, ono što nazivamo zlo je zapravo neugodno dobro. Svako bolno iskustvo daje ljudima najbožanstveniji dar koji mogu primiti, naime humanost i ljubav. Ova evolucija svijesti ka humanosti i ljubavi nije povezana sa fizičkim tijelom, ona se temelji na stvaranju jezgara talenata koje je potpuno analogno stvaranju organizma koje se odvijalo tokom evolucije.

Najvažniji aspekt biološke teorije evolucije je evolucija fizičkog tijela, dok je najvažniji dio Martinusove teorije evolucije, evolucija svijesti. Suština te teorije je da svaka jedinka mora osobno slijediti put iskustava, i da se sva evolucija odvija postupno zahvaljujući iskustvu, vježbanju i praksi. Temelj ove teorije evolucije je prikupljanje iskustava u jezgrama talenata u nadsvijesti koje nadživljavaju smrt tijela. Najveći i najvažniji talenat koji se može razviti u fizičkom svijetu je humanost ili sposobnost da se vole sva živa bića.

Razvoj talenta humanosti je najvažniji dio evolucije od životinje do čovjeka, od sebičnosti ka ljubavi prema bližnjem !

Ovaj razvoj ka humanosti je već daleko napredovao, i Martinus piše : «… da je atmosfera svjetlosti već počela blistati i svijetliti nad mračnom Zemljom, mračnim životinjskim carstvom, iz udaljenog horizonta pred nama : ona vibrira isključivo u skladu sa velikom zapovijedi da bi trebali «ljubiti jedni druge» (VSS 4, 44.4).

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.
info@martinus.dk

 

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

 

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw