1. Poglavlje. Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Martinus i slika svijeta

Ole Therkelsen,

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

 1. POGLAVLJE

Martinus i slika svijeta

Za razliku od Darwina i inteligentnog dizajna, Martinus je potpuno nepoznat široj javnosti. A ipak on ne samo da je razvio model evolucije, već i čitavu novu kozmologiju u obliku vječne slike svijeta.

1.1  Tko je bio Martinus ? 

Život je uistinu poput bajke. Kada gledamo tisućama godina unatrag, vidimo da se tu i tamo rađa izuzetni genij, prorok ili spasitelj svijeta. Ja sam uvjeren da je naš prekrasni zeleni i plavi planet u naše vrijeme posjetila upravo takva izuzetna osoba, naime Martinus (1890-1981). On se rodio kao izvanbračno dijete u malenom selu Sindal na sjeveru Jutlanda, Danska. Tu je on proveo svoje djetinjstvo i prvi dio svoje mladosti. On je nakon toga radio u različitim mljekarama u provinciji sve dok nije dobio kozmičku svijest u tridesetoj godini života. Tokom 60 godina, a doživio je 90 godina, on je stvorio potpuno novu znanost i sliku svijeta na temelju svoje kozmičke intuicije – Vječnu sliku svijeta.

Martinus med dybt og fast blik. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus i 1934 med dybt fast blik. Foto Louis Hertz. På forsiden af bogen “Martinus som vi husker” Zinglersen Forlag. www.martinus.dk

Martinus je govorio o svojem djelu kao o znanosti o ljubavi. On ga je smatrao intelektualiziranim ili znanstveno utemeljenim Kršćanstvom. Tako je on 1975 počeo svoje sveukupno djelo nazivati Trećim zavjetom, jer je on osjećao da njegova duhovna znanost predstavlja obećani nastavak Starog i Novog zavjeta u obliku božanstvenog zastupnika, Svetog duha (Ivan ; 16, 12-15 i 14,26). On je također koristio izraz Martinusova kozmologija kako bi opisao svoje djelo. Definicija kozmologije je da to predstavlja ogranak filozofije koji se bavi podrijetlom i prirodom svemira. Kozmos stoji nasuprot kaosu – on upućuje na dobro uređeni svemir koji se zasniva na zakonima. Ukratko, Martinusova kozmologija predstavlja opis uređenog svemira. To je znanost o životu koja pokazuje da sve ima svoj smisao, svaki detalj je neophodno potreban za cjelinu i da je u svojoj konačnoj analizi sve logično, svrhovito i ispunjeno ljubavlju.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Predgovor

Ova se knjiga uglavnom bavi Martinusom (1890 – 1981) i njegovim tumačenjem evolucije, koje pruža objašnjenje pored Darvinizma i Inteligentnog dizajna. Posljednjih 150 godina bili smo svjedoci rasprave između Darvinista i teologa o razlozima nastanka složenih organizama u prirodi. Ova se rasprava ponovno razbuktala jer je Biblijski kreacionizam u obliku Inteligentnog dizajna bio predložen kao znanstvena teorija sa ciljem da bude prihvaćena na ravnopravnoj osnovi sa Darvinizmom u znanstvenom istraživanju i prilikom učenja biologije u školama.

Darwinova teorija objašnjava evoluciju života uglavnom na temelju dva faktora, naime prirodne selekcije i slučajne mutacije. Među slučajno nastalim varijacijama najbolje prilagođene će opstati u borbi za preživljavanje (opstanak najjačih), tako da se korisne osobine akumuliraju razmnožavanjem. Darwin je dodijelio kreativnu ulogu tim prirodnim procesima isključivanja jer to ukazuje na postupni razvoj dobro prilagođenih organizama na račun loše prilagođenih. On je rekao da : «Ako bi se moglo dokazati da je nastao neki složeni organ koji nije bilo oblikovan brojnim, uzastopnim, neznatnim modifikacijama, moja bi se teorija sigurno srušila».

      Inteligentni dizajn, koji je službeno predstavljen kao znanstvena teorija neovisna o Bibliji i religiji, ima namjeru dokazati da je Darvinizam u krivu. Njegovi zagovornici tvrde da su znanstveno dokazali da stanice sadrže toliko složene strukture («specifična složenost» i «neraščlanjiva složenost») da one nisu mogle nastati uzastopnim mutacijama, od kojih bi sve bile korisne za preživljavanje, kao što to tvrdi Darvinizam. To vodi ka zaključku da mora postojati neki drugi uzrok, zapravo inteligentni uzrok. U prirodi mora postojati neki plan. Ali tu svi argumenti prestaju. U odnosu na  Martinusa, teorija o inteligentnom dizajnu ne pokušava objasniti motivaciju i mehanizme koji se nalaze iza stvaranja složenih organizama u prirodi.

Prvih pet poglavlja prvog dijela ove knjige Svemir i slika svijeta predstavljaju uvod u razumijevanje Martinusovog tumačenja evolucije. Drugi dio, koji sačinjava pola knjige, predstavlja glavnu temu, naime Evoluciju i svjesno stvaranje u ukupno šesnaest poglavlja. Četiri posljednja poglavlja trećeg dijela knjige Defektivni geni, bolest i zdravlje proučavaju Martinusove analize o genetičkim uzrocima bolesti i o važnosti iskustva za buduće stupnjeve evolucije koji se nalaze ispred sadašnjeg čovjekovog stupnja : jer Martinus tvrdi da evolucija ima cilj ; ona je poput jednosmjerne ulice koja vodi ka savršenstvu !

U svoja dva glavna djela, Livets bog (Knjiga života) 1-7 i Vječna slika svijeta 1-4, Martinus objašnjava da se prirodna znanost temelji na inteligenciji i istraživanju odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji i na istraživanju odozgo : on nam govori da će se ove dvije znanosti u budućnosti ujediniti i predstavljati jednu holističku znanost.

Martinus je bio u potpunosti ignoriran u javnoj raspravi koja se u Danskoj u proteklih šest godina vodila o Darwinu i Bogu, o teoriji evolucije i inteligentnom dizajnu. Zbog toga je središte interesa ove knjige usmjereno na Martinusovu duhovnu znanost jer je ona potpuno nepoznata široj javnosti usprkos njenoj sveobuhvatnosti i ogromnim perspektivama.

Ole Therkelsen,    Copenhagen 2007 

1.2  Što je bila pozadina Martinusovog djela ?

U Predgovoru Livets bog (Knjiga života), Martinus opisuje duboku transformaciju svijesti koja je predstavljala pozadinu svih njegovih pisanih djela. On nam prepričava da je na Uskrs 1921  prošao kroz bijelo, a zatim i zlatno vatreno krštenje koje mu je podarilo kozmičku svijest.

On piše : «Kozmičko vatreno krštenje kroz koje sam prošao, a koje ovdje ne mogu detaljno opisivati, oslobodilo je u meni potpuno nove sposobnosti opažanja, sposobnosti koje su mi omogućile da uvidim, ne u bljeskovima, već u trajnom stanju budne dnevne svijesti, sve glavne duhovne sile, nevidljive uzroke, vječne zakone svijeta, osnovne energije i osnovne principe koji se nalaze iza fizičkog svijeta. Misterij postojanja za mene više nije bio misterij. Postao sam svjestan života cijeloga svemira, i postao sam iniciran u «božanski stvaralački princip». (LB 1, 21)

Ova transformacija svijesti i proizlazeći novi uvid postali su polazišnom točkom spisateljstva koje je trajalo 60 godina.

1.3  Kako izgleda život gledano iz vječne perspektive ?

Nakon svojeg kozmičkog vatrenog krštenja, Martinus je otkrio da je dobio nova osjetila i mogao je vidjeti samu vječnost.

On piše : «Uvidio sam da sam besmrtno biće i da su sva druga živa bića vječni realiteti, te da imaju isto kao i ja beskrajni niz prethodnih života iza sebe. Shvatio sam da smo se do našeg sadašnjeg stupnja razvili od niskih, primitivnih oblika postojanja, i da je to samo privremeni stupanj na ovoj evolucijskoj skali, te da se svi mi nalazimo na putu prema divovskim, višim oblicima postojanja koji se nalaze daleko ispred nas. Vidio sam da svemir predstavlja jedno ogromno živo biće u kojem su sva ostala bića organi, i da svi mi – ljudi, životinje, biljke i minerali – činimo jednu obitelj; da smo svi, figurativno govoreći, stvoreni od iste krvi i mesa.» (LB 1,21)

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

1.4  Da li postoje bilo kakve granice Martinusovog znanja ?

Nakon što je dobio kozmičku svijest u 30-toj godini života, Martinus je otkrio da je stekao trajnu sposobnost intuicije koja mu je omogučila pristup oceanu znanja čitavog svemira. On je mogao dobiti odgovor na svako pitanje koje je postavio. On je sada imao niz osjetila koja su bila izgrađena i regulirana od strane visoko razvijene ljubavi, inteligencije i intuicije, što mu je omogučavalo da doživi najviše znanje i rješenje misterija života (vidi LB 1, 11 i 19).

Martinus nam govori da intuicija nema nikakva ograničenja, to je oblik energije koji prožima apsolutno sve i omogučava pojedincu da «vidi» najviše realitete postojanja i smisao života. Opširniji opis funkcije intuicije može se pronaći u njegovom glavnom djelu, naime u knjizi Livets bog (LB 1, 196-209 i LB 2, 355).

U svojem posljednjem predavanju Martinus je nekoliko puta rekao da nikada nije došao do bilo kakvih granica svojega znanja ili svijesti. Nema granica onome što se može «opažati» intuicijom. On je tome dodao da čim je odlučio da će pisati svoje kozmičke analize, odgovori su samo provalili u njegovu svijest.

 

 • Martinus naziva svoje analize izrazom mudrosti.

Ali što je mudrost ?

Martinus kaže da su intelektualizirani osjećaji i humana inteligencija karakteristike univerzalne ljubavi i mudrosti. Znanost i tehnologija moraju postati humani kako bi se izbjeglo uništenje Zemlje u budućnosti. Humanizam i Kršćanstvo moraju biti intelektualizirani kako bi se postavile znanstvene osnove morala i ljudskog ponašanja. Kako evolucija napreduje, naša inteligencija biti će regulirana od strane humanosti, a naši osjećaji će biti kontrolirani od strane logike i razuma. Ravnoteža između potpuno razvijenih osjećaja i inteligencije otvorit će put ka intuiciji i kozmičkom doživljavanju za sva ljudska bića.

Svojim intuitivnim i logičkim objašnjenjima savršenog načina ponašanja, Martinus je stvorio znanost o ljubavi koja ujedinjuje religiju i znanost, kao i misli Istoka i Zapada. Njegovo djelo sjedinjuje osjećaje i inteligenciju, ili, drugim riječima, srce i glavu.

 

1.6  Da li se Martinus poziva na druge pisce ?

Martinus je smatrao sebe živim dokazom da je moguće da čovjek sam dođe do najvišeg znanja bez ikakvog studiranja. On nije tražio podršku drugih pisaca jer je želio da njegovo čitavo djelo bude čisti proizvod njegove kozmičke svijesti.

Jednom, nakon predavanja u Martinusovom Institutu u Kopenhagenu, jedan slušatelj je rekao Martinusu da on sigurno mora biti učenik Oskara Wilde-a (1854-1900). Na to je Martinus snažno odgovorio : «Ne, ja sigurno nisam učenik Oskara Wilde-a, niti bilo čiji učenik. Ja sam potpuno suveren.»

Teorija inteligentnog dizajna  prvo je nastala u SAD-u krajem 1980-tih i bila je potpuno nepoznata Martinusu, koji je umro u bolnici Frederiksberg 8. Ožujka 1981. Ali, isto tako u svojem čitavom djelu on ne spominje ni Darvinizam niti Darwinovo ime. Međutim, on analizira u općem smislu i u principu znanstvene metode istraživanja i njeno materijalističko shvaćanje prirode i života.

Kao odgovor onima koji su se žalili da ne mogu povezati duhovnu znanost sa prirodnom znanošću, Martinus je 1979 g. istaknuo : «Ono što sam napisao ne treba se podrediti znanosti ni na koji način. Ja sam potpuno autonoman.»

To bi možda moglo zvučati kao hvalisanje kada Martinus govori o snazi svoje kozmičke svijesti, ali on je podsjetio svoje slušatelje da on nije ništa posebno ili izuzetno u vječnoj evoluciji, i on to također naglašava u knjizi Livets bog (Knjiga života).

On piše : «Ovo moje kozmičko iskustvo i stanje postalo je poticaj za moje djelovanje u svijetu i za stvaranje knjige Livets bog. Ali, kako će, kao što sam već spomenuo, ovaj duhovni proces doživjeti svaki pojedinac kada u svom vječnom postojanju dođe do onog stupnja razvoja koji je nužno potreban za takvo iskustvo, jasno je da po pitanju sposobnosti opažanja ja ne uživam neki posebni privilegij, niti predstavljam izuzetak od pravila, i zato u vječnoj evoluciji ne predstavljam ništa više nego što su bila sva živa bića prije mene i što će biti sva živa bića poslije mene.» (LB 1, 22).

1.7  Treba li Martinusova kozmologija biti objašnjena akademskim terminima ?

Fakultetski profesor koji je bio zainteresiran za Martinusovu kozmologiju bio je spreman sponzorirati doktorat o slici svijeta koju ona opisuje. Ona je trebala biti objašnjena znanstvenim terminima i trebala je dobiti akademsko priznanje, i neki od Martinusovih suradnika bili su jednako oduševljeni time da ona bude objašnjena na način koji bi uvjerio učene ljude i znanstvenike. Ali Martinus je napisao svoje djelo bez korištenja bilo kakvih znanstvenih izraza i objasnio je smisao i misterij života na tako jednostavan i jasan način koji svatko može razumjeti. Zbog toga on nije vidio razloga zašto bi njegovo djelo moralo biti ponovno napisano kako bi ga i znanstvenici mogli razumjeti. On je rekao pomalo šaljivo : «Znanstvenici nisu ništa manje inteligentni od ostalih ljudi da bi se za njih kozmologija morala napisati na poseban način kako bi ju mogli razumjeti.»

1.8  Kakav je uobičajeni stav prema duhovnoj znanosti ?

Kozmički zakoni i vječni realiteti mogu se doživjeti samo kroz intuiciju, a problem se sastoji u tome što današnja znanost ne prepoznaje tu sposobnost kao instrument znanja. Martinus naziva svoje opise kozmičkim analizama jer se one temelje na holističkom viđenju koje ima svoje polazište u vječnom i beskonačnom svemiru – kozmosu.

Kratka intuitivna iskustva koja Martinus naziva kozmičkim bljeskovima su preteče trajne kozmičke svijesti. Ali kozmičke pojave koje čovjek doživi u takvom bljesku ne predstavljaju činjenicu za druge. One u najboljem slučaju mogu postati teoretsko znanje.

Martinus piše o razlici između prirodne i kozmičke znanosti : «Prema tome, razlika između današnje znanosti i duhovne ili prave kozmičke znanosti sastoji se u tome da je prva rezultat načina opažanja koji je zajednički svima, i zbog toga može postati činjenica za svakoga, dok je drugo znanje ili znanost rezultat osjetila koja posjeduje tek rijetka manjina. Zbog toga ona može predstavljati činjenicu tek za tu manjinu, ovisno o stupnju razvoja njihove humanosti i njihove proizlazeće intuitivne sposobnosti. Stoga će velika većina zemaljskog čovječanstva još dugo vremena biti skeptična po pitanju pravog kozmičkog znanja ili duhovne znanosti» (Vječna slika svijeta(VSS) 2, 21.24).

 

1.9  Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

 

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se