Ole Therkelsen + Martinus, 1959, Centre Martinus Klint, Danemark

Mine forældre Herdis og Jacob Therkelsen fik i sommeren 1954 en samtale med Martinus på Instituttet. De begyndte at abonnere på Kosmos, og de fik at vide, at der var foredrag i Horsens. Senere måtte de tage til Kolding, Herning eller Århus for at gå til foredrag. I parentes bemærket kan jeg fortælle, at jeg som 9 årig dvs. 1957, var med til et af Martinus egne foredrag i Herning. Den 15. juli 1959 var jeg med min far og mor til gardenparty på Villa Rosenberg, hvor min mor tog flere fotografier (farvelysbilleder, som lige var kommet frem). Ved nogle få lejligheder fik min mor Herdis altså lejlighed til at tale med Martinus om Møballe mejeri. Martinus fortalte, at han havde fotograferet alle gårde i Møballe, så han havde også fotograferet hendes fødegård Oxholmshvile. Måske findes Martinus glasplader med fotografierne af gårdene stadigt bevaret. Min mor fortæller, at Martinus kunne huske hende, fordi han omtalte hende som “fru Møballe”. Min mormor havde navnet Helga Møballe inden hun blev gift Jakobsen til gården Oxholmshvile i Møballe, ved Kattrup, 8762 Hovedgård.