#OT207. Alle sygdommes medicin nr. 1

#OT207. Alle sygdommes medicin nr. 1

Foredraget #OT207. Alle sygdommes medicin nr. 1 er afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 20.07.2012. Om sundhed og sygdom.

Martinus med dybt og fast blik. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus i 1934 med dybt fast blik. Foto Louis Hertz. På forsiden af bogen “Martinus som vi husker” Zinglersen Forlag. www.martinus.dk

Alle sygdommes medicin nr. 1

Om sundhed og sygdom. Martinus skriver: “Med næstekærligheden i sind og væremåde forsvinder den dødbringende tankespekulation, igennem hvilken man dygtiggør sig til at se “splinten i sin broders øje” uden nogen sinde at ville se “bjælken i sit eget øje”. Med fjernelsen af denne skævhed i den daglige livsopfattelse har man fundet alle sygdommes og mørke skæbners medicin nr. 1. Kun igennem den går vejen tilbage til livet. For kærlighedens strålende solskin må lidelsernes domæne vige.” (Unaturlig træthed, Bog 16C, kap. 11). Om

Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning

Al sygdom skyldes fejltækning. De forskellige tankearter virker direkte ind på de forskellige organsystemer, hjernen, hjerte- og lungesystemet, mave- og tarmsystemet, kønsorganerne, hud, muskulatur og skelettet. Den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed

Sygdom og sundhed

Ifølge Martinus (1890-1981) skyldes alle sygdomme en eller anden form for fejltænkning. Negative tanker, fejlagtig kost og misbrug af medicin og nydelsesmidler skaber utallige sygdomme. Positive tanker og en kærlig væremåde er vejen til sundhed.

Den narkotisk-animalske ernæring er sygdomsfremkaldende

Den narkotisk-animalske ernæring, der inkluderer kød og andre animalske produkter, øl, vin og spiritus samt tobak og narkotika, er meget skadelig for helbredet. Selv om det af de fleste anses for naturligt og rigtigt at spise kød og drikke øl og vin, mener Martinus, at det for mennesket af i dag er at betragte som en last. Frigørelsen af kødspisningen vil komme til at bestå i en tilvænning til naturlige produkter, så den forkvaklede smagsevne kan omskabes til igen at reagere imod de for organismen skadelige stoffer. Før tilvænningen til tobak og alkohol reagerede smagssansen jo meget stærkt mod disse produkter. (Den ideelle føde, kap. 8-10).

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

Vejen til en sygdomsfri tilværelse

Menneskenes overgang til den rigtige menneskeføde sker ifølge Martinus ikke kun ved almindelig oplysning i form af skrift og tale, men også ved den erfaringsdannelse og de sygdomme, der følger af at underminere sundheden med den narkotisk-animalske ernæring.

Martinus: „Og det er denne underminering, der i form af alle eksisterende organiske sygdomme er den største agitator for menneskenes udvikling hen imod den virkelige menneskeføde. Og da sygdommene tager til i samme grad som menneskenes ernæringsforvildelser tager til, og en absolut sundhed eller sygdomsfri tilværelse dermed er umulig, så længe lasten eller den narkotisk-animalske ernæringskilde bibeholdes, vil alle mennesker gennem deres organiske lidelser og sygdomme til sidst blive ført mod en renere ernæringskilde, mod den absolutte sundhed.” (Den ideelle føde, kap. 8).

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Tankernes betydning for sygdom og helbredelse

Ifølge Martinus er fejltænkning dybest set årsag til al sygdom, og han formulerer det også med ordene: Årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Kvaliteten af tankerne er helt afgørende for sundhedstilstanden, men menneskenes tænkeevne har endnu ikke fået sin videnskab ligesom alt det fysiske.

Martinus gør bl.a. gældende, at de fleste indre organiske og kroniske sygdomme stammer fra fejlagtige og dermed giftige tankearter. Vore onde, vrede og bitre tanker går ikke blot ud over andre mennesker, men de går også ud over os selv, for inden de når ud til andre, skal de passere igennem vort eget system. De enkelte tankearter er kræfter, der virker ind på de særlige organer i os. Vrede, aggressivitet og kværuleren svækker og underminerer hjertefunktionen og giver hjerte- og karsygdomme. (Se LB2 stk. 296).

Bestemte tanker virker ind på bestemte organer

Nogle tankearter virker således direkte ind på hjerte-, lunge- og blodsystemet, mens andre virker ind på mavesystemet. Nogle tankearter virker ind på hjerne- og nervesystemet, nogle på kønsorganerne, nogle på hud og muskulatur og nogle på skelettet. (Kosmos nr. 7/1992 og 9/1992).

Helt specielt skriver Martinus, at blodet bliver opmagnetiseret af tankerne, og at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet.

Tankernes indflydelse på blodet og hele sundhedstilstanden

Tankerne udgør et elektrisk kraftfelt, der ud over at have indflydelse på blodet og neurokemien også har en direkte indflydelse på hele organismen ved at stråle ud imellem celler, atomer og elektroner, der således alle forsynes med livskraft. Positive, glade og taknemmelige tanker oplader automatisk livskraftsbatterierne. En stor livskraft giver bl.a. større modstandskraft mod infektionssygdomme.

Martinus: “Det, et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, mens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære.” (Bisættelse, kap. 43).

Kan man videnskabeligt vise tankernes indflydelse på sundheden

I dag findes der undersøgelser, der påviser en sammenhæng mellem visse tankemønstre og visse sygdomme. På baggrund af et meget stort statistisk materiale har man videnskabeligt kunnet bevise, at bestemte personlighedstræk disponerer for bestemte sygdomme.

Mennesker, der kan være aggressive, hidsige og vrede udadtil, er disponerede for hjerte- og karsygdomme (type A). Hvis man er bitter, nærtagende, depressiv og føler håbløshed, uretfærdighed, indvendig vrede og undertrykker sine følelser, er man prædisponeret for kræft (type B).
Læs mere om sygdom og sundhed i DEV5, Det Evige Verdensbillede bog 5, med 33 symboler nr. 45-77.

For meget arbejde kan også føre til sygdom – Type C

Det viser sig også, at overdrevent flittige og moralske mennesker, som er alvorlige, ufleksible og stejle, og som ofte vælger praktiske formål frem for lyst, er disponerede for sygdomme i forbindelse med hjernen og nervesystemet (type C). Tillidsfulde, positive, humoristiske, lystbetonede og afslappede mennesker er ikke disponerede for sygdomme i nogen særlig grad (type D). Mange af disse undersøgelser kan man finde på nettet ved at google på f.eks. type C, type D.

Til ethvert specifikt symptom svarer der nemlig en specifik tankefejl. Sygdomme ville kunne afhjælpes ved at lære at tænke rigtigt.

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk