Hornborg Kirkegård. Gravsten. Strålekors og Jacob i nærbillede

Gravsten med Martinus symbol nr. 42 Strålekorset, der er et symbol på det evigt levende væsen

Ole Therkelsens forældre, bedsteforældre og oldeforældre er begravet på Hornborg Kirkegårde, 8762 Flemming