41 Symbol nr 41. Stjernesymbolet. © Martinus Institut 1981

Symbol nr. 41. Stjernesymbolet af Martinus. copyright © Martinus Institut, www.martinus.dk

Stjernesymbolet
Symbol nr. 41 Stjernesymbolet © Martinus Institut 1981
Martinus forklarer: “Symbolet er udtryk for selve verdensaltet. Trekanten skal udtrykke, at sidstnævntes grundanalyse udgør “et treenigt princip”, nemlig X1, X2 og X3, hvilke realiteter igen forekommer i ethvert levende væsen og kendes henholdsvis under udtrykkene “jeget”, “manifestationsevnen” og “organismen”.
At trekanten er omgivet af en sol skal udtrykke, at livet eller tilværelsen ligeledes i sin højeste analyse er absolut lys. At strålerne fremtræder i korsform skal udtrykke, at den fuldkomneste manifestation er kærlighed eller dette at ofre sig for andre.” (DEV4, symbol nr. 41).